Metsäpalveluyrittäjien tarjoamat monipuoliset palvelut ovat myös metsänomistajien etu

0

Metsänomistajat asuvat yhä useammin etäällä metsästään ja pystyvät tekemään yhä vähemmän itse metsänhoitotöitä omissa metsissään. Tämä jo pitkään jatkunut trendi luo kysyntää monipuoliselle ja erilaiset metsänomistajat huomioivalle metsäpalveluyrittäjyydelle.

Metsänomistajat arvostavat palveluntarjoajaa, jolta ”yhden palveluluukun” periaatteella löytyy metsänomistajien erilaisiin tarpeisiin palveluita. Tämä ei kuitenkaan yrittäjän kannalta tarkoita sitä, että hänen yksin tai yrityksen henkilökunnan tulisi hallita koko laaja metsäpalvelusektori aina taimien istutuksesta kiinteistönvälitykseen. Tämä on harvoin metsäpalveluyrityksen näkökulmastakaan tarkoituksenmukaista. Tässä kuvaan astuu yrittäjien välinen verkostoituminen. Verkostoitumalla toisten palveluntarjoajien kanssa voi yksittäinenkin pieni metsäpalveluyritys tarjota samoja palveluita kuin iso valtakunnallinen toimija. Metsänomistajan näkökulmasta usein on yhdentekevää, kuinka monen tekijän summasta hänen metsänsä uudistushakkuu ja edelleen uuden metsän perustaminen lopulta koostuu.

Metsänomistaja arvostaa enemmänkin sitä, ettei hänen tarvitse erikseen olla yhteydessä puunostajaan, maanmuokkaajaan, taimienvälittäjään ja edelleen istutusporukkaan vaan kaikki nämä asiat hoituvat yhden palveluntarjoajan kautta. Verkostoitumalla toisten palveluntarjoajien kanssa harvoin yksittäinen metsäpalveluyrittäjä häviää mitään. Toisaalta yritys voi verkostoitumisen avulla saada arvokasta lisäkapasiteettia, eikä suoraa omien resurssien kasvattamista tarvita. Kasvu verkostoitumalla toisten yritysten kanssa mahdollistaa dynaamisen kasvun yritykselle ja voimakkaasta kasvusta huolimatta yritys säilyttää tietyn vakauden ja paremman hallittavuuden.

Vaikka edellä on lueteltu yhteistyön taloudellisia hyötyjä ei voi olla mainitsematta verkostoitumisen sosiaalista merkitystä. Metsäalaa leimaa edelleen yksinyrittäjyyden taakka, joka osin on alan toimijoiden omaakin syytä. Monipuolistuvassa maailmassa, jossa myös metsänomistajien tarpeet tulevat olemaan hyvin erilaisia kuin aikaisemmin, on tärkeää nähdä verkostoitumisen mahdollisuudet.

Kuva Metsäpalveluyrittäjien kontaktipäivästä Multialta 2017

Kirjoittaja: Marko Ämmälä, yritys- ja yhteisöpalveluiden asiantuntija, Suomen metsäkeskus

Leave A Reply