Tulevaisuuden metsäpalveluyrittäjä

0

Metsänomistajat asuvat yhä useammin etäällä metsästään. Se luo kysyntää monipuoliselle ja erilaiset metsänomistajat huomioivalle metsäpalveluyrittäjyydelle. Metsänomistajan aika tai osaaminen ei enää läheskään aina riitä tarvittavien metsänhoitotöiden tekemiseen, jotka takaavat metsäomaisuuden arvon ja metsien kasvun tulevaisuudessa. Metsiin tarvitaan lisää tekijöitä.

Niin kuin monella toimialalla Suomessa, myös metsäpalveluyrittäjiä on eläköitymässä runsaasti tulevina vuosina. On kannettava huolta siitä, että metsätöihin löytyy ammattilaisia myös jatkossa. Metsäpalveluyrittäjillä on merkittävä rooli, kun huolehditaan nuorien metsien edellytyksistä kasvaa tulevaisuuden tukkimetsiksi. Hiilensidonnan näkökulmastakin meidän on turvattava uusien puusukupolvien edellytykset ajallaan tehdyllä istutustyöllä tai taimikon varhaisperkauksella. Metsät ovat entistä merkittävämmässä roolissa globaalistikin ajateltuna, eikä meillä ole varaa jättää metsiä hoitamatta sen takia etteivät metsänomistajat enää itse suoriudu hoitotöistä.

Metsäpalveluyrittäjyydelle on syntynyt kysyntää viime vuosina yhä enemmän myös ulkoistamisien kautta. Monissa metsäyhtiöissä ja metsänhoitoyhdistyksissä taimikonhoito- tai istutustyöt hoidetaan vakituisten metsurien sijaan ostamalla tarvittavat työt metsäpalveluyrittäjiltä.

Uusien metsäpalveluyrittäjien on verraten helppo tulla alalle, koska suurta alkupääoma ei aina tarvita. Sitä vastoin yrittäjiltä vaaditaan vankkaa metsällistä ammattitaitoa sekä kehittyviä asiakaspalvelun ja yritystoiminnan taitoja. Tulevaisuudessa metsäpalveluyrittäjät saattava olla mukana esimerkiksi luonnontuotealan raaka-aineen keruun organisoinnissa. Tulevaisuuden kasvualana luonnontuoteala tulee tarvitsemaan myös metsäpalveluyrittäjien panosta raaka-aineiden hankinnassa. Harva toimija metsäalalla tuntee metsät ja metsänomistajat niin hyvin kuin paikallinen metsäpalveluyrittäjä ne tuntee.

Marko Ämmälä, Suomen Metsäkeskus

Leave A Reply