Metsäsektorin murrosvaihe mahdollisuus yrittäjille ja asiantuntijuudelle

0

Metsissä ei ole tänä päivänä tungosta. Jo kauan on pyritty kaikin tavoin vähentämään jalkapareja metsäalan maastotöissä. Tilanne onkin johtanut siihen, että tekijöitä ja töiden eteenpäin viejiä on nähdäkseni liian vähän tämän päivän tarpeisiin. Tekijöiden vähyys on yksi syy siihen, että metsien hoidon taso ja metsänomistajakontaktit ovat laskeneet jo hälyttävälle tasolle pitkäjänteisesti ajateltuna.

Luken syksyn tietojen mukaan 0,8 miljoonaa hehtaaria taimikoita kaipaa toimenpiteitä heti. Samoin on laiminlyötyjä ensiharvennuksia 0,7 miljoonan hehtaarin verran, eli yhteensä löytyy ainakin 1,5 miljoonaa hehtaaria toimenpiteitä huutavia nuoria metsiä. Jos tällainen tilanne jatkuu vielä kauan, seuraamukset nähdään metsien hyvän vuosikasvun taantumana.

Metsätalouteen ja metsänomistukseen liittyvät samat yleistrendit, kuin muualla. Palvelumarkkinat kasvavat, kun metsänomistajat etääntyvät metsien omistuksesta ja vaadittavista toimenpiteistä. Yhä enemmän puhutaan myös metsistä sijoituskohteena aktiivisijoittajille. Ne yrittäjät ja yritykset, jotka pystyvät ottamaan oikealla tavalla esimerkiksi tämän metsistä vieraantumisilmiön ja sijoituskiinnostuksen haltuunsa ja vastaamaan kysyntään, tulevat pärjäämään hyvin tulevaisuudessa.

Metsien hoidon menetelmät ja yleensä metsänomistuksen priorisoinnit ovat vahvassa muutosvaiheessa Suomessakin. Metsäala on vieläkin kansainvälistymisvaiheessa ja Euroopan Unionin lisäksi maailmanlaajuiset trendit ja päätökset, kuten ilmastonmuutosasiat, vaikuttavat jokaiseen hehtaariin myös Suomessa. Olemme mitä tahansa mieltä näistä muutoksista ja ulkoa tulevista vaikutteista, ne ovat nyt täällä ja haasteet on kohdattava. Metsäasiantuntijoilla on tässä itsestään selvä rooli, kun metsien hoito ja priorisoinnit monimutkaistuvat. Meillä on se vaadittava osaaminen.

Voisin luetella lisää syitä siihen, että uskon vahvasti metsäpalveluyrittäjyyden ja asiantuntijuuden mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Itse asiassa olen vähän yllättynyt, että käsillä oleva tilanne ei vielä ole näkynyt selkeämmin metsäyrittäjien lukumäärässä Suomessa. Metsäalalla muutokset tapahtuvat hitaasti, joten täytynee todeta, että metsäpalvelumarkkinoiden kasvu ja muutos ovat vähän odotuksiani hitaampia.

Metsäalan Yrittäjillä, on tässä kasvutilanteessa aktiivisen jäsenrekrytoinnin mahdollisuus. Yrittäjille pätevät ihan samat lait kuin vaikuttamisessa yleisemminkin, eli järjestäytymisaste on tärkeä mittari uskottavuudesta ja menestyksekkäästä edunvalvonnasta.

Metsäalan Yrittäjät tuli heti mukaan tärkeään projektiin perustamaan LUVA Luonnonvarat ry:tä yhdessä Meton ja Agrologien Liiton kanssa antamaan tälle tulevaisuuden yhteistyöbrändille raikkaan ilmeen. Olemme jo nyt nähneet, että yhteistyö on poikinut vaikuttavuutta yhteiseen vaikuttamiseen alan ja luonnonvarojen asiantuntijoiden hyväksi.

Toivotan metsäpalveluyrittäjille vilkasta ja menestyksekästä talvea!

Håkan Nystrand
Kirjoittaja toimi metsäasiantuntijoiden, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry:n, puheenjohtajana 1999-2018

Leave A Reply