Metsänhoidon suositukset digiaikaan

0

Kestävän metsätalouden kolme tukipilaria Suomessa ovat metsälainsäädäntö, metsäsertifiointi ja Metsänhoidon suositukset. Metsä-, energia- ja ympäristöalan yhdessä laatimat suositukset ovat kansainvälisestikin ainutlaatuinen tapa varmistaa metsätalouden kestävyys. Suositusten avulla neuvotaan ja kannustetaan metsänomistajia ja metsäammattilaisia aktiiviseen ja monipuoliseen metsien käyttöön. Ne luovat metsäalalle yhteisen hyvän metsänhoidon standardin, johon voidaan viitata esimerkiksi puukauppa- ja metsänhoitosopimuksissa.

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Tapio Oy:n toteuttamaa Digitaaliset Metsänhoidon suositukset – hanketta hallituksen Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankkeesta. – On erittäin innostavaa olla tällaisen hankkeen vetäjä. Haastatellessani viime vuonna metsäalan toimijoita heidän tarpeistaan, vakuutuin, että nyt on aika digitaalisille metsänhoitosuosituksille.

Askel digitaalisuuteen

Digitalisoinnin ansiosta Metsänhoidon suositukset ovat tulevaisuudessa aina ajantasaiset ja laajasti eri tietojärjestelmien ja sovellusten suoraan käytettävissä. Niitä voi lukea myös www.metsanhoitosuositukset.fi -sivustolta. Tällöin Metsänhoidon suositukset ovat osa reaaliaikaista päätöksentekoa. Digitaalisoinnin avulla suositusten ajantasaisuus, käytettävyys ja päivitettävyys paranevat. Tämä johtaa suositusten käyttäjäkunnan laajenemiseen ja suositusten kattavampaan soveltamiseen metsätalouden toimintaketjuissa.

Uusia sähköisiä palveluita

Digitaalisten Metsänhoidon suositusten ympärille tulee rakentumaan uusia sähköisiä palveluita. Metsätoimialan ja sen yritysten kilpailukyky sekä uuden palvelu- ja muun yritystoiminnan syntyminen ovat sidoksissa uuden tiedon soveltamiseen, tuottamiseen ja tiedon avoimeen saatavuuteen. Kun Metsänhoidon suositukset yhdistetään hyviin tietoihin metsistä ja metsänomistajista, ne muodostavat palvelujen ja tuotteiden markkinoinnin perustan. Laadukkaan metsävaratiedon ja uuden teknologian pohjalta pystytään tulevaisuudessa tekemään metsänkäyttöä koskevia simulaatioita ja vaihtoehtolaskelmia aikaisempaa tehokkaammin.

Digitaalisuus mahdollistaa uusien, kustannustehokkaiden sähköisten palvelujen kehittämisen ja paremman käytettävyyden esimerkiksi metsänomistajille tai metsäkoneenkuljettajille. Näin parhaiksi katsotut metsänhoidon menetelmät erilaisine vaihtoehtoineen saadaan reaaliaikaisesti osaksi käytännön päätöstilanteita.

Kirjoittaja Kati Kontinen toimii Tapio Oy:ssä metsäbiotalouden asiantuntijana ja projektipäällikkönä Digitaaliset metsänhoidon suositukset-hankkeessa.

Leave A Reply