Metsänomistajan palveluodotukset

0

 

Harva meistä metsänomistajista on metsäpalvelujen ostamisen ammattilainen. Useimmat ostavat palveluja vain harvoin. Niin harvoin, että ostamisessa on aina paljon epävarmuutta. Kun ei tarkkaan tiedä, mitä on tilaamassa ja varsinkin jos ei tunne entuudestaan työn tekijää, mukana mielessä on monenlaisia pelkoja. Ei metsää pilaamaan halua päästää ketä tahansa.

Julkisuudesta saa sen käsityksen, että työn saa se joka tekee edullisimmin tai maksaa puusta eniten. Höpö höpö sanon minä. Rahalla on merkityksensä, mutta paljon tärkeämpää on luottamus. Luottamus siihen että käsitys työstä on yhtenevä ja että tulos vastaa odotuksia.

Hyvin harva palkkaa remonttimieheksi suoraan hakupalveluista löytämänsä nimen tai firman. Naapureilta ja kavereilta kyselemällä löytyvät remontin tekijät. Samalla tavalla metsäpalveluissa viidakkorumpu on markkinoinnin tärkein kanava. Pienille yrityksille vielä paljon tärkeämpi kuin suurille, jotka tunnetaan paremmin muutenkin.

Viidakkorumpu ei vain aina toimi hyvin. Kaupunkilaisella metsänomistajalla ei ole yleensä ympärillään metsänomistajien verkostoa. Kaupunkilainen voisi verkottua sujuvasti netissä, mutta metsäpalvelujen tuottajia ei vielä arvioida tai peukuteta nettikanavissa. Ihmekös kynnys palvelujen tilaamiseen on korkea ja pelko epäonnistumisesta suuri.

Kohtaamispalvelut yhdistettynä metsänomistajien kokemusten vaihtoon veisivät asioita parempaan suuntaan. Myös kaikki se tiedon jako, mikä yhdenmukaistaa metsänomistajien ja palveluntuottajien käsityksiä palvelun sisällöstä ja hinnasta on tarpeellista. Kun tilaajalla ja tuottajalla on molemmilla yhtenevä ymmärrys siitä mitä ollaan tekemässä, on luottamuksen synnylle hyvät mahdollisuudet.

Monta vuosikymmentä kestänyt suomalainen valtiojohtoinen metsätalous – tai oikeammin puuntuottaminen – jäykisti ja yksioikoisti palveluja. Nyt mennään enemmän markkinaehtoisesti eli monipuolisempaan suuntaan. Pystykauppojen liian hallitseva asema, jäykät kaksivuotiset hakkuusopimukset, ”pakolliset” ennakkoraivaukset, yksioikoinen tukki/kuitu -hinnoittelu – monet asiat ovat muutoksessa. Niissä aukeaa paljon uusia mahdollisuuksia palvelujen tuottajille. Ja palvelujen monipuolistumisesta hyötyy myös metsänomistaja.

Jaakko Temmes
metsänomistaja, metsäsijoittaja

Esitys Metsäpäivien seminaarissa 9.11.

Leave A Reply