Avoimuus ja konkreettinen hyöty ovat verkostoitumisen perusteita

0

Hankkeemme kantavia teemoja ovat lisäarvon tekeminen ja verkostoituminen. Jotta verkoston rakentaminen olisi järkevää, verkoston toiminnasta pitää olla hyötyä kaikille siihen kuuluville. Hyödyn mittaaminen edistää avoimuutta ja kehittymistä. Tavoitteellinen ammattilaisten verkosto tekee kannattavaa liiketoimintaa.

Finnveran tilinpäätöstilastojen mukaan keskimääräisen puunkorjuuta harjoittavan osakeyhtiön liikevaihto on 350 000 euroa ja liiketulos 3 %. Tulos vaihtelee + 10 % sta pitkästi miinukselle. Keskivertoyrityksen pitäisi pystyä siis 10 000 euron liiketuloksellaan kattamaan rahoituskulunsa, veronsa ja voitonjakonsa. Alan yrittäjien kokoontuessa kuullaankin, että heikosti menee. Tilastojenkin mukaan puunkorjuuyritysten tulokset ovat polkeneet paikoillaan, vaikka pientä nousun lupausta on näkyvissä.

Asiakkaan hyöty on kannattavuuden edellytys

Yritys toimii taloudellisesti kestävästi, jos se pystyy kustannustehokkaasti tuottamaan asiakkailleen sellaista palvelua, josta asiakkaan saama hyöty on suurempi kuin palvelusta maksettava hinta. Puutavaran valmistus ja kuljetus ovat välttämättömiä toimenpiteitä jatkojalostusta varten. Silti tehtaan portilla on edelleen vasta kasa raaka-ainetta, jonka arvo muodostuu sen mukaan, miten tehokkaasti ja taitavasti jalostaja pystyy raaka-aineesta valmistamaan haluttua lopputuotetta maksukykyisille markkinoille. Jalostajalle on tärkeää, että toimitukset tulevat ajallaan ja laatu on sovitun mukaista. Mitä luotettavammin ja taloudellisemmin hankintaketju onnistuu, sitä paremmin puun jalostaja voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Ja mitä taitavammin ja tehokkaammin puu metsästä jalostajalle liikkuu, sitä paremmin ketjussa toimivat yritykset kannattavat. Yksin toimiessaan yrittäjä voi vaikuttaa vain omaan tehokkuuteensa. Jos puutavaran valmistus ja kuljetus hoidetaan isompana verkostona, voidaan vähentää turhaa koneiden siirtelyä ja saada koneille lisää tehokkaita tunteja. Taloudellinen tehokkuus lisääntyy huomattavasti, kun verkostolla on useampia asiakkaita. Näin myös meno-paluu –kuljetuksien osuus kasvaa. Verkostona toimittaessa ihmisillekin saadaan varajärjestelmä.

Verkostoveturi Kainuussa

Q Team pyörittää Vuokatista kahdeksan moniammattilaisen tiimillä noin 150 puunkorjuun- ja kuljetuksen- ja metsätalouden asiantuntijapalveluyrityksen verkostoa. Yrityksen toimialue on Lapista Keski-Suomeen. Yrityksen 26 miljoonan euron liikevaihto koostuu logistiikan organisoinnista, kuljetusten hoitamisesta verkostoyritysten avulla, hakkuiden + lähikuljetusten organisoinnista ja hoitamisesta verkoston yritysten avulla. Lisäksi verkoston metsäasiantuntijoiden avulla hoidetaan puutavarayhtiöiden metsiä. Q Team tarjoaa myös liiketoiminnan-, logistiikan- ja laatujärjestelmien konsultointia verkostoyrityksille ja myös muille yrityksille.

Asiakaslupaus

Tehokas logistiikka on Q Teamin asiakasyrityksille kriittinen kannattavuuden edellytys. Tähän asiakastarpeeseen Q Team on pystynyt lupaamaan toimitusvarmuuden ja joustavuuden ottamalla kokonaisvastuun niin kuljetusten suunnittelusta kuin toteutuksestakin. Yritys lupaa asiakkaalle puun liikkumisen helposti ja tehokkaasti. Toiminta edellyttää tiivistä ja lähes päivittäistä asiakassuhteen ylläpitoa.

Lupaus verkoston jäsenille

Asiakaslupauksen lunastamiseksi hyvin toimiva ja keskinäistä luottamusta nauttiva yrittäjien verkosto on Q Teamille välttämättömyys. Avoimuus kasvattaa luottamusta. Uusia jäseniä otetaan vain verkoston jäsenten suosituksesta. Uuden jäsenen pitää hyväksyä verkoston pelisäännöt. Mukaan pyrkivän tulee ymmärtää yhteinen etu ja sitoutua tilaajavastuun periaatteisiin. Vanhat yrittäjät perehdyttävät tulijan.

Vastavuoroisesti Q Team rakentaa verkostoyrittäjilleen palveluita, jotka parantavat heidän liiketoimintavalmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan keskittyä ydinliiketoimintaansa. Toimitusjohtaja Pasi Korhonen korostaa, että liiketaloudellisen ja toiminnallisen osaamisen kasvu parantavat niin verkoston yritysten kuin myös verkostoveturin omaa tulosta. Q Teamin yritysvalmennus on oman verkoston käytössä. Lisäksi verkostoyrityksille on neuvoteltu yhteishankintaetuja mm. polttoaineista, katsastuksista, vakuutuksista, tilipalveluista sekä eräistä koneista ja laitteista. Kumppaniyritykset löytyvät avoimesti QTeamin verkkosivuilla.

Hyöty näkyy myös numeroissa

Verkostoon kuulumisen hyöty ei voi olla pelkkiä puheita. Siksi QTeamissä kannattavuutta seurataan systemaattisesti. Vuosina 2012 – 2016 Q Teamin yritysten liiketulokset olivat parempia ( 4 – 6 %) kuin toimialan keskimääräisellä yrityksellä (3 – 5 %). Yritykset myös kasvoivat enemmän kuin alalla keskimäärin. Tulosten tunteminen helpottaa niiden parantamista.

Hilkka Halla, projektipäällikkö, TSE/Turun yliopisto

Leave A Reply