Ajankohtaista keskustelua erityisestä tuesta ja inkluusiosta

0

Oppijan oikeus -hankkeen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi alkaa olla lopuillaan ja lienee paikallaan tehdä pieni välitilinpäätös vuodesta. Koulutuksen vuosi 2019 on ollut erilaisia tapahtumia täynnä ja monenlaiset uudistukset ja uutiset ovat toimintakenttäämme leikanneet. Oppijan oikeus – Opettajan taito -hankkeella tuetaan opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajan koulutusten kehittymistä siihen suuntaan, mihin yhteiskunta linjauksillaan ja lainsäädännöllään koulutustoimintaa ohjaa. Isona ajatuksena toimintamme taustalla on sen varmistaminen, että opettajankoulutus tarjoaisi oppia juuri siitä osaamisesta, jota opettajilla edellytetään olevan tulevaisuudessa. Hankkeemme painotus on nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimiseen ja ohjaukseen liittyvässä toiminnassa.

Suomessa koulutusta, osaamista ja opettajuutta arvostetaan edelleen korkealle siitä huolimatta, että viime hakukierroksilla opettajankoulutuksiin hakumäärät ovat pienentyneet. Inkluusion hyötyä ja toimivuutta on epäilty monelta taholta, ja erityisluokkien lisäämistarvetta korostivat viimeksi yli puolet kansanedustajista. Sinänsä erityisopetuksen kaikki tukitoimet kaikessa laajuudessaan tulee olla käytössä mutta inklusiivisen ajattelutavan ja siihen perustuvan toiminnan puolustukseksi ennen lopullista tuomiota olisi selvitettävä, missä määrin koulujen ahdinkoon on vaikuttanut konkreettisen tuen vähäisyys tai puute muutosvaiheessa.

Aivan viime päivinäkin koulutus on ollut isoissa otsikoissa. Pääministeri Sanna Marin puki sanoiksi suomalaisen koulutuksen arvokkainta ominaisuutta pari päivää sitten kommentoidessaan Twitterissä olevansa ylpeä Suomesta, jossa ”köyhän perheen lapsi voi kouluttautua pitkälle” ja kaupan kassasta voi tulla, vaikka pääministeri. (Helsingin sanomat 2019).

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on jo uudistunut ja lukiolain uudistus tulee voimaan vuoden vaihteessa. Opiskelijan oikeus erityiseen tukeen tulee nyt ensimmäistä kertaa lakiin kirjattuna lukioihin ja ohjausta sekä sen saatavuutta korostetaan sekä ammatillisessa- että lukiokoulutuksessa. Opiskelijan mahdollisuus valita opintojaan ja rakentaa omaa opintopolkuaan yksilöllisesti omien toiveidensa pohjalta korostuu.  Joustavalla haulla voi hakea ammatilliseen koulutukseen, milloin vain ja ammattiin kouluttaudutaan nyt samoilla järjestelyillä sekä ryhmissä olipa kyseessä sitten nuori tai aikuinen opiskelija. Opettajilta, erityisopettajilta ja opinto-ohjaajilta tämä tietysti vaatii uudenlaista osaamista ja yhteistyötä oppilaitosten sisällä.

Oppijan oikeus – Opettajan taito -hankkeessa selvitetään mitä tuo uusi osaaminen käytännössä tarkoittaa ja miten se voidaan huomioida opettajankoulutuksessa konkreettisesti esimerkiksi yhteisenä kurssi- ja opetustarjontana. Hankkeemme ehdoton siunaus on se, että teemme tätä yhdessä sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen opettajankoulutusten kanssa. Tämä muuten mainittiin syksyllä yhtenä perusteena sille miksi Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke palkittiin innovatiivisena kehittämishankkeena OKKA -säätiön ja OAJ:n toimesta.

Oppimisympäristöjen moninaistuminen ja laajentuminen on ehdottomasti koulutuksen tulevaisuutta. Oppilaitosten merkitys oppimisympäristöinä tulee muuttumaan ja työelämän sekä koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen huomioiminen yksilön oppimispolulla yleistyy. Tähän liittyen hankkeessa on jo viritelty erilaista alueellista yhteistyötä ja yhteistoimintaa mm. eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa yhteisten tapahtumien ja työpajojen merkeissä. Verkostoja on muotoutumassa hankkeen myötävaikutuksella opettajankouluttajien, toisen asteen opettajien ja opiskelijoiden välille.

Opettajankoulutuksen kehittämisen taustalla tulee olla tutkimuksellisuutta ja tehtävien kehittämistoimien pitää perustua tutkittuun tietoon. Hankkeessamme on menossa tutkimukset ja selvitykset ammatillisen erityisopettajan toimenkuvasta sekä opinto-ohjaajien työstä. Erityisopettajaopiskelijoiden omia oppimisvaikeuksia kartoitetaan laajalla selvityksellä ja erityisopettajakoulutusten opetussuunnitelmia analysoidaan.

Lukioiden erityisen tuen kehittämismahdollisuuksia sekä ammatillisen koulutuksen ja lukioiden yhteistyötä ohjauksen ja erityisen tuen teemoissa selvitetään sekä konkreettisesti tuetaan hankkeen puitteissa. Tätä varten tullaan järjestämään mm. sidosryhmätyöpajoja.

Hankkeessa tullaan julkaisemaan useita artikkeleita, joista ensimmäiset alkavat olla viimeistelyä vaille valmiita. Toki tulosten kannalta varsinainen kulta-aika alkaa ensi syksystä, jolloin monet aloittamistamme toimista alkavat olemaan siinä vaiheessa, että pohjatyöt on tehty ja varsinainen toiminta sekä sen kuvaaminen voi alkaa.

Olen todella ylpeä siitä, mitä olemme nyt jo saaneet aikaan ja kiitän kaikkia toimijoita, yhdessä ja erikseen siitä työstä, mitä hankkeessa on tähän mennessä tehty. On upeaa havaita kuinka paljon taitavat ja osaavat ihmiset saavat aikaan silloin kun teema on kaikille tärkeä ja merkityksellinen. Omalta kohdaltani parasta kuluvan vuoden aikana onkin ollut se yhteistyö ja ne lukuisat keskustelut, joita olen saanut hankkeen toimijoiden kanssa käydä.

Tähän loppuun voisi todeta kokeneen vakuutusmyyjän sanoin (vai oliko se ykkösdivarin jääkiekkoilija?) ”ei niinkään se voitto, vaan se matkustaminen”. Eli nautitaan ensin joulutauosta ja sen jälkeen jatketaan matkaa yhdessä asiaa edistäen.

Lähde:

Helsingin sanomat, 2019. ”HS-analyysi: Suomen pääministeri edustaa sitä, mitä Viron sisäministerin oikeistopopulistinen puolue vastustaa”. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006345180.html

Luettu 18.12.19.

Oppijan oikeus -hankkeen
projektipäällikkö
Simo Uusinoka
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Leave A Reply