Uusi maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku alkaa syksyllä

0

Syksyllä on ensimmäistä kertaa tarjolla rahoitusta monihyötyisiin vesienhallintaratkaisuihin pelloilla ja metsissä.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolla edistetään mahdollisimman kattavasti vesienhallintaan liittyviä tavoitteita, kuten valuma-aluetasoista suunnittelua, vesien tilan parantamista, peltomaan kasvukuntoa, sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin sekä luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönoton edistämistä.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusia ja innovatiivisia käytäntöjä, toimintamalleja ja ratkaisuja maa- ja metsätaloussektoreiden väliselle yhteistyölle vesienhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi.

Hakumenettely toteutetaan loka-marraskuussa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) vuosittaisten ympäristöavustushakujen yhteydessä.

Lisää tietoa hausta löytyy https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-edistamisen-avustushaku

Lisätietoja
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio, p.0295 028 025, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Leave A Reply