Ojitusyhteisöjen paikkatietoja päivitetään uuteen karttapalveluun

0

Vanhojen ojitusyhteisöiden paikkatietoa on alettu keräämään julkiseen karttapalveluun. Alkusykäyksen valtakunnallinen karttapalvelu sain OK- Ojat kuntoon hankkeen pilottina vuonna 2017, kun Hämeen ELY-keskuksen vanhoja hankkeita alettiin digitoida.

Ojitusyhteisön herättäminen helpottuu, kun karttatarkastelulla päästään käsiksi alueen ojitusyhteisön perustietoihin ja hankkeen toimitusnumeroon. Toimitusnumeron avulla voi kysyä paikallisesta ELY-keskuksesta yhteisön asiakirjoja. Hankkeiden asiakirjoja on paikkatiedon esittämisen ohella alettu skannaamaan sähköiseen muotoon, näin niiden saatavuus ja löydettävyys helpottuu. Ojitusyhteisöt-niminen karttapalvelu löytyy suoraan tästä linkistä. Karttapalveluun on pääsy myös Maankuivatus- ja ojitus -sivustolla ymparisto.fi osoitteesta. Aineisto (Ojitusyhteisöt) on myös tarkasteltavissa Suomen ympäristökeskuksen Karpalo-karttapalvelussa.

Uudesta karttapalvelusta löytyy aluksi digitoitua tietoa Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilta. Myöhemmin aineisto täydentyy muiden ELY-keskusten tuottamalla tiedolla. Ojitusyhteisöjä on valtakunnallisesti tuhansia, joten aineisto päivittyy seuraavien vuosien aikana monelta suunnalta Suomea. Jos omalta tarkastelualueelta ei löydy ojitusyhteisöä niin suosittelemme silti olemaan yhteydessä paikalliseen ELY-keskukseen. ELY-keskuksissa on paperista tietoa runsaasti näistä vanhoista ojituksista ja niiden digitaaliseksi saaminen saattaa viedä useita vuosia.

Ojitusten yhteydessä 1900- luvun alkupuolella aina 1970-luvulle asti, on muodostettu ojitusyhtiöitä, joita nykyään kutsutaan uudistetun vesilain mukaan ojitusyhteisöiksi. Ojitusyhteisöille on muodostettu ojitushankkeen aikana paperinen kansio, joka sisältää hankkeen asiakirjat. Nämä asiakirjat ovat edelleenkin lainvoimaisia ja velvoittavat sekä antavat oikeuden ojitusyhteisön jäsenille ylläpitää ja kunnostaa hallinnoimiaan ojia. Kansiot sisältävät mm. yhtiösopimuksen, josta selviää yhteisöön kuuluvat kiinteistöt, sekä hyötyaluekartat, joissa on merkitty kaivetut ojat ja hyötyalueet. Muita tärkeitä ja kunnossapidon tai peruskorjauksen pohjana käytettäviä asiakirjoja kansiossa ovat esim. pituus- ja poikkileikkaukset, suunnitelma sekä kustannusosittelut.

Aikoinaan ojitushankkeiden valmistuttua asiakirjat on luovutettu useana kappaleena ojitusyhteisöiden omille jäsenille. Alkuperäiset asiakirjat on säilytetty myös valtiolla, koska valtio on ollut aikoinaan suunnitelmien ja usein toteutuksenkin taustalla rahallisesti.

Lisätiedot:

Vesitalousasiantuntija Teea Niskanen, Kainuun ELY-keskus, teea.niskanen@ely-keskus.fi, puh. 0295 025 146, Twitterissä @HeiTeea

Ympäristösuunnittelija Elina Laine, Hämeen ELY-keskus, elina.laine@ely-keskus.fi, puh. 0295 025 107, Twitterissä @laineel1

Leave A Reply