Browsing: Yleinen

0

Tavoitteet ojitusilmoituksen sähköistämisellä ovat, että ojitusilmoitusten käsittely nopeutuu ja tehostuu. Vesienhoidon suunnitteluun ja toimenpiteiden toteutumisen…More

0

Pienvesiluontotyypit ja pienvesilajit voivat valtakunnallisesti huonosti. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan pienvesiluontotyyppien tila on edelleen heikentynyt…More

0

Kanta- ja Hämeen vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon pilottikohteena on Pelto-Seppälän laskeutusallas ja kosteikko Lopen Hunsalassa. Pilottivaluma-alueena toimii…More

1 2 3