Yearly Archives: 2024

0

Olemme ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoita Hämeen ammattikorkeakoulusta ja saimme tehtäväksi järjestää koko perheille kaksi ohjaustuokiota Nipsulassa.…More

0

Olemme sairaanhoitaja opiskelijoita Hämeen ammattikorkeakoulusta. Meidän projektiharjoitteluumme kuului järjestää neljä toimintatuokiota Nipsulassa. Projektin tilaaja oli…More

0

Jatkoa luvassa meidän projektiryhmämme toiminnallisista tuokioista. Seuraavat kaksi kertaa oli luvassa Nipsulan toiveiden mukaisesti Nalle…More

0

Nipsula projektityön toinen sairaanhoitajaopiskelijaryhmä käynnisti omat neljä tuokiotaan turvallisuusteemalla, joka liittyi meneillään olevaan turvallisuus viikkoon.…More

0

Olemme toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita Hamkista. Toteutamme koulutukseemme kuuluvan Projektiharjoittelun yhteistyössä Nipsulan kanssa. Nipsulan toiveiden mukaisesti…More