Polkuni opinto-ohjaajaksi

1

Muutama vuosi sitten toisen asteen oppilaitoksemme opinto-ohjaaja oli jäämässä eläkkeelle. Hän ehdotti minulle, että voisin hakea paikkaa. Olin tähän mennessä työskennellyt lähinnä opintotoimistossa, eikä minulla ollut edes opettajan pätevyyttä. Maisterin tutkinnon olin kuitenkin aikaisemmin hankkinut, väärältä alalta tosin. Minusta ei sitten koskaan tullutkaan pappia. Tulin yllätyksekseni valituksi opinto-ohjaajaksi, joten edessä olisi muutama aktiivisen kouluttautumisen vuosi!

Onneksi olin perehtynyt ohjaukseen jo teologian opinnoissani. Koska en ollut silloin kuitenkaan tullut hankkineeksi opettajan pätevyyttä vaan suuntautunut kirkon ja yhteiskunnan palvelukseen, oli ensin edessä pedagogiset opinnot. Hain aluksi Haaga-Helian ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta en päässyt sisään. Sain neuvon, että kannattaa ensin opiskella kasvatustieteen perusopinnot Avoimessa yliopistossa, minkä sitten teinkin. Tässä vaiheessa työskentelin jo opinto-ohjaajanakin. Opiskelin sen jälkeen Avoimessa vielä lisää kasvatustieteitä, nimittäin sivuaineopinnot. Sitten keksin hakea Haaga-Helian lisäksi myös HAMK:in ammatilliseen opettajakorkeakouluun, jossa minua kiinnosti nimenomaan mahdollisuus digiopintoihin. Pääsin sisään ja koska pedagogiset perusopinnot oli jo hoidettu, kesti opettajankoulutus vain vuoden. Kokopäivätyö ja perhe-elämä toivat omat haasteensa opintoihin, mutta ne menivät kuitenkin hyvin ja HAMK AOKK osoittautui oikeaksi vaihtoehdoksi.

Ammatilliseksi opettajaksi valmistuttuani oli sitten vuorossa varsinaiset opinto-ohjaajan opinnot. Jouduin odottelemaan seuraavaa hakua puolisen vuotta, mikä näin jälkeen päin ajateltuna oli ihan hyvä lepotauko opiskelusta. Tosin ihan laakereillani en toki levännyt, vaan suoritin taas työn ohella muutaman lyhyemmän ohjaukseen liittyvän kurssin, joista saisin haussa lisäpisteitä. Tällä kertaa ykköshakukohde oli jo selvä: HAMK! Kaikki oli sujunut niin hyvin opettajaopintojen ajan ja verkossa työskentely tullut tutuksi, etten edes oikeastaan harkinnut muita vaihtoehtoja.

Onneksi pääsin nyt ensimmäisellä kerralla sisään ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen. Paria Hämeenlinnassa vietettyä orientaatiopäivää, muutamaa pienryhmätapaamista ja omia tosielämässä tapahtuneita ohjausharjoituksia lukuun ottamatta on opiskelu tapahtunut kokonaan verkossa. Toki edessä on vielä muun muassa tutustuminen eri koulutusasteiden opinto-ohjaukseen oppilaitoksissa, mutta muuten kaiken on tosiaan pystynyt suorittamaan digiopintoina. Se on suuri etu työssäkäyvälle ja perheelliselle, jolle ei ole mahdollista osallistua päivittäin lähiopetukseen.

HAMK:n ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa olevilla on itsellään vastuu omasta oppimisestaan, vaikka apua ja tukea on toki saatavilla ammattitaitoisilta ja mukavilta ohjaajilta. Verkossa tapahtuneet koulutuspäivät ovat menneet aina sujuvasti, ja nyt ensimmäistä kertaa kokeiltu, kansainvälisestikin uusi hybridimalli on tuonut niihin oman lisänsä. Se tarkoittaa sitä, että kaikki ryhmäläisemme voivat aina koulutuspäivää ennen valita, osallistuvatko he koulutukseen paikan päällä Hämeenlinnassa vai verkon kautta. Hämeenlinnan osallistujat toisen opettajan kanssa ovat sitten koulun kameroiden kautta yhteydessä verkossa toimiviin opiskelijoihin ja toiseen opettajaan. Tämä on toiminut yllättävän hyvin, mutta on vaatinut toki paljon suunnittelua ja investointeja HAMK:ilta.

Opinto-ohjaajan opinnot on jaettu selkeisiin, loogisiin kokonaisuuksiin, joiden materiaali löytyy helposti Moodlesta. Yksin tai pienryhmässä suoritettavat tehtävät ovat usein hyvin käytännönläheisiä, eikä pidempiä kirjoitustehtäviä ole ollut liikaa. Lisäksi tilaa on usein myös omille ideoille ja tulkintatavoille. Jos joku opintokokonaisuus on sinulle jo hyvinkin tuttua asiaa, voit hakea siitä AHOT:ointia, eli aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista. Samoin kuin HAMK:in ammatillisessa opettajankoulutuksessa, on omasta pienryhmästä ollut opo-opintojen aikana suunnaton tuki ja turva. Tätä vertaistukea kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Opintojen aikana saat paljon teoriapohjaa, ohjauskokemusta ja myös käytännössä hyödyllistä materiaalia ja vinkkejä opinto-ohjaajan työhösi. Olen jo nyt saanut omaan työskentelyyni toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa paljon uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja. Olen myös iloinen, että valmistuttuani ensi kesäkuussa minulla on pätevyys toimia opinto-ohjaajana myös peruskoulussa, lukiossa tai ammattikorkeakoulussa sekä myös vaikka työelämä- ja uraohjauksen parissa. Näin ollen HAMK:in ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus antaa laajat mahdollisuudet työllistyä myös tulevaisuudessa. Ohjauksen ammattilaisia tullaan tarvitsemaan aina!

Kirjoittaja:
Santeri Laakso, opo-opiskelija 2019

Discussion1 kommentti

  1. Aino Manninen

    Hei! Mikä oli tuo ”lyhyempi ohjaukseen liittyvä kurssi”, joka auttoi sinua saamaan lisäpisteitä pääsykokeessa? 🙂

Leave A Reply