Miten päädyin opinto-ohjaajaopintoihin?

0

Olen pitkään toiminut nuorten parissa ohjaustehtävissä, joissa sivutaan sosiaalisen vahvistamisen lisäksi ura- ja opinto-ohjausta. Pääsin myös tekemään osittain opon tehtäviä yhteistyössä oppilaitoksen oppilaan ohjaajan kanssa. Halusin laajentaa ohjausosaamistani edelleen ja pätevöityä opinto-ohjaajaksi. Ensin piti kuitenkin suorittaa pedagogiset opinnot. Pidin opiskeluista välivuoden, jonka aikana vaihdoin työpaikkaa ja päätin hakea opo-opintoihin.

HAMK:n valitsin, koska pääsin kurkistamaan pedagogisten opintojen aikana opo-opintoihin HAMK:n täydennyskoulutuksen kautta. Pätevät opettajat vakuuttivat lähipäivinä ja sain kuulla, että aiemmin suoritetuilla tehtävillä voin osoittaa osaamistani ja keventää varsinaisia opo-opintoja.

Opiskelu HAMK:ssa on joustavaa, itsenäistä ja mielenkiintoista. Pääkaupunkiseudun ryhmässä lähipäivät ja pienryhmätapaamiset järjestetään lähellä, helposti saavutettavissa paikoissa. Hämeenlinnassa on tarve käydä vain pari kertaa opintojen aikana. Näin ollen opiskelun ja työn yhdistäminen on sujunut liikkumisen suhteen helposti.

Miten opinto-ohjaajakoulutus tukee osaamistasi työskennellessäsi nuorten työpajoilla?

Työskentelen koulutusvalmentajana nuorten työpajoilla. Ohjattavana pajoilla on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia työttömiä nuoria työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Muiden yksilövalmennuksen tehtävien lisäksi vastaan nuorten jatkopolutuksesta koulutuksen suuntaan.

Opinto-ohjaajankoulutuksesta olen saanut teoreettista vahvistusta omalle ohjauksen käyttöteorialleni. Olen myös päässyt pohtimaan ja haastamaan omia ennakkoasenteitani ja kokeilemaan käytännön työssä erilaisia vaihtoehtoisia ohjaustapoja. Olen saanut uusia välineitä ohjaustilanteisiin, hyvän verkoston opo-opiskelijoista eri kouluasteilta sekä harjoittelua että myöhempää työelämää varten. Laajentuneesta verkostosta on jo nyt ollut hyötyä nuorten jatko-ohjauksessa.

Kirjoittaja:
Annukka Pikkutupa-Vaittinen, opo-opiskelija 2019

Leave A Reply