Elämän liikenteessä

0

Oppilaan- ja opinto-ohjaaja on kuin liikenteenohjaaja, joka huomioi kulkijoiden kiireen ja suunnan, ohjaa kulkijat joko moottoriteille, maanteille tai kylänraiteille. Välillä tietyömaiden tai kiertoteiden kautta, joskus jopa oikoteitäkin pitkin. Jokainen kulkija pääsee liikenteenohjaajan avulla määränpäähänsä; osa kulkijoista nopeasti, osa hitaammin ja osa välillä kiihdytellen ja välillä jarrutellen. Tuhannen mailin matka alkaa ja etenee aina yhdellä ”etapilla”.

On liikenteenohjaajan ammattitaitoa ohjata ja navigoida, opastaa ja viitoittaa, arvioida ja kartoittaa, jokaisen kulkijan matkaa sujuvaksi, turvalliseksi ja kohtuulliseksi. Aivan samoin oppilaan- ja opinto-ohjaajan taidot ”elämän liikenteenohjaajana” muuttuvat alati reittien muutosten ja kuskien ja matkustajien tarpeiden mukaan. Paikalleen ei voi ”elämän liikenteen ohjaaja” jäädä ruuhkauttamaan liikennettä.  Matkakaan ei taitu liiallisella hidastelulla. Mikäli jää liikenneruuhkaan liian kauaksi aikaa, ei pääse perille valoisan aikaan. Eilisen reitti on ehkä tänään huonokuntoisempi kuin eilen tai ehkä kenties eilisen päivän kulkureitti voi olla jo tänään parempi; tie on ehkä jo lanattu, huollettu ja aurattu.

Samankaltaisuuksia on  myös oppilaan- ja opinto-ohjaajan  työssä oppilaitos- ja koulumaailmassa. On alati pystyttävä kehittämään itseään, omaksumaan, perehtymään ja panostamaan uusiin asi-oihin; niin kuin liikenteenohjaaja liikenneolosuhteisiin ja oman navigointikykynsä kehittämiseen. Chris Pense, Toronton koululaitoksen johtaja, totesi jo taannoin, että meidän opettajien tehtävänä on opettaa ja ohjata juuri niitä opiskelijoita, joita meillä on juuri nyt. Ei niitä, joita meillä joskus oli, eikä niitä, joita toivoisimme kouluissamme olevan tai jotka ovat vain kuvitelmissamme. Se tarkoittaa, että meidän on tarjottava oppimisympäristö, joka on yhtä monipuolinen kuin ihmisyys itse. Oppilaan- ja opinto-ohjaajana me pääsemme kehittämään ja rakentamaan tätä oppimisympäristöä opiskelijoille tarkoituksenmukaiseksi, niin kuin liikenteenohjaaja viitoittaa kulkijoille sopivat reitit.

Opinto-ohjaajakoulutuksen vastuuopettajat ohjaavat  oppilaan ja opinto-ohjaajaopiskelijoita tiedon äärelle. Jokainen opiskelija saa siis mahdollisuuden perehtyä ja harjoitella ohjauksen sisintä olemusta omien tarpeidensa pohjalta ja oman kiinostuksensa mukaisesti. Opiskelijaryhmä ympärillä antaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta siitä, kuinka kehittyä omassa ohjausosaamisessa ja millä tavoin lisätä omaa tietotaitoaan.

Uraohjaus, valmennus, sparraus, coach ja fasilitointi. Kaikki yhtä ja yksi kaikkea. Opinto-ohjaajankoulutuksessa me opiskelijat  saamme  uudenlaista näkökulmaa, monipuolisia menetelmiä ja työkaluja käyttöömme ja ihmislähtöistä kohtaamisen taitoa. Saamme opiskelijan roolissa harjoitella ja työssäoppia, tutustua ja perehtyä. Tämä kaikki siksi, jotta voimme ”tulla sellaisiksi ai-kuisiksi, jollaisiksi jokaisen opiskelijan kannattaa kasvaa”. Ja dialogi on sitä, jolla löydämme ja ohjaamme.

Mitä olen oppinut? Olen oppinut, että voin aina kysyä opiskelijalta itseltään, että mitä ainakaan en voi kysyä. Olen omaksunut, että voin aina tarkentaa, ymmärsinkö oikein tai tulkitsinko sopivasti? Olen huomannut, että kysymys voi olla jo itsessään vastaus ja että vastaus voikin olla kysymys. Olen oivaltanut, että voidakseni ohjata jotakuta jostakin, on minun löydettävä se joku jostakin. Ja olen oppinut toteamaan, että keskustelun lopetus voi olla uuden kohtaamisen aloitus.

Kirjoittaja:
Anja Saikkonen, opo-opiskelija 2019

Leave A Reply