Kanta-Hämeen matkailun suhdannebarometri 2019 on julkaistu

0

Kanta-Hämeen matkailun suhdannebarometri 2019 on julkaistu. Elinvoimaa Hämeeseen ry:n tilaisuudessa julkistettiin suhdannebarometrin tulokset. Yrityksillä on ollut hyvä matkailuvuosi. Yritykset uskovat myös liikevaihdon ja työllisyyden kasvuun. Kanta-Hämeessä toivotaan kuitenkin vahvempaa matkailubrändiä. 

Elinvoimaa Hämeeseen ry toteutti marraskuussa 2019 Kanta-Hämeen alueella matkailun suhdannebarometrikyselyn. Teknisenä yhteistyökumppanina kyselyssä oli Hämeen ammattikorkeakoulu.

TULOKSET

 • Puolella yrityksistä matkailijamäärät olivat kasvaneet 2019
 • 59 % yrityksistä arvioi matkailijamääriensä kasvavan 2020
 • Yrityksistä 45 %:lla liikevaihto on kasvanut 2019
 • Yrityksistä 60 % arvioi liikevaihtonsa kasvavan yli 3 % vuonna 2020
 • Henkilöstö on kasvanut joka kolmannella matkailuyrityksellä 2019
 • Henkilöstönsä arvioi kasvavan joka viides matkailuyritys 2020
 • Yrittäjien suurimmat tulevaisuuden epävarmuustekijät ovat omien resurssien riittävyys ja kotimaan epävarmat suhdannenäkymät
 • Kanta-Hämeen matkailutoimijat pitävät ylivoimaisesti tärkeimpänä kehityskohteena vahvan alueellisen matkailubrändin rakentamista

 

TAUSTAA

 • Kysely lähetettiin yli 500:lle toimijataholle, vastauksia tuli 53 kpl eli vastausprosentti oli 10
 • Matkailun suhdannebarometri toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa, mutta jatkossa se julkaistaan vuosittain Elinvoimaa Hämeeseen ry:n tuottamana
 • Seutukuntien – Forssa, Riihimäki, Hämeenlinna – välillä ei havaittu merkitseviä eroja
 • Matkailijamäärien muutokset kotimaan- ja ulkomaan matkailijamäärissä olivat yhtenevät

 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Maakunnan matkailuyritysten liikevaihdon kasvu ja positiivinen työllistämiskehitys jatkuu 2020.

Matkailuelinkeino pitää erittäin tärkeänä vahvan alueellisen matkailubrändin rakentamista.

 

Lisätiedot:

Janne Tienpää

Toiminnanjohtaja

Elinvoimaa Hämeeseen ry

Puh. 044 2064161 tai janne.tienpaa@gotavastia.fi

Hämeenlinnassa 3.12.2019,

Elinvoimaa Hämeeseen ry

Leave A Reply