Sustainable Travel Finland -ohjelman myötä yrityksien vastuullisuudesta tehdään näkyvää

0

Kanta-Häme on lähtenyt vauhdilla edistämään vastuullista matkailua Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman (STF) puitteissa. Merkin tavoitteena on edistää kestävää matkailua Suomessa sekä viestiä yhteneväisemmin Suomesta kestävän matkailun maana. Toimenpiteeseen osallistuminen on erittäin tärkeää, sillä kansainvälisillä markkinoilla vastuullisuus on noussut merkittäväksi tekijäksi. Lisäksi on huomioitava, että yhä useampi matkailija tekee matkustuspäätöksiä kohteen vastuullisuuden perusteella.Muuttuvaan kysyntään ja liiketoiminnan kehittämiseen tulee panostaa, jotta yritykset pystyvä kasvamaan jatkossakin ja pysymään kilpailussa mukana.  

Kanta-Hämeessä, Western Lakeland Kanta-Häme hankkeessa on järjestetty matkailuyrityksille valmennuksia ja webinaareja vastuullisuudesta ja STF-merkistä. Merkin saaminen edellyttää vastuullisuuden ottamista huomioon toiminnassa laaja-alaisesti ekologisista, taloudellisista, sosiokulttuurisista ja eettisistä näkökulmista. Tämä todennetaan yrityksen omilla toimenpiteillä, viestinnällä ja vastuullisuuden osoittavalla sertifikaatilla. 

Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa yrityksille matkailun työkalupakin, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen yrityksen arkeen helpottuu. Osallistuminen ohjelmaan ja merkin hakeminen ei maksa yritykselle. Toki ohjelman toteuttaminen omassa yrityksessä vaatii aikaa ja henkilöresursseja.  

STF-merkin seitsemän askelta 

Sustainable Travel Finland -ohjelma on 7-askeleinen kehittämispolku, joka kuljetaan online-alustalla. STF-ohjelmaan hakeneille ja hyväksytyille yrityksille on tarjolla e-opas, joka perehdyttää yrityksen STF-ohjelmaan ja varmistaa yrityksien perusymmärryksen kestävän matkailun kehittämisestä. Ohjelman 7 askelta ovat:  

Askel 1. Sitoutuminen  

  • Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
  • Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin 
  • Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen 

Askel 3. Kehittämissuunnitelma 

  • Kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita 

Askel 4. Vastuullisuusviestintä 

  • Kestävän matkailun toimenpiteistä läpinäkyvästi viestiminenkansainväliselle yleisölle 

Askel 5. Sertifiointi & Auditointi 

Askel 6. Todentaminen & Mitattavuus 

  • Ohjelman asettaman kriteeristön täyttyminen todennetaan STF onlinealustalla. 
  • Sitoutuminen valtakunnallisiin kestävän matkailun indikaattoreihin 

Askel 7. Sopimus & Jatkuva kehittäminen 

  • Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland -merkin käyttöön ja voimassaoloon 
  • Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, itsearviointi, kehittämissuunnitelma ja indikaattorit, jotka STF –merkin uusiminen vaatii 

Kanta-Hämeen ensimmäinen STF-vastuullisuusmerkki Hykkilan_huvilat_Kuivajarven_ranta

Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen järjestämille vastuullisuusvalmennuksille osallistui runsas joukko maakunnan matkailualan yrityksiä. Nämä yritykset ovat näin lähteneet vuoden 2020 aikana vastuullisuuden polulle ja kehittämään liiketoimintaansa. Valmennuksissa käytiin läpi STF-merkin eri askelia ja vastuullisuuteen liittyviä asioita. Ja jnyt ensimmäinen kantahämäläinen yritys on saanut käyttöoikeuden STF-merkkiin. 

Onnittelut kuuluvat tammelalaiselle Hykkilän Huviloille!

Hykkilän Huvilat on saanut ensimmäisenä Kanta-Hämeestä käyttöoikeuden STF-merkkiin.Lähtökohdat ja ajatus vastuullisuudesta ovat olleet yrityksessä aina merkittävässä roolissa, sillä jo vuokramökkitoiminnan perustamisen suunnitteluvaiheessa vastuullisuus on otettu huomioon. 

Jätehuolto ja -lajittelu on hoidettu esimerkillisesti vuokramökeilläMyös energian lähteeseen on Hykkilän Huviloilla kiinnitetty huomiota. Aurinkoenergiapaneeleiden avulla saadaan katettua osa mökkien energiatarpeesta.  

Tässä kaikessa avoin ja läpinäkyvä viestintä asiakkaille on merkittävässä roolissaOman vastuullisen toiminnan tekeminen näkyväksi on hyvä tuoda esille. Näin ovat myös Hykkilän Huvilat toimineet. Käy tutustumassa yrityksen sivuilla, kuinka he ovat asian hoitaneet. Lue myös aikaisempi blogikirjoitus Hykkilän Huvilan vastullisuusteoista 

Suosittelemme isosti muitakin maakunnan matkailutoimijoita kehittämään toimintaansa vastuullisempaan suuntaan ja todentamaan se STF-ohjelman avulla

Lue lisää tietoa STF-ohjelmasta. 

Osallistu Visit Finlandin STF ohjelmaan.

 

Heidi Kerkola, projektipäällikkö, Boost Häme hanke

Kirjoitettu yhteistyössä Western Lakeland Kanta-Häme hankkeen kanssa.

 

Leave A Reply