Olemassaolevaa käytäntöä jäsentäen

0

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voi eri muodoissaan olla hyvin lähellä työn opinnollistamista. Joskus ero on niin hieno, että on vaikea sanoa kummasta toiminnasta puhutaan.

HAMKin sosiaalialan opettajien työpajassa tehtiin hyviä huomioita niistä toiminnoista, joita jo käytetään ja joita voidaan nimetä työn opinnollistamisen käsitteen alle. Todettiin kuitenkin, että opiskelijan opiskelun näkökulmasta käsitteellä ei ole merkitystä. Pääasia on että hänellä on mahdollisuus yksilöllisiin opiskelupolkuihin ja työn tekemisen hyödyntämiseen opiskeluissa. Useat opiskelijat työskentelevät opintojen aikana päiväkodissa, vanhustenhuollossa tai vapaaehtoistyössä.

Opettajat tarkastelivat omaa toimintaansa suhteessa kahdeksaan edellytykseen Kahdeksan_edellytystä_sujuvaan_opinnollistamiseen

Pareittain mietittiin, mitä oman toiminnan konkretisointi tarkoittaa yhteisöllisinä käytäntöinä. Edellytysten yhdessä pohtiminen tuo näkyväksi, mitkä asiat ovat hyvin hoidossa ja mihin tulisi panostaa.

Osaamisperustaisuus ja työelämälähtöisyys on taustalla oleva lähtökohta korkeakoulutuksessa. Kahdeksasta edellytyksestä erityisesti Aito osaamisperustaisuus kiinnosti – mitä se voisi olla. Työpajassa siihen saatiin seuraavanlaisia konkreettisia ajatuksia.

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply