Kolme selviytymiskeinoa sosiaalialan opettajana

0

Kohta eläköityvää Outi Välimaata on kannatellut opettajauransa aikana kolme periaatetta: uteliaisuus, positiivinen usko tulevaisuuteen ja yhdessä tekeminen. Näitä teemoja Välimaa on halunnut käyttää niin itse työssään sosiaalialan opettajana, kuin jakaa opetuksensa kautta myös opiskelijoilleen evääksi tulevaa uraa varten. Omaa uraansa opettajana hän kuvailee positiiviseksi seikkailuksi oman unelma-ammattinsa parissa.

Uteliaisuus

Ensimmäisenä periaatteenaan Välimaa tuo esiin uteliaisuuden, jonka hän on oppinut esikuvaltaan kasvatusfilosofi Paulo Freireltä. Uteliaisuus kannattelee Välimaata itseään ja hän toteaakin olleensa aiemmin ”utelias tyttö” ja nyt olevansa ”utelias eläkkeelle jäävä nainen”, samaan tyyliin kuin Freire on joskus todennut itsestään. Uteliaisuus terminä kertoo kiinnostuksesta elämää kohtaan sekä herättää oppimaan ja tutkimaan. Lisäksi siinä on myös ripaus luovuutta, joka tulee tarpeeseen erityisesti hankalissa tilanteissa.

Välimaa haluaa opiskelijoidensa säilyttävän opinnoissaan ja työssään uteliaisuuden. Hän kehottaa opiskelijoita lähtemään töihin uteliaina ja olemaan kiinnostuneita asiakkaistaan. Kysymällä mitä asiakkaalle kuuluu, mitä hän osaa ja mitä häneltä puuttuu, kerrytetään arvokasta tietoa nykytilanteesta. Utelias lähestymistapa ei tule ylhäältä päin, vaan sen kautta aidosti tutustutaan ihmiseen, minkä jälkeen on mahdollista auttaa häntä saamaan tietoa ja valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä. Kysyminen, kyseenalaistaminen ja uusien tapojen keksiminen jo opintojen aikana auttaa kartuttamaan osaamista, jota tarvitaan päivittäisessä työssä sosiaalialalla.

Positiivinen usko selviytymiseen

Välimaa haluaa luoda opiskelijoihin ja kollegoihin uskoa selviytymiseen. Hänen periaatteidensa mukaan tie löytyy aina tavalla tai toisella, ja toivottomuuteen ei ole syytä vaipua. Opettajana on tärkeää uskoa ja luottaa niin oppilaisiinsa kuin kollegoihinsa, mutta myös itseensä.

”Kyllä sinä osaat.”

Outi Välimaan äiti

Opettajan on tärkeä osoittaa uskovansa oppilaansa selviytymiseen. Tämä oivallus sai alkunsa Välimaan äidiltä, joka totesi aina tämän lähtiessä kouluun lauseen: ”Kyllä sinä osaat.” Tämä yksinkertainen voimalause on tuonut Välimaalle lohtua ja uskoa omaan osaamiseensa myös vanhempana. Samaa periaatetta ja voimalausetta kannattaa viljellä opiskelijoiden suuntaan. Tärkeää on myös luoda samanlaista henkeä kollegoiden kesken. Sujuva yhteistyö moduulitekemisessä lähtee luottamuksesta toisen tekemiseen. Sosiaalialalla asiakkaan luottaminen itseensä ja omiin kykyihinsä on tärkeä voimavara tämän matkalla, kun hän kerää tietoa ja valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä.

Yhdessä tekeminen

Välimaa haluaa korostaa, että päivittäisessä arjessa on tärkeää muistaa, ettemme ole yksin. Teemme töitä ja elämme elämää yhdessä ja yhteistyönä muiden kanssa. Yhteisöllisyyden luominen ei vain teoreettisesti, vaan lisäksi käytännössä on äärimmäisen tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaa vietetään ihan konkreettisesti ja fyysisesti yhdessä oli sitten kyse asiakassuhteesta, opettaja-oppilassuhteesta tai kollegoiden välisestä suhteesta. Yhdessä voimme keksiä ratkaisuja ja katsoa miten mistäkin haasteesta selvitään, jolloin yhdessä tekemisen periaate kietoutuu yhteen edellisen periaatteen kanssa.

Lopulta kaikki esitellyt kolme periaatetta liittyvät toisiinsa: olemme uteliaita toinen toisistamme, kiinnostumme siitä, miten asiat ratkaistaan ja uskomme yhdessä selviytymiseen. Näitä periaatteita noudattamalla ainakin Välimaa on selvinnyt hymysuin seikkailustaan sosiaalialan lehtorina.


Kirjoittajat

Jenni Tarkkala, markkinointiviestinnän suunnittelija
Outi Välimaa, sosiaalialan lehtori

Leave A Reply