Exoskeletonien käyttö osana hoitotyötä ja työhyvinvointia

0

Hoitotyötä joudutaan tekemään välillä hankalissa työasennoissa, jotka voivat aiheuttaa selkävaivoja. Teknologian avulla yritetään löytää keinoja näiden vähentämiseen.

Osana sairaanhoitajaopintojamme osallistuimme projektiharjoitteluun, jossa havainnoimme ja haastattelimme yhtä hoitotyöntekijää ja kuulimme hänen kokemuksiaan yhdysvaltalaisen yrityksen HeroWear Apex –exoskeleton toimivuudesta hoitotyössä ja sen yhteydestä työhyvinvointiin. Lisäksi selvitimme millaista osaamista exoskeletonin käyttö vaatii käyttäjältään.Tämä projekti on osa Digitaalisen kulttuurin kehittäminen – digitaalisuuden hallinnalla parempaa työkykyä ja tuottavuutta – hanketta, jossa HAMK Smart on mukana.


Kuvassa exoskeletonia kuvattu edstä ja takaa. Kuvan ottaja: Fredrik Takolander

Miten HeroWear exoskeletonista voisi olla hyötyä?

Projektissa saatujen tulosten mukaan HeroWear Apex Exoskeletonin oli koettu helpottavan kumarassa työskentelyä. Myös selkäkivut olivat vähentyneet exoskeletonin käyttämisen aikana. HeroWear Apex Exoskeleton auttaa erilaisissa nostoissa ja avustaa ergonomian kunnossa pidossa estämällä epäluonnollisia työskentelyasentoja, kunhan pitää säädöistä huolta. Exoskeletonien kanssa rasitus vähenee ja voivat ehkäistä selkäkipujen esiintymisiä.

Millainen HeroWear exoskeleton on käytössä?

Projektin aikana saatiin selville, että exosketonin käyttö koettiin helppokäyttöiseksi ja luotettavaksi, eikä sen käyttöön etukäteen vaadittu erityisosaamista.  HeroWear Apex exoskeleton on vaivaton pukea ja säädettävä. Exoskeletonin kokonaisuus muodostuu eri osista, joita voi helposti vaihtaa eri kokoihin käyttäjän tarpeiden mukaan.

Exoskeletonin tulevaisuus hoitoalalla?

Teknologian avulla pyritään jatkuvasti löytämään ratkaisuja hoitotyön ergonomisiin haasteisiin, ja siten samalla parantaa työntekijöiden työhyvinvointia. Exoskeletonin laaja käyttöönotto vaatii vielä exoskeletonien hiomista sopivaksi kiireiseen ja muuttuvaan hoitotyöhön. Aihe tarvitsee vielä lisää käyttäjäkokemusten kartoituksia itse hoitajilta. Tulevaisuudessa pienemmänkokoinen ja ketterämpi exoskeleton voi olla hyvä väline vähentämään hoitajien kokemaa fyysistä rasitusta.


Kirjoittajat:

Fredrik Takolander, Markus Santamäki, Herkko Äijälä, Miro Pöllänen

 

Leave A Reply