Etäkuntoutusta Lammin Pellavakodissa

0

Projektimme oli osa JOPA-hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää joustavan palvelun asumismalleja iäkkäille (1). Yhtenä JOPA-hankkeen tavoitteena on luoda Hämeenlinnan Lammilla sijaitsevaan Pellavakotiin digitaalisesti tuetun asiakas- ja perhekeskeisen hoivan ja hoidon malli. Pellavakoti on ikäihmisille suunnattu hoiva- ja asumispalvelukokonaisuus, joka tarjoaa tavallisen vuokra-asumisen lisäksi kotihoitoa, päivätoimintaa sekä tehostettua palveluasumista (2).

Meidän projektiryhmämme tarkoituksena oli neljän viikon aikana tutustua Pellavakodin toimintaan ja havainnoida siellä toteutuvaa etäkuntoutusta. Lisäksi koostimme laadukkaan kirjallisen katsauksen etäkuntoutuksesta ja siihen käytettävästä teknologiasta.

Etäkuntoutus on yksi kuntoutusmenetelmistä ja se on aina ammattilaisen ohjaamaa tavoitteellista toimintaa (3). Nimensä mukaisesti etäkuntoutuksessa asiakas ja ammattilainen ovat vuorovaikutuksessa keskenään jonkin viestintälaitteen välityksellä, eivätkä siis fyysisesti samassa paikassa (3). Niinpä etäkuntoutus saattaa sujuvoittaa arkea, kun kuntoutukseen voi osallistua, vaikka kotisohvalta.

Lammin Pellavakodilla toteutettava etäkuntoutusjakso on 8 viikon pituinen ja kuntoutuskertoja on kaksi kertaa viikossa. Etäkuntoutusjakso toteutettiin Pellavakodilla ensimmäistä kertaa ryhmässä. Ryhmässä oli neljä asiakasta: kaksi kotihoidon ja kaksi tehostetun palveluasumisen puolelta. Etäkuntoutuksen toteutuksesta vastasi fysioterapeutti. Pellavakodin puolesta asiakkaat saivat käyttöönsä tabletin ja kuntoutus toteutettiin Microsoft Teams –sovelluksen avulla. Fysioterapeutti kävi aina ennen kuntoutusta asentamassa laitteen valmiiksi ja hakemassa sen pois kerran jälkeen. Näin teknologian kanssa ei ollut suurempia ongelmia.

Pellavakodissa asiakkaat olivat motivoituneita etäkuntoutukseen ja tekivät liikkeitä omaan tahtiinsa. Kaikki liikkeet tehtiin tuolilla istuen ja ne olivat yksinkertaisia. Etäkuntoutuksessa kuntouttajalta vaaditaan selkeää ja rauhallista liikkeiden kuvailua, tässä fysioterapeutti onnistuikin kiitettävästi. Asiakasryhmään kuuluvilla henkilöillä oli kuulo-, näkö- ja liikuntarajoitteita. Tästä huolimatta he olivat motivoituneita osallistumaan ja havaintojen perusteella etäkuntoutus sujui jopa odotuksia paremmin.

Lähteet:

  1. (5.7.2021). JOPA-hankkeen valtionavustuksista on tehty päätökset. Noudettu osoitteesta https://stm.fi/-/jopa-hankkeen-valtionavustuksista-on-tehty-paatokset
  2. Hämeenlinnan kaupunki. (22.11.2021). Lammin Pellavakoti. Noudettu osoitteesta https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/asuminen/palveluasuminen-ja-vanhainkodit/lammin-pellavakoti/
  3. Terveyskylä. (2019a). Hyvä tietää etäkuntoutuksesta. Noudettu osoitteesta https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/oma-kuntoutuminen/et%C3%A4kuntoutus-opas-kuntoutujalle/hyv%C3%A4-tiet%C3%A4%C3%A4-et%C3%A4kuntoutuksesta

Blogitekstin kirjoittajina sairaanhoitajaopiskelijat Ida Kurki, Ali Maqsoodi, Elisa Mattila ja Sanna Suomi.

Artikkelikuva: Sanna Suomi

Leave A Reply