Myynti- ja markkinointipäällikön arkea

0

Kouluprojektin yhteydessä haastattelimme Hevosopisto Oy:n myynti- ja markkinointipäällikköä Suvi Louhelaista. Hänen työnkuvaansa kuuluu Hevosopiston myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä vastaaminen. Suvi on myös johtoryhmän jäsen, sekä vastaa Vermossa toimivan ravikoulun kehittämisestä.

Suvi Louhelainen

Myynti- ja markkinointipäällikkonä Suvin tyypillinen työviikko koostuu sekä lähityöskentelystä että etätöistä, hän kertoo olevansa noin kaksi tai kolme päivää viikossa Ypäjällä ja yhden tai kaksi Vermossa. Työhön kuuluu myös jonkin verran työmatkoja, usein yhteystyökumppaneiden luo sopimaan yhteistöistä. Hän kertoo osallistuvansa myös useasti verkkokokouksiin, sekä hoitavansa paljon työasioita puhelimitse ja sähköpostin välityksellä.

Työtehtävikseen hän luettelee kumppanuuksien hallinnan, strategiatyön, strategisen viestinnän tehtävät, kilpailuviestinnän, majoitusmyynnin ja tuotteistamisen kehittämisen. Hänelle kuuluu tietysti myös markkinoinnin eri tehtävät sekä johtoryhmätyöskentely. Keskeisiä sidosryhmiä ovat muun muassa Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto, hevosalan seurat sekä yritysyhteistyökumppanit. Muutamia yhteistyökumppaneita mainitakseni, tunnetuimpia taitavat olla Back On Track, Lähitapiola, Vapo sekä Helsinki International Horse Show. Yhteistyöt näkyvät hyvin muun muassa kilpailuissa ja tapahtumissa, sillä esimerkiksi Back On Track on sponsoroinut kilpailuja näkyvyyttä vastaan.

Koulutus, työhistoria ja työelämätaidot

Koulutustaustaltaan Suvi on agrologi (YAMK). Agrologin koulutuksen lisäksi hän on lukenut urheilumarkkinointia. Työelämässä Suvi aloitti vuonna 2004, jolloin hän työskenteli hankesihteerinä. Hänen aiempia työnantajiaan ovat olleet Suomen Hippos, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Laurea-ammattikorkeakoulu. Uransa aikana Suvi on edennyt hankesihteeristä projektipäälliköksi, ja siitä kehityspäälliköksi. Ennen Hevosopistoa hän työskenteli Hippoksen tapahtuma- ja markkinointipäällikkönä kymmenen vuotta. Hevosopistolle hän haki töihin edeltäjänsä siirryttyä uusia haasteita kohti. Työnsä hän aloitti viime vuoden lokakuussa.

Suvi kertoo tarvitsevansa työssään hyvää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitoa, sillä suuri osa hänen työstään vaatii kontaktia muihin ihmisiin jossain muodossa. Yhteistyötä tehdessä on hyvä osata kommunikoida oikein jotta mahdollisilta väärinkäsityksiltä vältytään, jonka lisäksi Suvin mukaan apua on ollut myös sosiaalisesta luonteesta. Myös neuvottelutaidosta on hyötyä muun muassa uusia yhteistöitä sopiessa, jotta asiassa päästään molempien osapuolien kannalta hyvään lopputulokseen. Hän mainitsee myös englanninkielen taidosta olevan hyötyä, koska Hevosopisto tavoittelee parempaa kansainvälistä asemaa. Myynti- ja markkinointipäällikkönä tarvittavaa osaamista on tietenkin myös myynnin ja markkinoinnin ammattitaito.

Hevosopisto Oy:n markkinointi

Hevosopistolla yleisimmät markkinoinnin kohteet ovat tapahtumat, kilpailut ja koulutus. Koska kyseessä on hevosalan yritys, jota pidetään suomen suurimpana alan toimijana, on markkinoinnilla suuri merkitys. On tärkeää tietää mitä markkinoidaan, ja minkälaiset kuluttajat tai toimijat kuuluvat kohderyhmään. On täysin eri asia markkinoida hevosenhoitajan perustutkintoa, kun esimerkiksi Ratsuoripäiviä.

Vastuu markkinoinnista on jaettu myynti- ja markkinointipäällikon ja viestintä- ja markkinointikoordinaattorin kesken, niin että 30% markkinoinnista hoitaa päällikkö ja loput 70% koordinaattori. Osat ovat jakautuneet siten, että koordinaattori keskittyy käytännössä vain viestintään ja markkinointiin, kun taas myynti- ja markkinointipäällikön työnkuvaan kuuluu laajemmin eri asioita. Osa kampanjoista ostetaan ulkoa, sillä pienen työryhmän voimavarat eivät aina riitä markkinoimaan kaikkia Hevosopiston tapahtumia, joita järjestetään jopa yli 200 kertaa vuodessa.

Markkinoinnin tavoite ja Hevosopiston maine

Markkinoinnin tavoite on ylläpitää Hevosopiston jo ansaittua mainetta, ja mahdollisuuksien mukaan myös  vahvistaa sitä. Muutama vuosi sitten mainetta koeteltiin, kun Hevosurheilu-lehti kirjoitti artikkelin, jossa kerrottiin sellaiseen sävyyn opiston aikeista pienentää hevoskantaansa, että lukijat käsittivät Hevosopiston aikovan luopua kaikista omistamistaan suomenhevosista. Tätä suomenhevostapausta puitiinkin pitkään muun muassa sosiaalisessa mediassa, jossa etenkin suomenhevosryhmät räjähtivät kritisoimaan Hevosopiston toimintaa hyvinkin rankalla kädellä. Jotta asia saatiin selvitettyä, Hevosopisto joutui omille sivuilleen julkaisemaan oikaisun joka käsitteli lehden faktana esitettyä virheellistä tietoa. Markkinoinnin kannalta tällaisen virheen vaikutukset näkyvät edelleen osin ihmisten asenteissa, sillä kaikkia oikaisu ei tavoittanut. Toiseen kouluprojektiimme kuului kyselyn pitäminen, koskien suomenhevosia. Kyselyssä hyvin usein nousi esille Ypäjä negatiivisessa mielessä, sillä monet kokivat että Hevosopisto haluaisi jollain tavalla boikotoida suomenhevosten kasvatusta.

Tietenkin myös myynnin ja tunnettuuden lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita. Ypäjän ollessa maamme suurin hevosalan keskus, tunnettuuden lisääminen kohdistuu enemmän ulkomaille. Vaikka joissain maissa Hevosopisto tunnetaan jo arvostettuna hevosalan yrityksenä, on heille tärkeää että myös vielä tuntemattomat kohteet pääsevät tutustumaan heidän toimintaansa. Kaupallista toimintaa Hevosopistolla on muun muassa ratsastuskoulu, leirit, valmennukset, majoitus- ja ravintolapalvelut sekä jotkin kurssit. Niiden markkinointi on tärkeää, jotta yritys säilyy kannattavana.

Markkinointi tapahtuu nykyään useimmiten digitaalisesti esimerkiksi verkkojulkaisuiden sekä sosiaalisen median kautta, mutta Hevosopisto markkinoi myös printtimedian kautta. Sosiaalisessa mediassa Hevosopisto on Facebookin, Instagramin ja Youtuben alustoilla, joissa se julkaisee esimerkiksi tietoa tapahtumista ja kilpailuista, sekä yleisesti myös hevosten ja henkilökunnan kuulumisia. Omilla verkkosivuillaan Hevosopisto infoaa tapahtumien, koulutuksen sekä kilpailujen lisäksi myös mahdollisista myytävistä hevosista, leireistä ja valmennuksista.

Amanda Välkky & Iida Koskinen

Kuva 1. Forssan Lehti, https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/hevosopiston-uuden-myynti-ja-markkinointipaallikko-suvi-louhelaisen-sydan-sykkii-hevosurheilulle-407050

Kuva 2. Pixabay

Kuva 3. Pixabay

 

Leave A Reply