B2B-markkinointi yrityksessä Back on Track

0

 B2B-markkinoinnnista yleisesti

B2B on lyhenne sanoista ” Business to business ”. B2B-markkinoinnissa yritys markkinoi yritykselle. B2C-markkinoinnissa puolestaan yritys myy asiakkaalle. B2B-markkinointi eroaa B2C-markkinoinnista monin eri tavoin.

Yritykseltä asiakkaalle myytäessä on tavallista, että ostoprosessiin osallistuu usein vain yksi henkilö. B2B-tilanteessa ostoprosessiin puolestaan kuuluu useampia eri henkilöitä eri vaiheissa. Esimerkiksi; aloitteen tekijä (havaitsee oston tarpeen), vaikuttaja (osallistuu tuotteelta/palvelulta vaadittujen ominaisuuksien määrittelyyn) päätöksen tekijä, ostaja (mahdollisesti sama kuin päätöksen tekijä).

B2B-ostot ovat yleensä rahallisesti suurempia kuin yritykseltä asiakkaalle myytäessä. Osin tämän vuoksi ostoprosessi on usein myös monivaiheinen ja kestoltaan pidempi. Ostavan yrityksen ostopäätökset saattavat vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketoimintaan, joten impulsiiviset ostopäätökset eivät näyttele suurta roolia B2B:ssa.

Kasvava trendi yritykseltä toiselle markkinoitaessa on sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinointi on markkinointia, jossa ostajan huomio kiinnitetään sisällöillä perinteisen mainostamisen sijaan. Esimerkiksi jakamalla ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa kohderyhmille internetin ja sosiaalisen median avulla. Jaettavat sisällöt voivat olla esimerkiksi blogipostauksia tai videoita. Ajatuksena sisältömarkkinoinnissa on, että mielenkiintoinen sisältö houkuttelee asiakkaat yrityksen luokse.

B2B-markkinoinnissa käytetään usein välineenä sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median avulla potentiaalinen asiakas pääsee tutustumaan yritykseen jo ennen varsinaista kanssakäymistä. Sosiaalisen median käytöllä pyritään tiedottamaan, lisäämään brändin tunnettuutta ja kohottamaan imagoa. Sosiaalinen media on myös hyvä väline asiakkaiden osallistamiseen. B2B-markkinoinnissa yleisimmin käytetyt sosiaaliset mediat ovat Facebook, LinkedIn ja Twitter.

B2B-markkinointi yrityksessä Back on Track

Back On Track yrityksenä on klassinen esimerkki B2B-markkinoinnista. Yritys toimii niin, että pääosin sen tuotteita myyvät jälleenmyyjät, jolloin valtaosa markkinoinnista on juurikin B2B-markkinointia. Markkinointia yrityksessä suoritetaan monin eri tavoin, pääpainon ollessa kuitenkin sosiaalisen median käytössä. Myös tapahtumamarkkinointi on tärkeä osa yrityksen strategiaa, ammatti- ja asiantuntijamessuilla on helppo rekrytoida lisää jälleenmyyjiä.

Yritys tekee myös työtä jo olemassa olevien jälleenmyyjäsuhteiden ylläpitämisessä. Jälleenmyyjille järjestetään 1-2 kertaa vuodessa omat verkostoitumistapahtumat. Jälleenmyyjille on myös tarjolla rajoitettuja erikoisalennuksia tuotteista, joita kuluttajat eivät saa.

https://www.salescommunications.fi/blog/mita-on-sisaltomarkkinointi

http://www.linkama.com/fi/markkinointi/yritysmarkkinointi-eroaaedelleen-kuluttajamarkkinoinnista/

https://www.aboad.fi/blog/asiakaslahtoinen-markkinointi-murskaa-yrityslahtoisen/

https://www.marmai.fi/blogit/b2b-markkinoija-panosta-naihin-sisalloissa-ja-somessa-2017/3355d5a7-95fa-33d2-a4d4-706314a1191d

Leave A Reply