Tiesitkö että HAMKin aineistoja ja muita tutkimustietoja on avoimesti saatavilla? 

0

Tiedejatutkimus.fi -sivu kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös HAMKin toiminta näkyy palvelussa monipuolisesti.

Palvelussa on saatavilla mm. avointen aineistojen tietoja. Tällä hetkellä olemme ammattikorkeakoulujen kärjessä tarjoten lukumäärällisesti eniten aineistoja. HAMKista saatavilla on avoimesti esimerkiksi dronella kuvattuja aineistoja Evon metsistä ja Mustialan hiilipellolta sekä dataa AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyydestä, palveluiden käytöstä ja vaikuttavuudesta. Avoimesti saatavilla on myös mm. aineisto, joka sisältää röntgentomografiakuvia pyrogeenisistä hiilistä. Hiilet ovat muodostuneet Evon valtionmaalla vuosien 1948-2018 aikana tehdyissä metsien kulotuksissa.

Pääset tarkastelemaan meidän ja muiden aineistotietoja sivustolla.

Aineistojen lisäksi tiedejatutkimus.fi -sivustolla voi tällä hetkellä tarkastella mm. suomalaisten organisaatioiden julkaisuja, julkisten ja yksityisten tutkimusrahoittajien rahoittamia hankkeita sekä tieteen ja tutkimuksen parissa työskenteleviä organisaatioita ja niiden tarjoamia TKI-infrastruktuureja. Lisäksi palvelu kokoaa organisaatioiden tiede- ja tutkimusuutisia.

Palvelun taustalla ajatuksena on, ettei mitään tietoa tarvitse tuoda erikseen, vaan tieto kerätään jo olemassa olevista tietokannoista. Tiedejatutkimus.fi -sivu tuo siis tiedot yhteen paikkaan, mikä palvelee ketä tahansa tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostunutta ja siten osaltaan edistää suomalaisen tutkitun tiedon vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Palvelun tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja se otettiin käyttöön kesällä 2020.

Kirjoittaja: Inka Stormi
Kuva: Hans Braxmeier Pixabaystä

Leave A Reply