Kurkistus vanhusten palveluihin Suomessa ja Japanissa

0

Sekä Suomessa että Japanissa etsitään ratkaisuja ikääntyvästä väestöstä huolehtimiseen. Tutkimusyksikkömme HAMK Smart on mukana FinJap-hankkeessa, jossa selvitetään suomalaisten ja japanilaisten vanhusten palveluiden eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia.

Hankkeen FinJap – Finnish and Japanese elderly care services taustalla on lisätä ymmärrystä nopeasti ikääntyvästä väestöstä ja siitä aiheutuvista haasteista. Hanke toteutetaan monialaisessa ja opiskelijalähtöisessä tiimioppimisen ympäristössä. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus ja se on Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima. HAMKin ja Laurean lisäksi hanketta on toteuttamassa japanilainen Tohoku Fukushi University. HAMKista hankkeessa on mukana muutama sairaanhoidon opiskelija sekä HAMK Smart tutkimusyksikön tutkijayliopettaja Pia Tamminen. HAMK on tuonut hankkeeseen erityisesti palvelumuotoilun osaamista.

Lisäksi yhteistyötä on tehty yhteensä lähes kymmenen suomalaisen ja japanilaisen vanhusten hoitokodin kanssa. Viime vuonna japanilaiset hanketoimijat vierailivat Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa ja tapasivat vanhuksia ja vanhustenhoidon asiantuntijoita. Samoin suomalaiset tekivät Japaniin opintomatkan, josta voi lukea lisää HAMK Unlimitedin artikkelista.

Suomalais-japanilaista ja opiskelijalähtöistä oppimista monikulttuurisessa tiimissä

Vanhustenhoidon erojen ja samankaltaisuuksien ymmärtämiseksi hankkeessa mukana olevat opiskelijat ovat luoneet fiktiiviset hahmot, kaksi suomalaista ja kaksi japanilaista vanhusta. Hahmot perustuvat osin PESTEL-analyysiin, jonka opiskelijat tekivät molemmista maista. Analyysissa tarkasteltiin maiden poliittisia, ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia sekä elinympäristöön ja lakiin liittyviä näkökulmia. Hankkeessa suomalaiset ja japanilaiset hoito-, sosiaali- ja liiketalouden opiskelijat työskentelevät yhdessä pääasiassa etäyhteyksien avulla.

“Opiskelijat ovat kehittäneet projektinhallinta- ja ryhmätyötaitojaan sekä oppineet eri aloista ja kulttuurien välisestä yhteistyöstä”, HAMKista hankkeen edustajana toimiva Tamminen kertoo.

Hankkeessa tehdään tämän vuoden aikana vielä japanilainen ja suomalainen liiketoimintamalli, joilla kuvataan, millaisia yksityisiä ja julkisia toimijoita vanhusten palveluiden parissa toimii Suomessa ja Japanissa. Liiketoimintamallien kehittämisessä käytetään mm. palvelumuotoilun metodeja.

“Palvelumuotoilun keskiössä on ihminen eli tässä tapauksessa ikääntyvä ihminen. Selvitämme, millaisia palveluita ikääntyville on tarjolla Suomessa ja Japanissa, ja vertailemme niitä keskenään.”

Ikääntyville tarkoitettujen palveluiden lisäksi hankkeessa on opittu suomalaisesta ja japanilaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, eikä yllättäviltä käänteiltäkään ole vältytty.

“Pidämme kuukausittain etäpalaverin Suomen aikaan aamulla, mikä Japanissa on jo ilta. Tosin Japanissa normaali työpäivä kestää iltakuuteen tai -seitsemään. Lisäksi Japanissa hierarkia on vahvemmin esillä kuin Suomessa esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien välillä. Odottamattomana asiana tuli se, että huhtikuulle suunniteltu opintomatkamme Japaniin jouduttiin siirtämään korona-viruksen takia marraskuulle.”

FinJap-hanke päättyy tänä vuonna. Tarkoituksena on kuitenkin löytää uusia yhteistyömuotoja Japanin suuntaan myös hankkeen jälkeen. FinJap-hankkeesta voi lukea lisää esimerkiksi Laurean toimittamasta julkaisusta sivuilta 50-57  tai seurata hankkeen etenemistä sosiaalisessa mediassa #finjap. Tällä hetkellä HAMKissa on käynnissä yli 20 kansainvälistä hanketta, joista FinJap on yksi.

Poikkitieteellinen työympäristö

Tamminen väitteli Aalto yliopistossa vuonna 2016 ja on työskennellyt noin puolitoistavuotta yhdessä HAMKin neljästä tutkimusyksiköstä. Mikä hänen mielestään on yhtäältä HAMK Smartin vahvuus ja toisaalta kehityskohde?

“Parhainta on ehdottomasti poikkitieteellisyys. Täällä tehdään yhdessä töitä monen eri alan kanssa. Toisaalta HAMKin tulisi kasvattaa verkostojaan yhä enemmän ja yhä laajemmalle.”

Tällä hetkellä Tammisen työpöydällä on monta projektia hyvinvoinnista liikenteeseen. Kiireisimpinä juuri nyt ovat Business Finlandin rahoitushaku älykkääseen liikenteeseen ja Horisontti2020-haku turismiin liittyen. Tamminen on mukana myös paikallisissa projekteissa esimerkiksi kehittämässä Hämeenlinnan aseman seudun ja pysäköintitalon palveluja. Ammattikorkeakoulun hän näkee alueen yhtenä vahvuutena.

“Hämeenlinnan pitäisi osata brändätä itsensä vahvemmin korkeakoulukaupunkina, ymmärtää vielä paremmin mikä vahvuus se voisikaan alueelle olla”, Tamminen pohtii.

Tutkimusyksikön kuulumisia voi seurata esimerkiksi HAMK Smartin verkkosivuilla, blogissa tai Twitterissä.

 

Hankkeesta lyhyesti: 

Mitä? FinJap on Opetushallituksen Aasia-ohjelman rahoittama koulutusyhteistyöhanke, jossa HAMK on osatoteuttajana. Hankkeesta lyhyesti hankesivulla.
Miksi? Iäkkäiden ihmisten palveluiden kehittämiseksi Suomessa ja Japanissa sekä erilaisten käytänteiden ja ideoiden jakamiseksi iäkkäiden hoivaan liittyen sosiaali-, hoito- ja liiketalouden näkökulmista.
Milloin? 1.8.2018 – 31.12.2020

Kirjoittaja: Inka Stormi
Kuva: Mabel Amber, Pixabay

Leave A Reply