Kohti kohtaamisia, uusia avauksia ja yhteistä kehittämistä

0

Syksy, jossa on jotain aivan uudenlaisen kehittämisen ja muutoksen tuntua, on alkanut mukavassa kiireessä.

Toiveita korona-ajan eristyneisyyden avautumiseen ja rajoitteiden poistumiseen on ilmassa ja mahdollisuudet läsnätyöhön ovat jo lisääntyneet. Kohtaamiset tuovat aivan erityistä energiaa tutkimusyksikön työhön, jonka luonne on innovatiivista ja jossa kehittämiseen ammennetaan ideoita kohtaamisista kaikilla aisteilla.

Tutkimusyksikön henkilöstön epäilemättä ainutlaatuinen venyminen ja suurenmoinen ahkeruus epävarmuuden keskellä ovat osaltaan varmistaneet tutkimusrahoituksen jatkuvuuden ja upeiden tulosten syntymisen. Verkkoon siirtyessään monet työtehtävät ovat vaikeutuneet, vaatineet aivan uusia suunnitelmia ja toteutustapoja sekä paljon luovuutta, joustavuutta ja sitkeyttä. Korona-aika on opettanut myös paljon hyvää. Webinaareihin on helpompi saada kiireisiä yrittäjiä osallistumaan, ihmiset ovat hyvin saatavilla, kun kaikki työskentelevät vain tietokoneidensa ääressä, matkustus projektikokouksiin ym. on säästänyt aikaa muiden asioiden tekemiselle. Toisaalta olemme kadottaneet ’tyhjän ajan’, jota matkustaessamme paikasta toiseen on ollut, ja siirtyneet vain Teams-kokouksesta toiseen. Kollegan kanssa matkustus on synnyttänyt lukemattomia kehittäviä keskusteluita ja tutkimusideoita, kun aikaa on vietetty eri liikennevälineissä. Kotona, yksin, nämä virikkeet ovat puuttuneet.

Viimeisen parin vuoden aikana kansainvälinen toiminta HAMK Bio -tutkimusyksikössä on kasvanut vauhdilla. Afrikkaan suuntautuvia projekteja on enemmän kuin koskaan; toisaalta RUN-Eurooppa-yliopiston rakentaminen on alkanut vauhdilla. Käytävillä kuuleekin jo suurta innostusta, kun mahdollisuudet lähteä vierailemaan kumppaneiden luona Afrikassa, RUN-Eurooppa-yliopiston korkeakouluissa ja ulkomaisissa yrityksissä alkavat avautua. Työn luonne muuttuu, palaa osin vanhaan, mutta yhdistelee varmasti myös opittuja uusia käytänteitä.

Iloksemme olemme myös tutkimusyksikössä toivottaneet tervetulleiksi opiskelijat kampuksillemme. TKI-projektit ja niiden integrointi opetukseen on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Tulevaisuudessa toivomme voivamme tarjota yhä enemmän luontevia mahdollisuuksia osallistua tutkimusyksikön toimintaan monin eri tavoin luoden vankkaa kehittävää ajattelutapaa opiskelijoillemme, tulevaisuuden muutoksentekijöille.

Tätä kaikkea sekä myös tutkimusyksiköiden yhteistyötä ja yhteistä näkyvyyttä lähdetään talven aikana rakentamaan taas uudella innolla. Lähdetään yhdessä etsimään hamkilaisen tutkimuksen periaatteita sekä asioita, joista innostumme ja joissa voimme olla parhaita. Näillä eväillä olemme vahvoilla myös rakentaessamme Eurooppa-yliopistoa, uusia tutkimusavauksia, aluekehittämistyötä ja parempaa maailmaa.

Hyvää syksyä ja innovatiivista lukuvuotta kaikille!

Kirjoittaja

Annukka Pakarinen

FT Annukka Pakarinen on HAMK Bio –tutkimusyksikön johtaja, jonka oma tausta on kemiassa ja viherbiomassojen jalostuksessa mm. biokaasuksi.

Leave A Reply