Markkinatutkimus aloittavalle kerrosviljelijälle

0

Olen kolmannen vuoden liiketalouden monimuoto-opiskelija HAMKista. Helmikuussa 2021 huomasin Yammerissa ilmoituksen, jossa ArvoLiike-hankkeeseen haettiin liiketalouden opiskelijaa tekemään opinnäytetyönään markkinaselvitys. Aihe kuulosti kiinnostavalta ja pääsin mukaan hankkeeseen.

ArvoLiike-hanke käynnistyi vuonna 2020. Hankkeessa etsitään maaseudun toimijoille perusliiketoiminnan tueksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kasvukauden ulkopuolelle. Tavoitteena on muun muassa selvittää energia- ja tilatehokkuuden kannalta optimaalisia viljelyratkaisuja esimerkiksi hyödyntäen tyhjiä tiloja kerrosviljelytoimintaan.

Tammelalaisella Jouko Siikosella on tyhjillään entiseen sikalaan sirkkojen kasvatusta varten rakennetut tuotantotilat. Siikonen on kiinnostunut kerrosviljelyn aloittamisesta tiloissaan. Tuotantotiloissa on tiettyjä perusedellytyksiä kerrosviljelyyn valmiina, kuten ilmanvaihto, lämmitys ja lämpötilan säätely. Myös rakenteet voisivat toimia lähes sellaisenaan. Pääsin itsekin helmikuussa mukaan tutustumaan tuotantotiloihin, joissa kerrosviljely on tarkoitus aloittaa.

Siikonen on kiinnostunut kokeilemaan hieman erikoisempia kasveja ja hän toivoi apua kasvien valinnassa. Kasveiksi valikoituivat Lepaalla koekasvatuksessa olleet sareptansinappi ja vihannessinappi eli komatsuna. Näitä kasveja tarkastelen opinnäytetyössäni.

Kesäkuussa esittelin työni aihetta lyhyesti Kerrosviljelijän ABC -webinaarissa. Tähän mennessä olen perehtynyt hieman kerrosviljelyyn, valittuihin kasveihin ja niiden käyttötarkoituksiin, aistinvaraisen arvioinnin tuloksiin, kasvihuoneviljelyyn ja ruukkuvihannesten markkinoihin ja jakelukanaviin sekä markkinatutkimukseen. Opinnäytetyön tietoperusta alkaa olla melko hyvällä mallilla ja pian pääsen mielenkiintoisimpaan vaiheeseen eli tutkimuskysymysten äärelle. Opinnäytetyöni ei ole edennyt siinä aikataulussa kuin halusin, vaikka olen aiheesta innoissani. Työtä ja opiskeluja yhteen sovittaessa on priorisoitava työ edelle.

Tutkimuskysymykset eivät ole vielä muotoutuneet kovin tarkoiksi, mutta tarkoituksena on selvittää, minkälainen kysyntäpotentiaali komatsunalla ja sareptansinapilla on. Tavoitteena on selvittää myös sitä, olisiko kasveille kysyntää ruukussa vai leikattuna, vai mahdollisesti salaattisekoituksessa. Ajatuksena on haastattelujen kautta kerätä aiheeseen liittyviä näkemyksiä. Aion myös tarkastella mahdollisia jakelukanavia. Aloittavan viljelijän kannalta viljelyn kannattavuus on tärkeä kysymys, mutta omassa opinnäytetyössäni en pysty vastaamaan tähän hyvin laajaan kysymykseen, jossa tulisi tarkastella muun muassa investointeja. Tavoitteena on kuitenkin pyrkiä selvittämään potentiaalista tuottoa, kun tunnetaan kerrosviljelyala ja osataan arvioida kasvien vuosituotto.

Kerrosviljely ja viljely ylipäätään ovat itselleni uusi alue, josta minulla ei ole juurikaan aiempaa kokemusta. Tietoa etsiessäni olen huomannut monesti eksyneeni kauas alkuperäisestä ajatuksesta, ja välillä on ollut haasteellista pitäytyä työni rajauksissa. Hankin keväällä sareptansinapin ja komatsunan siemeniä, ja pääsin molempia kasveja maistamaankin. Kasvimaalla kasvit maistuivat harmi kyllä erinomaisesti myös etanoille. Kerrosviljelyssä suljetuissa viljelyoloissa säästytään onnekkaasti paitsi huonoilta säiltä, myös kasvitaudeilta ja tuholaisilta.

Kirjoittaja

Piia Pakarinen

Leave A Reply