Opettajan työelämäjakso tuotti moduuliprojekteja, verkostoja ja alumnikohtaamisia

0

Kerromme tässä artikkelissa (liiketalouden lehtorit Riitta Ikonen ja Eveliina Toivonen) kokemuksistamme työelämäjaksoilta saaduista hyödyistä. Työskentelemme molemmat pääosin liiketalouden ja hevosalan liiketoiminnan markkinoinnin opetusten parissa, joten osa vierailuista linkittyi luontevasti suoraan yhteisiin opintojaksoihimme, osassa vierailimme erikseen. Artikkelissa käsittelemme oppimaamme, luotuja verkostoja sekä sitä, miten kokemuksia voidaan hyödyntää osana toteutussuunnittelua.   

Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden ja hevosalan liiketoiminnan opettajien lukuvuoden 2022–2023 työaikasuunnitelmaan on kaikille varattu työaikaa noin viikon mittaiseen opettajan työelämäjaksoon. Tarkemmin opettajan työelämäjakson taustoista ja tavoitteista voit lukea koulutuspäällikkö Sari Hangan blogitekstistä. Kuten Sari tekstissään esittää, on työelämäjakson toteuttamiseen kolme vaihtoehtoa: 1) viikon mittainen työskentely korkeakoulun ulkopuolella, 2) aktiivinen vierailu eri organisaatioissa lukuvuoden aikana tai 3) työskentely yritysverkostoissa ja yritysten kohtaamispaikoissa. Me päädyimme valitsemaan vaihtoehdon kaksi hieman sovelletusti. Työelämäjaksoihimme sisältyi vierailuja ammattimessuille ja -tapahtumiin (hevos- ja tapahtuma-alat), yritysvierailuja, verkostoitumistapahtumia (markkinointi), opetuksen ja koulutuksen kehittämisseminaareja sekä kansainvälinen vaihtojakso kumppanikorkeakoululla. 

Tapahtuma-alan messuilla uusia trendejä ja kohtaamisia alumnien kanssa 

Maaliskuussa 2023 osallistuimme tapahtuma-alan ammattimessuille Helsingissä. Ohjelmassa olivat Kongressimessut sekä samassa paikkaa järjestyt Fastfood & Café & Restaurant -messut. Kongressimessuilla teemoina tänä vuonna olivat erityisesti arvot, vaikuttaminen sekä tunteet osana tapahtumajärjestämistä. Messuosastoilla korostuivat vahvasti myös vastuullisuusnäkökulmat.   

Messuilta ammentamiamme oppeja voimme hyödyntää Tapahtumatuotannon moduulissa sekä myös avoimessa tarjonnassa olevassa Tapahtumamuotoilun opintojaksossa. Tältä vuodelta saimme uusia ideoita ainakin seuraavista teemoista: uudet trendit ja vastuullisuusvalinnat, palvelumuotoilun mahdollisuudet, palvelukokemuksen muodostaminen sekä aistielämykset ja niiden merkitys osana tapahtumia. Opetussisältöjen innovoinnin lisäksi messuilla mahdollistuu verkostoituminen alan palveluntarjoajien, alumnien sekä kollegoiden kanssa. Tapasimme messuilla useita liiketalouden alumneja kuten Finnspring Oy:n asiakkuuspäällikkö Iida Nylanderin sekä SOK:n myyntipäällikön Annika Rosenbergin. Näistä verkostoista saamme myös erinomaisia asiantuntijavieraita osaksi opintojaksoja.   

Kuva 1. Riitta ja liiketalouden alumni Iida Fastfood & Café & Restaurant -messuilla

Hevosalan tapahtumat ja yritysvierailut tuottivat projektiyhteistyötä 

Opetamme molemmat myös hevosalan liiketoiminnan koulutuksessa. Kyseisessä koulutuksessa tradenomin substanssiosaamisen lisäksi tärkeässä roolissa on hevosalan toimintaympäristön tunteminen. Osa työelämäjaksostamme toteutettiinkin tämän vuoksi hevosalan tapahtumissa sekä organisaatioissa vieraillen. Syksyllä 2022 vierailimme Ratsuniitty Oy:n tiloissa Aki Karhapään ja Tuija Rosenqvistin vieraina tutustuen ratsastuskoulun liiketoimintaan ja globaalin tilanteen tuottamiin haasteisiin mm. kulurakenteen osalta. Yhteistyö konkretisoitui jo samana lukuvuonna projektiksi, jossa Vastuullisen markkinoinnin opiskelijat kehittivät Ratsuniitty Oy:lle uusia palvelutuotteita. 

Kuva 2. Vierailulla Ratsuniitty Oy:ssä

Eveliina osallistui huhtikuussa 2023 Suomen suurimpaan hevosalan messutapahtumaan eli Tampereen Hevoset-messuille. Hän toimi hevosalan liiketoiminnan koulutuksen edustajana paneelikeskustelussa, jossa aiheena oli lapset ja nuoret sosiaalisen median maailmassa. Aikaa jäi myös mm. yhteistyökeskusteluihin tärkeän yhteistyökumppanimme eli Suomen Ratsastajainliiton kanssa. Toukokuussa 2023 Hämeenlinnassa järjestettiin valtakunnallinen Hevosalan areena tapahtuma, johon osallistuimme molemmat. Tapahtuman keskiössä oli hevosalan vastuullisuus sekä erityisesti hevosmatkailun näkökulmat. Päivän päättäneessä paneelikeskustelussa esiin nousi mm. hevosalan yritysten palvelutuotteiden tarjonnan laajentaminen ydintuotteen lisäksi lisäpalveluihin. Oli ilo tunnistaa, että juuri tällaista opiskelijamme pääsivät jo syksyllä työstämään osana Ratsuniitty Oy:n yhteistyötä.  

Kuva 3. Eve Hevoset-messujen paneelikeskustelussa

Opetuksen ja koulutuksen kehittämistapahtumista uutta osaamista ja verkostoitumista 

Osaamisemme yhdessä ja erikseen pätevöityi ja päivittyi myös seuraavissa tapahtumissa ja vierailuissa:  

  • Tradenomikoulutuksen päivät Porissa, marraskuu 2022  
  • Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi, huhtikuu 2023  
  • Henkilöstövaihto RUN-EU kumppani NHL Stenden, Alankomaat, toukokuu 2023  
  • Growth Loop kasvutapahtuma, Hämeenlinna, toukokuu 2023  

Tuliaisia tapahtumista ja tilaisuuksista saavat niin opiskelijat kuin kollegatkin. Mukaan tarttuu ajankohtaisen liiketalouden sisällön lisäksi ainakin opinnäytetyöaiheita ja harjoittelupaikkoja, mutta myös liiketoimintahaasteita ja yhteistyömahdollisuuksia projektitöihin. Koulutusvastuun somekanaviin olemme myös tuottaneet sisältöä vierailuistamme ahkerasti.  


Kirjoittajat

Eveliina Toivonen, liiketalouden lehtori

Riitta Ikonen, liiketalouden lehtori

Leave A Reply