Taloushallinnon opetusta parastamassa

0

Opettajien työelämäjaksot olivat yksi tämän lukuvuoden kehittämiskokeiluista liiketalouden koulutuksessa. Aiheesta on julkaistu blogiteksti Opettajan työelämäjakso liiketalouden kehittämiskokeiluna. Työelämän osaamisvaatimusten jatkuva muuttuminen ja oman ammatillisen osaamisen ylläpitäminen olivatkin työelämäjakson tavoitteena, kun Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) liiketalouden lehtori Anu Viherä oli viikon töissä hämeenlinnalaisessa Goodwill Tilit tilitoimistossa.  

Kirjanpitäjät Linda Lamminaho ja Pauliina Perkiö sekä toimitusjohtaja Lasse Lehtohalme tutkimassa tilinpäätöstä.

Mappikirjanpitoa ja modernia taloushallintoa

Taloushallinnon järjestelmät kehittyvät ja työ tilitoimistoissa ja taloushallinnon tehtävissä muuttuu. Manuaalisista ja paperipohjaisista järjestelmistä siirrytään yhä enemmän digitaalisiin alustoihin ja ohjelmistoihin. Digitalisoitumisen myötä taloushallinnon prosesseja automatisoidaan, tietoa tallennetaan sähköisesti ja tiedonkäsittelyprosessit voidaan tehdä nopeammiksi ja tehokkaammiksi. Tämä kehitys haastaa myös opetuksen ja meidät opettajat, sillä muutoksessa on pysyttävä mukana.  

Hämeenlinnalainen Goodwill Tilit -tilitoimisto tarjoaa asiakkailleen sekä sähköisen taloushallinnon palveluita että ns. perinteistä mappikirjanpitoa, jossa tositteet ovat paperisia ja kirjaukset syötetään ohjelmaan käsin. Goodwill Tileillä on käytössä useita ohjelmia, joilla asiakkaan kirjanpito voidaan hoitaa. Usein perinteisen palvelun ostaja on pk-yritys, jonka yrittäjä ei halua siirtyä uuteen toimintamalliin. Viikko tilitoimistossa tarjosikin mainion katsauksen siihen, missä vaiheessa tilitoimistokentällä digitalisaatiokehityksessä mennään.   

Goodwill Tileissä oli valmistauduttu työelämäjaksoon hyvin. Toimitusjohtaja Lasse Lehtohalme oli ennakkotapaamisemme jälkeen suunnitellut viikon ohjelman, ja useampi kirjanpitäjä oli valmistautunut kertomaan työstään ja näyttämään käyttämäänsä ohjelmaa. He olivat myös nähneet vaivaa miettimällä mahdollisimman monipuolisia kirjanpitoaineistoja, jotta saisin tehdä monipuolisia töitä tilitoimistokentällä. 

Pääsin viikon aikana paitsi seuraamaan kirjanpitäjien työtä ja erilaisten ohjelmien käyttöä, myös laittamaan ns. kädet saveen. Sain tehdä muutaman yrityksen kirjanpidon Procountor-ohjelmalla. Ohjelma sinänsä oli tuttu, sillä Procountoria käytetään kirjanpidon opetuksessa myös meillä HAMKissa. Vieraan yrityksen tositeaineistoon tutustuminen, käytettävissä olevan tilikartan hahmottaminen, erilaiset maksutavat, kirjauskäytännöt ja ohjelman monipuoliset ominaisuudet tarjosivat kuitenkin mielenkiintoista tekemistä ja haastetta.  

Lehtori Anu Viherä kirjanpidon ääressä.

Eväitä opetuksen kehittämiseen

Taloushallinnon ohjelmien sujuva käyttäminen on tulevaisuudessa yksi keskeisistä taloushallinnon ammattilaisten osaamisalueista. Opetuksessa on syytä olla käytössä ajantasaiset ohjelmistot, jotta opiskelijat saavat käsityksen siitä, miten taloushallintoa tänä päivänä hoidetaan. Toisaalta uudenkin ohjelman käytön oppii varsin nopeasti, joten osaamisen ydinasiat ovat muita.  

Sähköinen kirjanpito-ohjelma tekee parhaimmillaan tiliöinnit eri kirjanpitotileille melko automaattisesti. Tämä tietysti edellyttää sitä, että ohjelmaan on tehty ns. kirjaussääntöjä. Kirjanpitäjän tulee siis osata luoda säännöt, ja päivittäisessä työssä tehtäväksi jää tarkistaa, onko vienti tiliöity oikein. Syntyy helposti vaikutelma siitä, että työ on automaattista ja kone tekee kirjanpidon.  

Osaamisvaatimukset kirjanpidon perusasioiden osalta eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Yhä edelleen kirjanpitäjän tulee tietää asioiden taustat ja tunnistaa, että asiat menevät kirjanpidossa kuten niiden tuleekin. Keskustelimme myös tilitoimiston kirjanpitäjien kanssa siitä, mikä osaamisessa on heidän mielestään tärkeää. Havaintomme olivat saman suuntaisia. Olennaisinta on kirjanpidon ja tilinpäätöksen kokonaisuuden ymmärtäminen. Tuloslaskelman ja taseen välisen eron hahmottaminen ja esimerkiksi taseen rakenteen tunteminen ovat osaamisen kannalta aivan keskeisiä. Tilitoimistoammattilaisen on yhä edelleen tärkeää ymmärtää, miksi asioita tehdään tietyllä tavalla ja miten asiat taloushallinnossa liittyvät toisiinsa.   

Opetuksessa on siis tärkeää varata riittävästi aikaa myös peruskäsitteiden ja perusasioiden omaksumiseen. Jatkossakin aloitamme kirjanpidon opiskelun tiliristikoiden avulla ja kokonaisuuden hahmottamisesta käsin. Vahvalle perustalle on hyvä lähteä rakentamaan ammattimaista ja nykyaikaista taloushallinnon osaamista. 


Kirjoittaja

Anu Viherä, liiketalouden lehtori

Leave A Reply