Opettajan työelämäjakso liiketalouden kehittämiskokeiluna

0

Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Työssä ja työstä tapahtuva oppiminen on tullut keskeiseksi osaksi myös korkeakouluopiskelijoiden arkea. Samalla Oppimisen ja ammatillisen kasvun matkasta on tullut elinikäinen myös meille korkeakouluissa työskenteleville. Meidän on ylläpidettävä omaa ammatillista osaamistamme ja samalla varmistettava, että tarjoamme omille asiakkaillemme eli opiskelijoille parasta ja uusinta työelämälähtöistä osaamista ja soveltavan tutkimuksen hedelmiä.

Työelämäjaksot ovat merkittävä osa ammatillisten opettajien osaamisen kehittämistä. Liiketalouden koulutuksessa toteutettiin syksyllä 2019 kehittämiskokeilu opettajien työelämäjaksoille, joiden tavoitteena oli paitsi opettajan osaamisen ja opettamisen kehittäminen myös näkökulmien saaminen opetussuunnittelutyöhön. Viikonmittaisesta työelämäjaksosta julkaistiin artikkeli: Liiketalouden opettajan työelämäjakso – osaamisen ja opettamisen kehittämistä samanaikaisesti

Uuden oppimista ja kokeilevaa yhteistyötä yritysten kanssa

Covid19 sotki koulutuksen suunnitelmat konseptin laajempaan kokeiluun. Sen aika on vihdoin syksyllä 2022. Tulevana lukuvuonna liiketalouden parinkymmenen asiantuntijan joukko jalkautuu työorganisaatioihin ottamaan selvää, millaista liiketalouden osaamista tulevaisuudessa tarvitaan sekä millaista työ ja sen vaatimukset ovat korkeakoulun ulkopuolella. Tavoitteena on paitsi oppia itse, toimia työorganisaation kehittämiskumppanina sekä jalostaa saatu kokemus opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden ja moduulitoteutusten kautta opiskelijoiden osaamiseksi.

Ajatuksena on, että opettaja kokeilun aikana ottaa osaa työorganisaation arjen tekemiseen uteliaalla, tutkivalla ja kehittävällä otteella. Hän saa mahdollisuuden ylläpitää omaa liiketoiminnan osa-alueisiin liittyvää ammattitaitoaan. Opettajien työelämäjaksot tuovat korkeakoululle loistavan tilaisuuden kokeilevaan yhteistyöhön yritysten kanssa. Tavoitteena on kehittämiskumppanuuden aikana rakentaa oppimisen systeemi, jossa työorganisaatio oppii, opettaja tai opettajatiimi oppii sekä opiskelijat yhdessä oppivat työssä ja työstä. Lisäksi tavoitteena on, että kaikki nämä tahot oppivat myös toisiltaan. Tuliaisina opiskelijoille opettaja tuo oppimisen matkaltaan liiketoimintahaasteita, opinnäytetyöaiheita ja työharjoittelumahdollisuuksia. Työelämäjakson aikana ja sen jälkeen opettaja viestii aktiivisesti sosiaalisen median kanavissa, laatii blogitekstin sekä mahdollisesti käynnistää kehittämis- tai tutkimushankevalmistelun työelämäkumppanin ja HAMKin tutkimusyksikön kanssa.

Eri vaihtoehtoja työelämäjakson toteuttamiseen

Käytännön toteutusmalli on tavoitteellinen. Työelämäjaksolle valmistaudutaan määrittelemällä jaksolle tavoitteet sekä laatimalla työelämäjaksolle kysymyslistat. Ensinnäkin työelämäjakso voi olla tavoitteellinen viikon mittainen työskentely korkeakoulun ulkopuolella. Toinen malli voi olla on se, että opettaja piipahtelee eri työorganisaatioissa hakemassa työelämän näkökulmia ja vastauksia kysymyksiin. Kolmantena vaihtoehtona on työskentely yritysverkostoissa ja yritysten kohtaamispaikoissa, kuten Crazy Town -yhteisöissä eri paikkakunnilla ja Business Parkissa Hämeenlinnassa tai Riihimäellä.

Tämä kokeilu ja sen tavoitteet muuttuvat todellisiksi ja näkyviksi lukuvuoden 2022-23 aikana. Jokaisen liiketalouden opettajan työaikasuunnitelmaan on varattu kehittämistyöaikaa tämän kokeilun tavoitteelliseen toteuttamiseen. Tausta-ajatuksena on jalkautua kasvukäytävällä, erityisesti Kanta-Hämeen alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Opettaja voi tämän kehittämiskumppanuuden toteuttaa myös ulkomaisen partnerin luona ja yhdistää toteutukseen kansainvälisen ulottuvuuden.

Yhdessä oppiminen ja kehittävä työote edellyttävät työorganisaatioissa osaamisen johtamiseen pohjaavaa strategiaperustaista johtamistapaa, joka kannattelee työorganisaatioiden oppimista. Kokeilut ja innovatiiviset avaukset salliva toimintatapa synnyttää organisaatioiden ja henkilöstön oppimisen matkasta menestystarinoita.

Kirjoittaja:
Liiketalouden koulutuspäällikkö Sari Hanka, HAMK

Leave A Reply