Vierailijat rikastuttavat oppimiskokemuksia

0

Liiketalouden tradenomiopiskelijoilla on profiloivissa opinnoissa tarjolla moduuli nimeltä cSchool of Responsible Marketing. Moduulissa opiskelijat työskentelevät pienryhmissä sprinttiprojektien parissa, jonka lisäksi opintoihin sisältyy tietoiskuja, työpajoja ja luentoja markkinointiin liittyvistä teemoista. Yksi tärkeä ja kiinnostava osa moduulia ovat vierailevat puhujat, joita tässä moduulissa onkin ollut useita. Marraskuun loppupuolella opiskelijat pääsivät kuuntelemaan digimarkkinointitoimisto Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden puheenvuoroa.

Vinkkejä digimarkkinointiosaamisen näkyväksi tekemiseen

Kalle kertoi puheenvuorossaan omasta yrittäjyyshistoriastaan sekä Kublan eri vaiheista. Opiskelijat saivat monipuolisen katsauksen digimarkkinointitoimiston arkeen sekä kiinnostavan esimerkin yrittäjän monivaiheisesta polusta. Kalle antoi opiskelijoille erinomaisia vinkkejä siihen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja opiskella, mikäli suunnitelmissa on ura digimarkkinoinnin parissa. Oli hienoa huomata, että monet Kallen mainitsemat asiat, kuten Googlen sertifikaatit, sisällöntuotanto ja nettisivujen rakentaminen tulevatkin meillä liiketalouden opinnoissakin jo esille.

Opiskelijoiden palautteita ja pohdintaa puheenvuorosta

”Kubla-markkinointitoimiston esitys oli todella mielenkiintoinen ja opettavainen. Uutta tietoa tuli paljon ja sain aiheesta selkeän käsityksen. Aloin pohtimaan digimarkkinointia yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona, koska se vaikuttaa mielenkiintoiselta, luovalta, sekä monipuoliselta.”

”Työelämän vinkit olivat innostavia ja aionkin ehdottaa, jos saisin hoitaa nykyisen työpaikkani somemarkkinointia pro bono -tyylillä, jotta saisin kokemusta sosiaalisen median markkinoinnista ja Google Analyticsistä”

”Opin puheenvuoron aikana, miten monipuolista työ voi olla digimarkkinoinnin parissa, ja sen, miten suuri etu nykypäivänä työnhakua ajatellen on olla itse kiinnostunut ja perehtynyt esimerkiksi Google Analyticsin ja Adsin toimintaan, sekä Googlen sertifikaatteihin.”

”Puheenvuoro oli mielestäni todella hyvä. Voisin jopa sanoa, että yksi parhaista mitä olen kuullut opiskelujeni aikana. Puheenvuoro varmisti entisestään ajatuksiani yrittäjyyttä kohtaan.”

”Kalle Santalahden puheenvuoro Kubla Oy:n toiminnasta oli erittäin mielenkiintoinen. Kalle sai ehdottomasti nostettua ainakin minulle positiivisen ja arvostettavan kuvan Kublasta. Digimarkkinointia kohtaan kiinnostus nousi myös tulevaisuutta ajatellen.”

” Opin myös sen, että tehdessä markkinointia eri yrityksille ja aloille, oppii mielettömän paljon erilaisista asioista ja aloista. Tämä on varmasti työntekijänä palkitsevaa, sekä antaa hyvää pohjaa mahdollisille uusille työtehtäville tulevaisuudessa.”

Kiitokset kaikille asiantuntijavierailijoillemme

Muita vierailevia luennoitsijoita cSchool of Responsible Marketing -moduulissa ovat olleet tänä vuonnaMikko Mäntyneva (projektinhallinta), Vilhartti Hanhilahti (vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon viestinnällä), Eija Hynynen (asiakaskokemuksen johtaminen), Arvi Åberg (yrityksen yhteiskuntavastuu ja mission määrittely) ja Johanna Hento (vastuullinen markkinointi). Suurkiitokset kaikille antoisista vierailuista!

Leave A Reply