UKK – liiketalouden opiskelu

0

Kokosimme yhteen usein kysyttyjä kysymyksiä liiketalouden opiskelusta HAMKissa, sekä hakemiseen liittyviä asioita. Näitä meiltä kysytään eniten – toivottavasti löydät niistä apuja myös omiin pohdintoihisi! Kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin myös liiketalouden virallisiin nettisivuihin www.hamk.fi/liiketalous. Vastaukset kysymyksiin on koonnut liiketalouden opiskelija Essi Rämö, liiketalouden opettaja Riitta Ikonen sekä liiketalouden alumni Eveliina Toivonen. Vastauksia on päivitetty vastaamaan vuoden 2020 yhteishakua.

HAKEMINEN LIIKETALOUTEEN

Miten HAMKiin haetaan opiskelemaan liiketaloutta?

Liiketaloutta haetaan opiskelemaan kevään yhteishaussa. Hakulomake täytetään opintopolku.fi-sivustolla. Tarkat ajankohdat ja ohjeet löydät täältä.

Millä perusteilla opiskelijavalinnat tehdään?

Valintatapoja on kaksi: todistusvalinta ja AMK-valintakoe. Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 1 (todistusvalinta) ja sen jälkeen valintatapa 2 (valintakoe).

Valintatapa 1: todistusvalinta

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Ylioppilastutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa pisteytetään viisi ainetta. Äidinkieli, matematiikka ja vieras/toinen kotimainen kieli huomioidaan kaikilta nämä aineet kirjoittaneilta. Tämän lisäksi huomioidaan kaksi parasta pisteitä tuottavaa ainetta (reaaliaineet/vieras kieli). Reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006, ja sen jälkeen suoritetut ainereaalit. Lue lisää pisteytyksestä ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama yhteispistemäärä. Lue lisää pisteytyksestä ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilta.

Valintatapa 2: AMK-valintakoe

Liiketalouden koulutuksessa on käytössä ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.
AMK-valintakoe järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen
Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -verkkosivuilla.

Onko AMK-tutkinto yhtä arvostettu työelämässä kuin yliopistotutkinto?

Liiketalouden osaamista tarvitaan monenlaisissa organisaatioissa ja tehtävissä. Opiskelu yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa antaa valmiuksia työskentelyyn näissä. Paljon riippuu siitä, mikä on opiskelijan oman osaamisen tavoitetaso ja motivaatio. Molemmista vaihtoehdoista saa myös mahdollisuuden jatkaa opintoja tutkintoon johtavasti korkeammalle tasolle. Löydät lisätietoja koostetusti mm. täältä.

Haluan opiskella kauppatieteitä, tarjoaako liiketalous minulle samoja asioita?

HAMKin liiketalouden opinnot koostuvat samoista aihealueista kuin kauppatieteidenkin opinnot, ja itseasiassa liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto on samantasoinen kauppatieteiden maisteritutkinnon kanssa. Liiketalouden AMK-opinnot ovat vain käytännönläheisempiä ja opintoihin kuuluu olennaisena osana työharjoittelu, josta on todettu olevan huomattavaa hyötyä myöhempää työuraa ajatellen. (lisätietoja koostetusti: ks. edellinen kysymys)

OPISKELU LIIKETALOUDESSA

Mikä on parasta liiketalouden opiskelussa?

Parasta liiketalouden opiskelussa on hyvä ilmapiiri ja osaavat opettajat. Jokaista kohdellaan yksilönä ja opettajat tuntevat lähes kaikki nimeltä. Tuutorit auttavat alussa tutustumaan muihin opiskelutovereihin järjestämällä esimerkiksi ryhmäytymispäiviä.

Kuinka pitkiä koulupäivät ovat?

Koulupäivät ovat normaalisti 8.45-16, mutta poikkeuksiakin löytyy. Osa opiskeluajasta on tarkoitettu ryhmätöiden tai moduulien tehtävien tekemiseen. Perinteisen 8-16 mallin lisäksi liiketaloutta voi opiskella monimuoto-opiskeluna verkon kautta esimerkiksi työskentelyn ohessa, tai näiden yhdistelmällä eli ns. kiihdytyskaistalla. Lisätietoja opiskelumalleista löytyy täältä.

Kuuluuko opintoihin paljon luentoja vai tapahtuuko opiskelu itsenäisesti?

Perusopintoihin kuuluu aina hieman enemmän teoreettista opiskelua, mutta iso osa opiskeluista tapahtuu erilaisten harjoittelujen ja yritysprojektien kautta. Ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelijoiden opintoihin on kuulunut muun muassa Diilitoimeksiantoja, joissa he pääsivät työstämään joka viikko erilaista yritysprojektia tiimeissä.

Täytyykö olla hyvä matematiikassa, jos haluaa opiskella liiketaloutta?

Toki matematiikan osaamisesta on apua, mutta lähtökohtaisesti myös ”tavallinen osaaja” pärjää mainiosti liiketalouden opinnoissa. Matematiikan osaaminen korostuu enemmän taloushallinnon puolella.

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Liiketalouden opinnot kestävät normaalisti 3,5 vuotta. HAMKissa on kuitenkin mahdollista valmistua myös aiemmin tekemällä kesäopintoja, erilaisia projektitöitä ja tätä kautta nopeuttamalla opintojaan.

Millä tavoin opiskelu painottuu yksilöön?

HAMKin parhaita puolia on se, että opettajat tuntevat lähes jokaisen oppilaan nimeltä, ja näin opintojen muokkaaminen onnistuu paremmin. HAMKin liiketalouden koulutuksessa tehdään paljon projekteja, joten myös yhteistyötaidot ovat tärkeät. Opiskelut ovat kuitenkin joustavia.

Minkälaisia kursseja liiketalouden opiskelijoilla on?

Kursseja löytyy laidasta laitaan. Perusosaaminen on kaikilla sama, ja tällä tarkoitetaan esimerkiksi englantia, markkinoinnin ja laskentatoimen perusteita jne. HAMKissa on helppo valita vapaa valintaisia opintoja juuri oma mielenkiinnon mukaisesti, ja kursseja voi suorittaa myös muilta aloilta ja muista ammattikorkeakouluista esimerkiksi nettikursseina. Täältä voit tutustua tarkemmin liiketalouden koulutuksen sisältöön.

KANSAINVÄLISYYS

Voiko HAMKista lähteä vaihtoon?

Kyllä voi. HAMKilla on yhteistyökouluja ympäri maailmaa. Voit lähteä esimerkiksi lyhyelle intensiiviviikolle opiskelijaryhmän kanssa, opiskelijavaihtoon kumppanikorkeakouluihimme tai työharjoitteluun ulkomaille. HAMKissa tuetaan ulkomaan jaksoa matka-apurahalla ja ulkomailla suoritetut opinnot tai harjoittelu luetaan osaksi tutkintoa. Lue lisää kansainvälistymismahdollisuuksista HAMKissa täällä.

TULEVAISUUS

Mitä hyötyä ylemmästä amk-tutkinnosta on?

Ylempi AMK vie osaamisen uudelle tasolle ja syventää liiketalouden amk-tutkinnon suorittaneen opiskelijan osaamista. Tämän avulla on mahdollista myös edetä työurallaan tehtäviin, joihin edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. HAMKissa on liiketalouden osaajille tarjolla kaksi YAMK-tutkintoa: liiketoiminnan kehittäminen sekä Business Management and Entrepreneurship.

Mihin liiketalouden tradenomi voi työllistyä?

Liiketalouden koulutus tarjoaa monipuoliset uravaihtoehdot. Esimerkkejä ammateista erityisesti markkinoinnin puolelta: markkinointiassistentti, -suunnittelija, -koordinaattori tai -päällikkö, projektikoordinaattori tai -päällikkö, viestintäsuunnittelija tai tiedottaja, myyntiassistentti, -neuvottelija tai -päällikkö. Kun taas taloushallinon puolelta tulevaisuuden ammattinimike voi olla taloussuunnittelija, veroneuvoja, sijoitus- ja palveluneuvoja, analyytikko, assistant controller, business controller tai key account manager. Lisäksi moni työllistyy esimerkiksi kehityspäälliköksi, tulosyksikön vetäjäksi, yritysneuvojaksi tai yrittäjäksi. Tutustu meiltä valmistuneiden alumnien uratarinoihin täällä.

Mitä jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

Jatko-opintomahdollisuuksia on useita erilaisia. Tyypillisin vaihtoehto on kuitenkin valmistumisen ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakea opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, hakea jatko-opiskeluihin yliopistoon tai jatkaa hyvin alkanutta työuraansa.

Leave A Reply