Tietojenkäsittelystä valmiudet tulevaisuuteen

0

Ollipekka Rantanen on kolmannen vuoden tietojenkäsittelyn opiskelija HAMKissa. Kuten monilla muillakin, kiinnostus tietokoneisiin sai hänet opiskelemaan alaa.

Ollipekka

– Olen aina tykännyt tehdä tietokoneella varsinkin sovellusjuttuja. Toinen tekijä oli se, että hakeminen oli helppoa ja koulutusohjelma löytyi Hämeenlinnasta, jossa olen asunut koko ikäni, Ollipekka kertoo.

Tietojenkäsittelyn pääsykokeeseen tullessa ei kuitenkaan tarvitse tietää kaikkea tietokoneen toiminnasta.

– Pääsykoe koostui logiikasta, matematiikasta sekä ongelmanratkaisusta. Kokeella mitattiin lähinnä kuinka hyvin pystyt ratkaisemaan ongelmia, Ollipekka selventää.

Pääaineena Ollipekalla on E-Learning ja multimedia

– Siinä suuntaudutaan web-puolelle ja siihen kuuluu web-ohjelmointia, sisällönhallintajärjestelmien käyttöä sekä vähän multimediaa, kuten videoeditointia. Yleensä meillä on harjoitustyö, eli tenttiä ei välttämättä ole.

Ollipekka on ollut myös mukana HAMKin opiskelijaelämässä, jota hän pitääkin erittäin aktiivisena.

– Hyvä meininki ja mielestäni HAMKilla on opiskelijoiden puolesta yhteisöllisyyttä, eikä se rajoitu välttämättä koulutusohjelmiin.

– Ilmapiiriltään HAMK on mielestäni tosi motivoiva ja tarpeeksi rento, eli pystyt valitsemaan kursseista ne mitkä itse haluat. HAMK on ennen kaikkea monipuolinen, Ollipekka sanoo.

Myös opetus saa Ollipekalta kiitosta.

– Opettajat ovat olleet tosi hyviä. He osaavat asiansa ja opettavat hyvillä tekniikoilla, eivätkä jaarittele turhia. He eivät myöskään ole liian tiukkoja, eli kyllä tunneilta huumoriakin löytyy.

HAMKin tietojenkäsittelyssä tehdään paljon projekteja oikeille yrityksille

– Tosi usein kuulee, että tuolla on ollut meiltä joku harjoittelussa ja tuonne on meiltä työllistynyt joku. Opettajat kyllä auttavat harjoittelupaikan löytämisessä. Kolmantena vuonna opiskelijat myös tekevät ICT-projektin jollekin yritykselle, mikä kestää noin viisi kuukautta.

HAMKissa opinnoista saa muokattua itsensä näköisen

– Aluksi on tietysti aika pitkälle valmiiksi suunniteltuja opintoja, mutta opintoihin pystyy vaikuttamaan paljon. Esimerkiksi vapaavalintaisiin opintoihin on todella laaja skaala.

Ollipekan mukaan tietojenkäsittelyssä pitää pystyä työskentelemään yksin, mutta myös ryhmässä.

– Projektityöt ovat iso osa tietojenkäsittelyä ja sosiaalisuus ei ole pahasta millään alalla, mutta täällä se vielä korostuu. Pitää osata yhdistää omaa tietotaitoa ja toisten tietotaitoa. Muita vaadittavia ominaisuuksia on positiivinen asenne, ongelmanratkaisukyky sekä hyvä englannin kielen taito.

Myös vaihto-opiskelijaksi on mahdollista lähteä

– Tosi usein tulee sähköpostia opettajilta, että nyt olisi vaihtopaikka tarjolla. Mielestäni on tosi hienoa, että nimenomaan harjoittelupaikat ovat usein ulkomailla. Mahdollisuudet lähteä ulkomaille harjoitteluun ovat erittäin hyvät ja usein harjoittelu on vieläpä palkallinen.

– Hakekaa ihmeessä, jos tietokoneasiat kiinnostavat! Tietojenkäsittely on erittäin hyvä koulutusohjelma ja se antaa hyvät valmiudet tulevaisuuteen, Ollipekka kiteyttää.

Leave A Reply