Olli-Pekka Nokkonen: ”Oppivaa mieltä ei pysäytä mikään”

0

Olli-Pekka Nokkonen työskentelee Elisa Oyj:llä kehityspäällikkönä, ja hän opiskeli työnohella HAMKin liiketalouden monimuotoryhmässä. Olli-Pekka aloitti opinnot syksyllä 2017, ja tämä valmistujaistapahtuma on neljäs kerta fyysisesti Visamäessä tutkintoni aikana eli opintojen virtuaalisuus on täyttä totta!

Opiskelilt liiketalouden monimuotoryhmässä täysin virtuaalisesti. Millainen kokemus verkon kautta opiskelu oli?

Alussa pohdin, että miten toteutus tulee tapahtumaan. Työni puolesta hyödynnän paljon virtuaalisia työtiloja ja työvälineitä, joten uskoin että opiskelu virtuaalisesti on mahdollista. Koin virtuaalisen toteutuksen hyväksi, koska se tukee työelämässä olevia ja matkustamisesta säästetty aika vapautui vapaa-ajalle, joka on tärkeää jaksamisen kannalta. Virtuaalinen opiskelu antaa vapautta, mutta vaatii omistajuutta omasta oppimisesta. Koin hyväksi, että luennot tukivat oppimista ja perusteiden opiskelu tapahtui omatoimisesti.

Mitä asioita pidät opintojesi kohokohtina?

Opinnäytetyö, liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät profiloivat moduulit ja loistava opiskeluympäristö, niin opiskelutovereiden kuin opettajien osalta. Opinnäytetyö oli prosessi, jossa tutkijan rooli avautui kokoajan paremmin ja toisaalta teorian etsiminen opetti katsomaan asioita tarpeeksi laajasti. Profiloivissa opinnoissa mentiin hyvin käytännönläheisesti ja harjoiteltiin niin Startup-yrityksen perustamista, analytiikkaa ja liiketoimintatiedon hallintaa sekä kehittämisprojekteja omaan työympäristöön. Parasta näissä oli se, että opittua pystyi hyödyntämään käytännössä omassa arjessa. Lisäksi yhteiset ryhmätehtävät toivat paljon uusia ystäviä, joiden kanssa on mahtavaa jatkaa yhteydenpitoa myös näin valmistumisen jälkeen!

Millaisia asioita koet saaneesi opinnoista työurallesi?

Kuten aiemmin totesinkin, koen että opinnäytetyöstä sai tuloksien ja löydöksien perusteella suoraa hyötyä työelämään, mutta tutkimusmetodinäkökulmasta ja oppimisprosessin näkökulmasta työuralle on paljon hyötyä. Omassa tehtävässäni esiinnyn paljon, mutta kuulin opiskelutovereilta esiintymiseen liittyen tulevan paljon hyviä oppeja omaan arkeen. Koen suurimmaksi hyödyksi työuralle erilaisten metodien kokeilemisen ja tutkimisen liiketoiminnan kehittämiseksi hyödylliseksi.

Opintosi ovat nyt päätöksessä ja tradenomin todistus kädessä. Mitä tästä eteenpäin?

Heh, tämä onkin jännää. Oppiminen jatkuu ja se ei pääty koskaan, se on varma. Kysyin LinkedInissä omalta verkostoltani ajatuksia tästä samasta ja varmasti ihan arjessa yhteisöllisen oppimisen, artikkeleiden ja kiinnostavien tapahtumien seuraaminen jatkuu kuten myös opiskellessa. Tuntuisi oudolta olla seuraamatta niitä lähteitä, joista sai oivalluksia tutkintoa suorittaessa. Toisaalta ajatuksissani on suorittaa maisterintutkinto tulevaisuudessa, mutta hetken aikaa pitää malttaa olla työelämässä tätä varten. Uskon, että erilaiset seminaarit ja ihan arjessa oppiminen on jokapäiväistä työelämässä siihen asti!

Millaisia vinkkejä tai terveisiä sinulla olisi HAMKissa opiskeleville?

Opiskelu antaa niin paljon kuin olet valmis ottamaan vastaan. Opiskelussa pätee samat säännöt kuin työelämässä; aseta itsellesi kirkas tavoite, varaa säännöllisesti aikaa tavoitteesi toteutumiseen ja juhli onnistumisia.
Työpaikallani kollegan sanat osuivat minulle hyvin ja haluan jakaa ne myös kaikille: Oppivaa mieltä ei pysäytä mikään.

Leave A Reply