Monialaisia ja monimuotoisia opiskelijaprojekteja Riihimäen Wanhalle Lasitehtaalle

0

Riihimaen Wanha LasitehdasRiihimäen Wanhan Lasitehtaan alueelle lähiympäristöineen on keskittynyt lasialan osaamista, alan ammatinharjoittajia sekä Suomen Lasimuseo. Sen historia on taitavien toimijoiden käsissä synnyttänyt tunnettuja esineitä, niin arkeen kuin taiteeseen. Vanhalla tehdasalueella on runsaasti hyödyntämätöntä rakennuskapasiteettia, joka soveltuu luovien alojen toimijoiden ja yritysten käyttöön. HAMK oli mukana yhdessä Kiinteistö Oy Riihimäen Lasin, Riihimäen kaupungin ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n kanssa toteuttamassa RiiDesign-hanketta, jossa ryhdyttiin luomaan taloudellisesti kestävää toimintamallia lasitehtaan alueen kehittämiseksi ja luovien alojen yrittäjyyden edistämiseksi Riihimäellä.

Konseptisuunnittelusta benchmarkkaus-retkeen

Jo heti alkuvaiheesta oli tärkeää saada mukaan uusia tuoreita ajatuksia ja näkökulmia opiskelijoita ja samalla edistää heidän opintojaan aitojen työelämäcasejen avulla. HAMKin muotoilun opiskelijaryhmä toteutti eräällä opintojaksollaan kuusi erilaista konseptisuunnitelmaa siitä, mitä kaikkea alueelle voisi kehittää. Ideat vaihtelivat elämysgalleriasta hotelliin asti. Muotoilun opiskelijoiden saaminen mukaan projektiin oli tärkeää, sillä he voisivat olla alueen potentiaalisia käyttäjiä myös jatkossa.

Liiketalouden opiskelijat taas ottivat markkinoinnin suunnittelu -opintojaksollaan sisäisen (alueen toimijoiden) sekä ulkoisen (asiakkaat) markkinoinnin sekä viestinnän suunnittelun ideoitavakseen. Näistä ryhmätöistä syntyi ideoita alueen toimijoiden yhteisestä verkkokaupasta aina markkinointimateriaaliin asti. Näiden ideointikonseptien lisäksi opiskelijat ovat olleet mukana suunnittelemassa, järjestämässä sekä dokumentoimassa benchmarking-retkiä hankkeen toimijoille Lahteen, Helsinkiin sekä Tallinnaan vastaaville alueille. Yhteistyö yritysten ja tahojen kanssa on poikinut paitsi myös yrityksille itselleen, mutta myös opiskelijoille – eräs opiskelija oli mukana toteuttamassa markkinointisuunnitelmien tekoa, benchmarking-retkeä ja nyt hän tekee Riihimäen Wanhalle Lasitehtaalle opinnäytetyönään uudenlaisen liiketoimintamallin suunnittelua.

Kaipaako sinun organisaatiosi uudia näkökulmia? Ota yhteyttä HAMKin Työelämän lähipalveluihin: www.hamk.fi/tyoelamalle/tyoelaman-lahipalvelut/

Leave A Reply