Viisi syytä miksi affiliate-markkinointi kannattaa ottaa osaksi markkinointia

0

Affiliate-markkinointi eli kumppanuusmarkkinointi on usein suurelle yleisölle hieman tuntemattomampi digitaalisen markkinoinnin muoto. Affiliate-markkinointi tarkoittaa sitä, että affiliaaatti (julkaisija, kumppani) hakee yrityksen kumppanuusohjelmaan, jotta voi promota yrityksen (mainostaja) tuotteita tai palveluita omissa kanavissaan ja saa tästä tulospohjaisen komission. Kanavavalinnat affiliate-markkinoinnissa ovat monipuoliset. Useimmiten valinnat kohdistuvat sähköpostiin, blogiin tai sosiaalisen median kanaviin niiden toimivan seurattavuuden vuoksi. Affiliate-markkinointia hallinnoidaan mainostajan toimesta erillisessä affiliate-ohjelmassa.

Kumppanuusmarkkinoinnin, kuten nimestäkin voi päätellä, tarkoitus on luoda molemminpuolista rahallista hyötyä. Affiliaatteja voikin ajatella myyjinä, jotka tekevät töitä yritykselle pelkällä provisiopalkalla. Yritys maksaa vain halutuista tuloksista ja päättää kenen kanssa haluaa työskennellä. Affiliaatti puolestaan voi hakea mihin tahansa kumppanuusohjelmaan ja tarjota omia kanaviaan käyttöön. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin syitä, miksi yrityksen kannattaa harkita affiliate-markkinointia.

Valinnanvapaus

Ensimmäinen syy on vapaus valita ja vaihtoehtojen määrä. Yrityksen edustaja voi päättää kenen kanssa työskennellään, ja missä tuotteita sekä palveluita halutaan mainostettavan. Yrityksen edustaja voi valita omalle brändille, tuotevalikoimalle ja kohderyhmälle parhaiten sopivat kanavat ja julkaisijat. Näin voidaan tavoittaa hyvinkin tarkkaan rajattu ja profiloitu yleisö.

Esimerkiksi visuaalisia ja laadukkaita canvas-tauluja myyvä yritys voi valita kumppanikseen sellaisen affiliaatin, joka kirjoittaa suosittua blogia kodin sisustamisesta. Tämä sisustusbloggaaja voi esitellä yritystä ja tuotteita lukijoilleen ja näin molemmat hyötyvät. Bloggaaja saa tuotettua seuraajilleen kiinnostavaa sisältöä yhteistyössä mainostajan kanssa, komissiota toteutuneista tavoitteista ja mainostaja taas näkyvyyttä sekä onnistuneessa yhteistyössä myös esimerkiksi lisämyyntiä.

Riskittömyys

Affiliate-markkinointi on mainostavalle yrityksille melko riskitöntä ja riskittömyys onkin toinen syistä, joka puoltaa affiliate-markkinoinnin kannattavuutta. Riskit ovat minimaliset, sillä mainostaja maksaa vain ja ainoastaan sovitusta tapahtumasta neuvotellun komission affiliaatille. Sovittu tapahtuma voi olla esimerkiksi klikkaus verkkosivuille, uusi liidi tai verkkokaupassa tehty ostos. Komissio voi olla esimerkiksi kymmenen euroa aina yhdestä ostoksesta tai tietty prosenttiosuus myynneistä.

Affiliate-markkinointiin ei siis tarvitse sitoa isoa markkinointibudjettia etukäteen ja vain toivoa tuloksia, sillä maksat pelkistä toteutuneista tuloksista. Vasta affiliaatin saatua komission mainostajalle muodostuu markkinointikulu, josta käytetään termiä cost-per-order eli CPO-kulu.

Mittaamisen helppous

Kolmas syistä ja yksi affiliate-markkinoinnin parhaista puolista on sen mittaamisen helppous. Mikäli käytetään esimerkkitapauksena ensimmäisessä syyssä eli valinnanvapaudessa mainittua bloggaajaesimerkkiä, niin affiliate-markkinoinnin mitattavuutta voidaan kuvata seuraavasti. Affiliaatti eli tässä tapauksessa bloggaaja saa käyttöönsä seurantalinkkejä (tracking link), joita voi helposti upottaa blogipostaukseen ja kun lukija päätyy tätä kautta mainostajan verkkokauppaan ja tekee ostoksen, niin nämä tulokset kirjautuvat suoraan järjestelmään.

Seurantalinkit jättävät tarkan jäljen ja tuloksia voidaan tarkastella monilla mittareilla. Mittareita voivat esimerkiksi olla linkin klikkausmäärä, toteutuneen myynnin määrä, laskeutumissuvun konversio sekä liikenteen lähde.

Brändin tunnettuus

Affiliate-markkinoinnista puhuttaessa keskitytään usein lyhyen aikavälin selkeästi mitattaviin ja suoraan myyntiin korreloiviin tuloksiin. Pidemmän aikavälin laadullisemmat tavoitteet jäävät usein huomioimatta, mutta affiliate-markkinointi toimii hyvin myös brändin tunnettuuden kasvattamisessa. Tämä onkin neljäs syistä harkita affiliate-markkinoinnin kokeilua.

Mikäli mainostaja on onnistunut rakentamaan itselleen laajan affiliate-verkoston, jossa on paljon relevantteja kumppaneita niin myynnillisten tavoitteiden lisäksi saadaan hankittua paljon arvokasta näkyvyyttä myös brändille yleisemmin. Asiakkaat ostavat usein herkemmin, kun suosittelussa tai esittelyssä mainitaan jo heille valmiiksi tuttu taho.

Hakukonenäkyvyys

Oman yrityksen arvon kehittäminen Googlen tai muiden hakukoneiden silmissä ei ole välttämättä se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen affiliate-markkinoinnin hyötyjä pohdittaessa. Tämä on kuitenkin tärkeä ja affiliate-markkinoinnin puolesta puhuva syy listalla. Hakukoneiden merkitys verkkosivustoille saapuvien kävijöiden liikenteen lähteistä on merkittävä, ja tehokkaan hakukoneoptimoinnin avulla nostetaan omaa sivustoa orgaanisten hakutulosten kärkeen. Hakukoneoptimointi on hyvin moniulotteinen asia ja siihen vaikuttaa monta tekijää. Googlen algoritmit arvostavat esimerkiksi sisältörikkaita ja hyvin suunniteltuja sivuja.

Sivuston sisäiset ja ulkopuolisista lähteistä tulevat linkitykset ovat tärkeitä teemoja hakukonenäkyvyyttä parannettaessa. Affiliate-kumppaneiden avulla verkkosivusto tai -kauppa voi rakentaa näitä hakukonenäkyvyyden kannalta olennaisia linkityksiä yrityksen oman ja kumppanin verkkosivuston välille. Tällöin Google analysoi verkkosivustosi varmemmin luotettavaksi ja varteenotettavaksi, jolloin hakukonenäkyvyys paranee. Linkkien tulee olla kuitenkin niin sanotusti aitoja eli liittyä sivuston aihepiiriin, jotta tästä on apua hakukonenäkyvyyden osalta. Näitä linkkejä kutsutaan nimellä backlinks.

Affiliate-markkinointi osaksi markkinointisuunnitelmaa

Markkinoinnin pelikenttä on todella kilpailtu. Erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa keinoja, kanavia ja tyylejä on valtavasti. Menestyäkseen verkon viestitulvassa ja erottuakseen edukseen yritysten tulee suunnitella markkinointivalinnat niin, että käyttäjien ja kävijöiden peukalot saadaan pysähtymään juuri heidän sisältönsä kohdalle. Markkinoinnin suunnittelun perusperiaatteita ovatkin tavoitteiden, kohderyhmien, kanavavalintojen, viestikärkien ja mittareiden suunnittelu.

Seuraavan kerran kun yrityksessänne päivitetään markkinointisuunnitelmaa, on hyvä puntaroida myös affiliate- eli kumppanuusmarkkinoinnin tarjoamat mahdollisuudet ja mahdollisesti sisällyttää tämä markkinoinnin keino yhdeksi markkinointisuunnitelman valinnaksi. Mikäli yritys on aloittamassa affiliate-markkinointia, niin tässäkin markkinointivalinnassa on tärkeä määritellä se, mitä tavoitellaan, jonka perusteella rakennetaan myös mittarit. Kohderyhmän selkeä määrittely auttaa sopivien kumppanuusvalintojen tekemisessä. Tämän perusteella luonnollisesti taas määräytyvät myös kanavalinnat sekä viestikärjet.

Artikkeli on kirjoitettu osana Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomiopiskelijoiden cSchool of Business Design -moduulia. Tutustu myös muihin cSchool-opintoihin liittyviin postauksiin sekä liiketalouden alumnitarinoihin. 

Kirjoittajat

Leo Rantasen profiilikuvaLeo Rantanen työskentelee Affiliate Managerina nettikasinoalan yrityksessä ComeOn Group:lla ja vastaa kumppanuusverkostosta Suomen markkina-alueella. Hän valmistui vuonna 2020 HAMKisa liiketalouden tradenomiksi ja kirjoitti opinnäytetyönsä affiliate-markkinoinnista kasinopelialalla.

 

 

MBA, markkinoinnin lehtori Eveliina Toivonen työskentelee HAMKin kotimaisen ja kansainvälisen markkinoinnin parissa, opettaa markkinointia sekä myyntiä AMK-opiskelijoille ja kouluttaa eri toimialojen yrityksiä digitaalisen markkinoinnin tehokäyttöön.

 

 

Leave A Reply