Kalannahasta luksustuotteeksi

0

Toisen vuoden jalkinemuotoilijaopiskelijat aloittivat yhteistyön yritysedustajien kanssa, jossa he suunnittelivat ja valmistivat kolme highend-jalkinemallistoa. Luksusta kalanahasta -projekti opetti opiskelijoita suunnittelemaan kohderyhmälle materiaaliat huomoiden uudenlaisia suomalaisia jalkineita.

Kaupalliset jalkineet

Kuva: Iida Rajala (Heels-malliston kenkä)

Suunnittelimme kolmelle eri kaupalliselle highend-markkinasekmentille jalkinemallistot; naisten korollinen Heels-mallisto, naisten Platform-mallisto ja unisex Sneaker-mallisto. Jalkineet valmistettiin yhteistyössä suomalaisten tunnettujen jalkinebrändien kuten Avec/Topman, Janita ja Terhi Pölkki kanssa. Jalkineet valmistettiin teollisen valmistustekniikan avulla. Käytimme kaikissa mallistoissa jalkineen päällis- ja vuorimateriaaleina korkealaatuisia nahkoja. Lux-yksityiskohtana mallistoissa oli myös afrikkalainen teollista valmistusta kestävä Niilin ahven.

Yhteistyö

Tämän kaltaisten projektien avulla saamme todellisen kosketuksen omalle ammatilliselle alallemme. Se motivoi ja innostaa.  Verkostoidumme materiaalien toimittajiin, suunnittelijoihin, brändeihin, jalkineita valmistaviin yrityksiin. Suunnittelussa opimme kohderyhmän ymmärtämisen tärkeyden. Tiimityönä ja projektiomaisesti työskennellen opimme työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Tiimityöskentelyssä opimme käyttämään erilaisia sosiaalisen median toimintatapoja.

Materiaalit

Projekti opetti ymmärtämään materiaalin valinnan merkityksen suhteessa valittuun markkinasekmenttiin.  Highend-malliston ymmärrystä vahvistamaan saimme laadukkaiden jalkinemateriaalien asiantuntijoita kertomaan materiaalin merkitystä jalkineen valmistuksessa. Kalannahkaan meitä opasti muotoilija Saija Lehtonen. Hän erikoistuu omassa tuotannossaan suomalaiseen kalannahkaan valmistaen sitä luonnonuutteilla. Modus ry:stä saimme Taina Laaksosen kertomaan senegalilaisesta kalannahan valmistamisesta, olimme häneen yhteydessä Senegaliin. Oona Ritari Mioonasta opasti meitä, miten Niilin ahventa käytetään jalkineissa.  Laadukkaiden italialaisten nahkojen maailmaan meitä opasti Nikander Oy:stä Veikko Silmu ja Eräsalo Oy:stä Jarkko Eräsalo. Juha Örnberg opasti meitä kromiparkitun nahan valistusprosessissa. Opimme myös sen, että highend-jalkineiden vuorimateriaali on laadukas.

Jalkineiden hinta

Highend-jalkineissa merkittävä osa hintaa ovat materiaalit. Käyttämämme Niilin ahven nostaa jalkineen valmistushintaa, käyttömäärän mukaan, 20-30%. Laadukas pinta- ja vuorinahka näkyvät myös jalkineen hinnassa. Jalkineen päällisen muoto eli malli, ei nosta tuotteen hintaa. Jalkineissa käytetyt metalliosat vaikuttavat myös tuotteen hintaan. Jalkineen muoto voi siis olla samanlainen sekä market-jalkineissa tai

Kuva: Iida Rajala (Platform-malliston kenkä)

highend-jalkineissa. Jalkineen suunnittelu ja teollinen valmistus vaikuttavat hintaan eri tavalla, sen mukaan missä jalkine on valmistettu. Projektissamme luotimme laadukkaaseen suomalaiseen jalkinevalmistukseen. Highend-jalkineemme lux-kalan nahalla sijoittuvat 500-700 euron hintaluokkaan.

Suunnittelu ja valmistus

Saimme oppia highend- ja luxmarkkinasekmentin suunnittelusta, Ranskassa ja Italiassa vaikuttavan, suomalaisen jalkinesuunnittelija Achilles Ion Gabrielin avulla. Teimme myös mallistoillemme omat logot ja käytimme niitä malleissamme. Mallistot esiteltiin käyttäen apuna digitaalisia ohjelmia. Opimme erittäin paljon malliparien valmistamisesta kaavoittamalla käsin ja tietokoneen avulla. Ompelimme päälliset itse ja testasimme niitä sekä lestille että jalkaan. Tämä osa on yksi tärkeimmistä Hamkin muotoilun koulutuksen ammatillisesta osaamisalueesta: miten suunnittelemamme tuote istuu valmistukseen ja käyttäjälle. Mallin testauksen jälkeen valmistimme ommellen malliparit. Sen jälkeen teimme valmistusohjeet ja jalkinetehtaat valmistivat meille jalkineet loppuun.

Onnistuimmeko?

Jalkinesuunnittelija Achilles Ion Gabriel oli erittäin tyytyväinen jalkinemuotoilijoiden ideointi- ja suunnittelutasoon. Tarvitsemme työssämme innostajia, Achilles oli opiskelijoillemme yksi niistä. Myös Terhi Pölkki antoi Sneaker-tiimille positiivista palautetta suunnittelun onnistumisesta.

Materiaaliasiantuntijat auttoivat opiskelijoita – ja opettajaakin, ymmärtämään materiaalien laadusta. Mioonan Niilin nahka innosti meitä kaikkia suunnittelemaan highend-jalkineita ja Mioonan Oona Ritarin energinen ja innostava Design-attitude herätti meidätkin suunnittelemaan huipputuotteita. Opiskelijat innostuivat myös mahdollisuudesta valmistuttaa jalkineet kenkätehtaissa ja nähdä teollisen jalkineen valmistus. Innostavaa oli myös suunnitella mallistoille oma logo. Logo laseroitiin nahkaan ja näin saatiin lisää laserointi harjoittelua. Uusien kaavoitusoppien käyttäminen ja tietokoneavusteisen kaavoitusohjelman käyttö opettivat teollisista tekniikoista. Onnistuimme jalkineen tekniikassa erittäin hyvin. Janita Oy:n ja Avec/Topmanin asiantuntijat antoivat erittäin hyvää palautetta jalkineiden istuvuudesta teolliseen valmistukseen. Tämä palaute on sekä opiskelijoille että opettajille merkityksellinen. Onnistunut suunnittelu tarkoittaa myös onnistunutta teknistä toteutusta.

Projektissa oli monia upeita asioita. Asiantuntijavierailut motivoivat minua erittäin paljon. Erityisesti Achilles Ion Gabrieliin tutustuminen. Hän herätti minusta esiin luovuutta. Juuri sitä mitä sillä hetkellä kaipasin, uskoa suunnittelijuuteeni. Myös Saija Lehtosen innostava tapa käyttää kasvisparkittua ja itse pyydystettyä suomalaista kalannahkaa erilaisissa luksustuotteissa, avasi minulle aivan uuden jutun. Siitäpä lähti oma matkani kalannahan parkitsemiseen ja osallistuin Saijan kurssille kansalaisopistossa. Nyt minulla on kalannahkoja ja kesän aikana käytän niitä valmistamiini tuotteisiin. Parhaimpia kokemuksiani oli mm. jalkineteollisuuteen tutustuminen ja jalkineen valmistamisen näkeminen. Loppuhuipennus oli kun Sneaker-tiimimme malliparit valmistettiin yhteistyössä Terhi Pölkki brändin kanssa ja saimme kosketuksen alihankintaan Portugalissa. On huikeata, että HAMK mahdollistaa tämän kaltaisiin työelämäkokemukset opiskelijoille, kertoo jalkinemuotoilun opiskelija Mira Saxberg

Mitä opettajana mieltä projektista?

Opiskelijat Jarkko Eräsalon kanssa (kuva: Merianne Nebo)

Opettajana ja jalkinesuunnittelijana, sain jälleen mahdollisuuden tuoda jalkinealan työelämän lähemmäksi koulutusta. Tämänkaltaiset projektit innostavat minua jo opintojakson suunnittelusta lähtien. Keskustelut alan ammattilaisten kanssa opettavat siis myös opettajaa. Highend- ja luksusteemoilla pääsimme lähemmäksi ymmärrystä siitä, miten materiaalien valinta vaikuttaa tuotteeseen. Tämä projekti osoitti jälleen, että opettaja on tänä päivänä enemmänkin ohjaaja ja on mukana itsekin oppimisprosessissa. On aina ainutlaatuista työskennellä erilaisten opiskelijatiimien kanssa. Tiimityöskentely onnistui tässä projektissa todella hyvin. On mahtavaa nähdä opiskelijoiden innostus ja heidän vastuullisuus työn tuloksessa. Olen erittäin kiitollinen kaikille työelämän asiantuntijoille mukaan tulosta projektiimme. Oma työni projektin suhteen jatkuu. Tulemme Hamkin julkaisutoimen ja jalkinemuotoilijaopiskelija Sannamaria Gripin kanssa tekemään projektista julkaisun. Se jos mikä innostaa minua.

Erityiskiitos suomalaiselle teollisen jalkinealan valmistuksessa työskenteleville asiantuntijoillemme kuten Henrik Lyytikäinen/Janita Oy, Ilkka Suokko/ AvecTopman ja Terhi Pölkki/ Terhi Pölkki Design. Erittäin suuri kiitos myös Emil Aaltosen muistorahastolle joka ymmärsi projektin tärkeyden ja tuki meitä monessa projektiin liittyvissä kuluissa.

Tekstin on kirjoittanut HAMKin jalkinemuotoilun opettaja Merianne Nebo. Yläpalkin kuva: Mira Saxberg (Sneaker-malliston kenkä)

Leave A Reply