Johtaminen ei ole vain paperitöitä

0

Maanantaina HAMKissa järjestettiin 1. ja 3. vuoden liiketalouden opiskelijoille luentotilaisuus, jossa opiskelijat pääsivät kuulemaan henkilöstöjohtamisesta suoraan alansa ammattilaisilta. Paikan päällä olivat puhumassa Hilla von Essen Ambientiasta, Tuija Lehto Etelä-Hämeen Osuuspankista ja Sari Hanka HAMKista. Heillä jokaisella on vankka kokemus henkilöstöjohtamisesta, ja tilaisuudessa tulikin erinomaisia näkemyksiä esiin johtamisen nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.

Ensimmäisenä puhunut Hilla von Essen keskittyi puheenvuorossaan kuvaamaan Ambientian strategian johtamista henkilöstön kautta. Monen kuulijan näkemyksissä henkilöstöjohtajat toimivat työntekijöiden hoivahenkilöinä sekä toimiston paperiduunareina, mutta tämä käsitys murrettiin heti kättelyssä. Henkilöstöjohtajat osallistuvat yrityksen strategian suunnitteluun ja siirtävät sen henkilöstön jokapäiväiseen tekemiseen. Hilla havainnollisti asiaa erinomaisesti näyttämällä Ambientian tuloslaskelman, josta nopeasti selvisi henkilöstökulujen suuruus suhteessa liikevaihtoon. Näin ollen henkilöstöjohtamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota yrityksissä, joissa työntekijöiden osaaminen on keskeisessä roolissa. Nykypäivän henkilöstöjohtajat toimivat työntekijöiden palvelijoina ja mahdollistajina. Niinpä johtajien tulee tulla alas tornistaan keskelle työntekijöitä ja mahdollistaa heidän parhaimman tuloksen aikaansaaminen.

Tuija Lehto kiinnitti puheessaan huomiota muuttuvaan työkenttään, ja siinä tapahtuvaan jatkuvaan kehittymisen tarpeeseen. Niin työmaailma kuin henkilöstökin ovat jatkuvassa uudistuksessa, joten paikallaan ei voi pysyä, jos toivoo pysyvän työpaikassaan vuosikymmeniä. Hyvä huomio puheessa oli se, miten työmaailma ei enää odota korkeakoulujen tarjoavan suoraan valmiita osaajia vaan hyvät perustaidot ja edellytykset omaavia kehityskelpoisia yksilöitä. Yrityksen johtajien merkitys kasvaa entisestään, koska työntekijöitä tulee pystyä valmentamaan muuttuvassa ympäristössä ja saada heistä samalla irti paras mahdollinen panos. Puheessa huomioitiin myös työhyvinvointi sekä työssä viihtyminen. Yrityksen tulee tarjota työntekijöilleen mahdollisuus viihtyä työssään ja kehittää itseään sen ohella. Työntekijän itsensä kehittäminen lähtee kuitenkin jokaisesta itsestään, joten työnantajan kannattaakin kiinnittää huomiota innostuksen kasvattamiseen työntekijässä.

HAMKin edustajana tapahtumassa puhui Sari Hanka, joka kertoi havainnollistaen oman johtamisen elämänkertansa. Hän kuvasi läpi työuraansa ja kävi läpi ajatuksiaan, joita oli syntynyt vuosien saatossa erilaisissa johtamistilanteissa. Hänen merkittäviä havaintoja oli tarve pysyä lähellä ihmistä, jotta johtaminen on mahdollista. Niinpä Sarin mainitsema ”hengaileva ja hiihtelevä” johtamistapa on maininnan arvoinen. Hän pyrkii pysymään esillä alaisille ja kollegoille, jotta asiat rullaavat eteenpäin ja keskustelut onnistuvat lyhyellä varoitusajalla. Sarin toiminnassa näkyy nykypäivän johtajan tapa olla lähellä alaisiaan eikä piiloutua vain toimistoon tekemään paperitöitä. Hyvä huomio oli myös johtajan tarve päästä purkamaan ajatuksiaan ja sparraamaan itseään muiden kanssa, sillä kaikkia asioita ei voida käydä läpi työyhteisössä.

Lopussa käyty paneelikeskustelu mahdollisti puhujien keskinäisen vuoropuhelun päivän teemoista. Sari Hangan tilalle keskusteluun osallistui Pasi Laine, jolla oli erinomaisia näkemyksiä henkilöstöjohtamisesta perustuen omaan työuraansa sekä tutkimustyöhönsä. Keskusteluissa vallitsi yhteinen näkemys, että työympäristö ja siellä tapahtuva johtaminen ovat muuttuneet lyhyessä ajassa. Henkilöstöjohtamisen kenttä on laajentunut, mutta samalla muuttunut entistä mielenkiintoisemmaksi työtehtäväksi niin pienessä kuin suuremmassa yrityksessä. Johtaminen ei ole enää vain paperitöitä, vaan aktiivista toimintaa henkilöstön joukossa parhaiden tuloksien aikaansaamiseksi.

Tekstin on kirjoittanut liiketalouden opiskelija Heikki Saarela.

Leave A Reply