Innovatiivista yhteistyötä hollantilaisten kanssa / Innovative cooperation with Dutch

1

(In English below)

215 opiskelijan hollantilais-suomalainen innovaatioprojekti

215 opiskelijaa HAMKista ja Avansista on parhaillaan tekemässä innovaatio-liiketoimintasuunnitelma-projektia. HAMKista siihen osallistuu 43 opiskelijaa tietojenkäsittelystä ja 27 opiskelijaa bio- ja elintarviketekniikasta. ’s-Hertogenboschissa sijaitsevan Avansin amkin liiketaloudesta on siis mukana 145 opiskelijaa. Opintojen rakenne perustuu tietojenkäsittelyn toisen vuoden ensimmäiseen moduuliin, jossa on ensin innovaatioille intensiiviviikko. Erilaiset suunnittelut seuraavat sitä. Näistä mukaan tähän kansainväliseen projektiin on otettu liiketoiminta- ja markkinointisuunnittelut. Markkinointisuunnittelu painottuu digitaaliseen markkinointiin.

Hollantilaiset opiskelijat skypettävät suomalaisten opiskelijoiden kanssa / Dutch students working with Finnish students over Skype connection

Avansin opiskelijat on jaettu kahteen eri ryhmään vastaamaan HAMKin koulutusohjelmia. Tietojenkäsittelyn tavoitteena on löytää uusia mobiiliappeja taustajärjestelmineen, bio taasen kehittää panimoa, kahta meijeriä ja yhtä lihatehdasta. Näihin Avansin opiskelijat tuovat oman liiketaloudellisen osaamisensa mukaan.

Oheiset kuvat ovat projektin käynnistystilanteesta Avansista, jossa mukana myös oli Venla Virkamäki Hollannin suurlähetystöstä. Hän kertoi webexin kautta yli maiden välisestä kaupasta.

Kuvat Lasse Seppänen
Teksti Lasse Seppänen

Dutch-Finnish innovation project for 215 students

215 students of HAMK and Avans are currently working on an innovation/business planning project. From HAMK 43 students from Business IT and 27 students from bio and food engineering are taking part of the project. The Avans Business Administration located in ‘s-Hertogenbosch has 145 student involved. The study structure is based on the 2nd year Business IT first module studies with first and intensive innovation week. Several plannings follow that. Into this project business and marketing planning have been taken into. Marketing emphases digital marketing.

The Avans students have been divided into two groups matching the HAMK degree programmes. The intention for Business IT is to find new apps and their supporting systems, bio develops a brewery, two dairy factories and a meat factory. The Avans students add their business skills to these substances.

The photos are from the kickoff event in Avans which was broadcast to HAMK with webex. Venla Virkamäki from the Dutch-Finnish embassy joining over webex explained the trade between Finland and Holland. 

Photos by Lasse Seppänen
Text by Lasse Seppänen

Discussion1 kommentti

  1. Pingback: Vuosi tutkijayliopettajana HAMK Smartilla - HAMK Smart

Leave A Reply