Global Fashion Business

0

Muoti ei ole vain suunnittelua ja luomista. Se ei ole vain brändäystä ja markkinointia. Markkinointi on ketju, joka alkaa suunnittelijan ideasta vastaamaan asiakkaan toiveisiin. Muoti on yhdistelmä taidetta ja bisnestä yhdistettynä tuotantoprosessiin; kaikki osa-alueet ovat tärkeitä. Global Fashion Business -opintojakso on mahdollisuus HAMKin opiskelijoille kokea koko tämä ketju ja tutustua globaalin muotibisneksen eri näkökulmiin. Opintojakso toteutetaan englanniksi.

Global Fashion Business on suunnattu muotoilun, liiketalouden ja International Business -koulutusten opiskelijoille HAMKissa. Moduulit tarjoavat mahdollisuuden oppia uutta oikealta muotibisneksen toimijoilta – moduuleissa tehdään vierailuja muotibisneksen organisaatioihin ja ammattilaisten työpaikoille. Inspiroivat vierailevat luennoitsijat muotialalta ovat myös tärkeä osa moduuleja, opettajat Annikka Lepola ja Leena Koivunen kuvailevat opintojaksoa.

Haastattelimme kahta Global Fashion Business -opintojaksolle opiskelijaa heidän kokemuksistaan. Anna Laitila muotoilun koulutuksesta sekä Hanna Nurminen International Business -koulutuksesta kertovat alla heidän ajatuksiaan.

Anna: ”Muotoilija oppii markkinointia ja myyntiä”

 1. Miten päädyit mukaan Global Fashion Business -opintojaksolle?
  Global Fashion Business, Anna
  Kuva: Niko Tuononen

  Osallistuin keväällä 2015 W15-muotinäytösprojektiin. Valmistin näytökseen viiden jalkineen pienmalliston. Omasta mielestäni mallistolla oli kaikki edellytykset saavuttaa laajaa näkyvyyttä ja huomioita. Näin ei kuitenkaan käynyt. Pohdittuani syitä, ymmärsin että en yksinkertaisesti ollut osannut panostaa markkinointiin tarpeeksi. Päädyin valitsemaan Global Fashion Business 2 -sivuaineen, sillä halusin ensisijaisesti oppia markkinoimaan osaamistani ja tuotteitani.

 2. Mitä opit?
  Tutustuimme kurssilla erilaisiin markkinointikanaviin, joista eniten opin sosiaalisen mediasta. Käyttäjälähtöisyys ja vaikuttaminen niillä kanavilla, joita omien tuotteiden ja palveluiden kuluttajasegmentti käyttää, on elinehto uudelle aloittavalle yritykselle. Oli mielenkiintoista kuulla eri kanavista, hallintaohjelmista ja käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa markkinoinnin näkökulmasta. Tärkein asia, joka kurssista jäi mieleen, oli sosiaalisen median jatkuva kehittyminen ja uusiutuminen. Ne kanavat jotka ovat juuri nyt nousussa voivat olla kahden vuoden kuluttua täysin unohdettuja. Internetiin siirtyneen myynnin ja markkinoinnin ohella myös asiakaspalvelu ja kuluttajakokemukset nousivat vahvasti esiin ja antoivat paljon miettimisen aihetta: miten kuluttaja tavoitetaan ja sitoutetaan brändiin? Tarinankerronta sekä brändin avoin ja läpinäkyvä toiminta vaikuttavat olevan nykykuluttajan arvostamia piirteitä.
 3. Mikä oli parasta?
  Matka Kööpenhaminan muotiviikoille oli ehdottomasti yksi sivuaineen kohokohdista. Kansainvälisille, kuluttajilta rajatuille messuille pääseminen on erittäin harvinaista ilman omaa tunnettua brändiä tai työnantajaa. Epäilen, että tuotteitani tullaan koskaan näkemään CIFF:n kaltaisilla sisäänostajien messuilla, mutta kokemuksena vierailu oli mieleenpainuva. Muotinäytöksissä käyminen antoi hyvän vastapainon messujen ready-to-wear vaatteiden ja asusteiden massalle. Etenkin hyvin omalaatuisen Henrik Vibskovin näytös lisäsi motivaatiota ja kannusti tekemään asiat omalla tavallani. Mielestäni suunnittelijoiden ja taiteilijoiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on inspiroida muita löytämään oman tapansa toimia ja uskomaan itseensä.
 4. Mikä haastavinta?
  Jouduin haastamaan ensisijaisesti omat ennakkokäsitykseni ilmoittauduttuani sivuaineeseen. Aiempi suhtautumiseni sanoihin ’markkinointi’ ja ’kaupallisuus’ oli ollut hyvin negatiivissävytteinen. Mieleeni oli piirtynyt kuva globaaleista riistokorporaatioista, jotka pyrkivät markkinoinnin kautta luomaan valheellisia mielikuvia ja peittelemään todellisia aikomuksiaan. Sivuaineen kautta aloin käsittää markkinointia objektiivisemmin vain yhtenä viestintätapana, jolla tavoittaa toisia ihmisiä. En voi ehkä vaikuttaa kansainvälisten suuryritysten tapaan hoitaa markkinointiaan, mutta voin itse pyrkiä mahdollisimman avoimeen ja rehelliseen viestintään joka voisi samalla inspiroida myös muita.
 5. Minkälaisille opiskelijoille suosittelisit kurssia ja miksi?
  Suosittelen kurssia jokaiselle, joka on kiinnostunut saamaan tuotteensa, ideansa tai palvelunsa myydyksi. Oikeanlaisten myyntikanavien ja markkinointialustojen löytäminen omaan työhön voi olla vähintäänkin haastavaa, mutta alalla toimijoiden kokemuksista ja esimerkeistä saa tärkeää tietoa siitä, mikä on toiminut parhaiten tietyissä tilanteissa. Kun perustiedot ovat hallussa, on hyvä lähteä soveltamaan opittua omaan tarpeeseen.

Hanna: ”Työskentely monialaisissa opiskelijatiimeissä toi lisäarvoa opintoihin”

 1. Miten päädyit mukaan Global Fashion Business -opintojaksolle?
  Lapsena unelmoin olla vaatekaupassa töissä ja unelmaani seuraten olenkin työskennellyt useamman vuoden vaatekaupan myyjänä kesäisin sekä opintojeni ohella. Myyjänä toimiessa myynti ja asiakaspalvelu ovat tärkeitä elementtejä, mutta minua ovat kiehtoneet myös muut toimet, jotka liittyvät muodin parissa työskentelyyn erikoiskaupan alalla – ja niitä on paljon!

  Global Fashion Business, Hanna
  Kuva: Hanna Nurminen

  Kiinnostuin kovasti Global Fashion Business -kokonaisuudesta jo silloin, kun se järjestettiin ensimmäisen kerran. Harmikseni minulla oli kovin kiireinen jakso opinnoissani juuri tuolloin, joten en hakenut mukaan. Asia jäi kuitenkin harmittamaan ja toivoin, että seuraavana vuonna olisi uusi mahdollisuus. Onnekseni niin kävikin ja sain suoritettua kokonaisuuden sivuaineenani!

 2. Mitä opit?
  Opin sen, että kuinka arvokasta on työskennellä ryhmässä, jossa opiskelijat suorittavat eri tutkintoja. Itse opiskelen International Business -koulutuksessa ja osa ryhmästä opiskeli muotoilua. Näin ollen tehtäviä tehdessä tuli esiin paljon eri näkökulmia – niin myynnin ja markkinoinnin osalta, kuin tuotteen suunnittelunkin näkökulmasta.Kurssitehtävää tehdessäni opin markkinointitutkimuksen tärkeyden. Ilman tarvetta tulee harvoin tulosta. Lisäksi opin pukemaan idean liiketoimintasuunnitelmaksi sekä hyödyntämään digitaalisen markkinoinnin työkaluja. Yllätyin myös, kuinka paljon vaatekaupalla on sidosryhmiä, kuten tavarantoimittajat, taloushallinto sekä markkinointi. Innostuin myös työstämään tunnilla käsiteltyjä aiheita omassa päässäni, ja minua kiehtoo kovasti fyysisen liikkeen ja internetin yhdistäminen. Nettikaupan kasvu ja näin ollen tarjonnan kansainvälistyminen aiheuttavat painetta perinteisille liikkeille, etenkin ketjuttomille. Uskon kuitenkin, että internetin kekseliäällä hyödyntämisellä voidaan luoda tehokas kilpailukeino kivijalkaliikkeille nettikauppaa vastaan.
 3. Mikä oli parasta?
  Parasta oli vierailla eri konseptien liikkeissä ja kuulla, miten eri asiat liikkeissä hoidetaan ja miksi juuri näin. Esimerkiksi tuotteiden sisäänostossa on erilaisia periaatteita. Joku ottaa valikoimiin ehdottomasti vain niitä tuotteita, joista itse pitää. Ja toinen yrittää tietoisesti etsiä myös niitä tuotteita, joihin ei itse heti ihastu. Tuotteen kaupallisuutta kun ei aina ole helppo arvioida etukäteen. Näin ollen vierailut opettivat, että tapoja tehdä asioita on yhtä monta, kuin on tekijääkin. Vierailuista sain myös hyviä vinkkejä omaan työskentelyyni vaatekaupassa.Pidin myös kovasti yrittäjyyttä käsittelevästä osasta. Vaikka yrittäjäksi ryhtyminen ei tällä hetkellä ole ajankohtaista, niin tulevaisuudessa se voisi hyvinkin olla.
 4. Mikä haastavinta?
  Henkilökohtaisesti haastavinta oli tunnistaa ero suunnittelijan ja myyntityötä tekevän näkökulmissa ja oppia ajattelemaan myös toisen silmin. Eroja oli yllättävän paljon. Keskeiset termit näkökulmissa ovat asiakaslähtöisyys ja tuotelähtöisyys.Suunnittelijan työ painottuu usein tuotelähtöisyyteen, mutta asiakaslähtöinen ajattelu on myös tärkeää, jotta tarve ja segmentit voidaan määrittää. Myyjä taasen usein toimii vahvasti asiakaslähtöisesti – pitäähän asiakkaan tarpeeseen löytää oikea tuote. Tuotelähtöisyyttä ei pidä kuitenkaan unohtaa, sillä idea ja tarina ovat osa tuotetta, ja myyjän on osattava kommunikoida nämä, jotta oikea asiakas löytyy juuri tietylle tuotteelle.
 5. Minkälaisille opiskelijoille suosittelisit kurssia ja miksi?
  Suosittelen Global Fashion Business -kokonaisuutta opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet tekemään muodista bisnestä. Joko luomalla jotain uutta tai myymällä jo luotua, joko ideoita, tuotteita tai konsepteja. Tai aivan jotain muuta!Joku voi ajatella, että englannin kielellä opiskelu on hankalaa, mutta ei ole. Muotiala on kansainvälinen ja usein työkieli esimerkiksi messuilla ja tilausprosessissa on englanti. Myös asiakaspalvelussa tarvitaan kielitaitoa. Näin ollen suosittelen ehdottomasti hyödyntämään mahdollisuuden oppia alan sanastoa englanniksi!

Kenkiä messuilla

 

 

Leave A Reply