Freezing Week -työpajoissa ratkottiin ikääntymisen ajankohtaisia haasteita

0

Järjestyksessään kuudes Freezing Week järjestettiin 3.-7.2.2020 Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksella.  Kyse on HAMKin Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen yksikön organisoimasta kansainvälisestä tapahtumasta, jonne saapuu vieraita korkeakouluista ympäri Eurooppaa.  Viikon kohokohta oli Osiris-hankkeen pohjalta muotoutunut Freezing Week Challenge, jossa pureuduttiin väestön ikääntymiseen liittyviin ajankohtaisiin haasteisiin, joita ratkaistiin monialaisissa opiskelijatiimeissä. Kansainväliset vieraat toimivat mentoreina ja ryhmien asiantuntija-apuna toimivat ikäihmisten järjestöjen edustajat. He muodostivat raadin, joka viikon päätteeksi valitsi voittajatiimin ja -työn. Haastattelimme kahta raatilaista, vierailijoita saksalaisesta korkeakoulusta sekä voittajatiimin jäsentä.

Soile Sallinen ja Heli Muikku, Eläkkeensaajien Riihimäen osasto

Soile Sallinen ja Heli Muikku

Mukaan Osiris-hankkeeseen ja sen myötä Freezing Weekille

Eläkkeensaajien Riihimäen osasto kiinnostui lehdessä mainitusta Osiris-hankkeesta ja lähti mukaan toimintaan. Soile Sallinen on toiminut osaston yhteyshenkilönä hankkeen tiimoilta ja koonnut hanketta varten eläkeläisjärjestöt yhteen RiihiSenorit-nimen alle.

Molemmat haastatelluista olivat innostuneita, kun kuulivat Freezing Week -tapahtumasta, josta tulikin heille antoisa. He kiersivät eri opiskelijatyöryhmissä ja vastaanotto oli erittäin hyvä: opiskelijat olivat odottaneet heitä ja esittivät todella fiksuja kysymyksiä. Soile ja Heli kuvailevat tunnelmaa upeaksi opiskelijoiden ja ikäihmisten edustajien välillä. Keskustelu oli avointa ja yhdenvertaista, kysymykset ja ajatukset lennättivät uusille sfääreille.

Pohdittavia aiheita oli viisi, joita ratkomassa oli useampia opiskelijatyöryhmiä. Soilen ja Helin mielestä aiheet olivat hyviä, vaikkakin haastavia. Mutta tästä huolimatta opiskelijat työstivät aiheita sinnikkäästi mentoreiden ja asiantuntijavieraiden avustuksella. Soilen ja Helin mukaan jokaisen ryhmän ratkaisuissa oli jotakin hyvää ja niihin oli panostettu, ja siksi paremmuusjärjestykseen laittaminen tuntui vaikealta. Ryhmien ideat myös täydensivät toisiaan ja niitä yhdistelemällä voidaan luoda yhä uusia ratkaisuja.

Sukupolvien välistä yhteistyötä, jonka tulisi levitä laajemmallekin yhteiskuntaan

Näin isossa projektissa aikatauluissa oli hankalaa pysyä ja tieto muutoksista ei aina kulkenut. Mutta kokonaisuudessaan Freezing Week Challenge sujui hienosti ja Soile ja Heli ovat sitä mieltä, että tämän kokemuksen perusteella ikäihmiset ovat innolla ottamassa osaa vastaavanlaiseen yhteistyöhön. He itse ainakin haluavat olla edelleen mukana tämäntyyppisessä toiminnassa. Positiiviset kokemukset osaltaan poistavat epävarmuutta sen suhteen, kuinka nuoret ottavat ikäihmiset vastaan.

Soile painottaa, että tällainen yhteinen toiminta rikkoo niitä näkymättömiä muureja, joita eri ikäryhmien välillä saattaa esiintyä. Siksi tämäntyyppisen yhteistyön tulisi levitä laajemmallekin yhteiskuntaan, jolloin estettäisiin eri ikäryhmien blokkiutumista omiin ryhmiinsä. ”Kuitenkin me olemme yhdessä tässä suloisessa sekamelskassa yhdessä asioita tekemässä”, Soile toteaa osuvasti. Terveiset onnistuneesta yhteistyöstä lähtevätkin Soilen ja Helin mukana eteenpäin.

Sarah Keeler ja Doris Kortus-Schultes, The Hochschule Niederrhein

Doris Kortus-Schultes ja Sarah Keeler

”Työskentely ryhmien kanssa oli kiinnostavaa”

Sarah Keeler opettaa business-englantia ja toimii myös tiedekunnan kansainvälisenä koordinaattorina. Hän on myös Freezing Week -konkari, sillä hän on ollut mukana alusta lähtien kaikilla kuudella tähän mennessä järjestetyllä viikolla.  Doris puolestaan toimii johtamisen professorina ja opettaa muun muassa markkinointia.

Sarah oli mukana jo Freezing Week -työpajojen aloitusvaiheessa ja organisoi ryhmien tiimiytymistehtävän, jonka parissa eri koulutuksista tulleet opiskelijat tutustuivat toisiinsa. Sen lisäksi hän toimi yhden haasteen parissa työskentelevän opiskelijaryhmän ohjaajana. Sarah koki ryhmän kanssa työskentelyn todella kiinnostavana ja toimivana ja sanoo, että opiskelijat olivat motivoituneita ja kykenivät organisoimaan toimintaansa myös itsenäisesti erittäin hyvin. Oli kiehtovaa nähdä, kuinka opiskelijat tarttuivat haasteeseen ja ryhtyivät ideoimaan ratkaisuja erityisesti teknologian näkökulmasta.

Monialaista ja käytännönläheistä ongelmienratkaisua

Doris nosti esiin, että on hienoa, kuinka HAMK nostaa esiin kysymyksiä ulkopuolisilta tahoilta, kuten tässä tapauksessa ikäihmisiltä ja näihin kysymyksiin etsitään ratkaisuja monialaisesti. Eri koulutusten opiskelijat ovat työskennelleet sujuvasti ja organisoidusti yhdessä alusta lähtien löytääkseen parhaat ratkaisut.

Doris piti todella paljon opiskelijoiden ratkaisuista ja sanoo, että he onnistuivat ottamaan huomioon ikäihmiset kohderyhmänä ja pitämään tekniset toteutuksensa riittävän yksinkertaisina ja helppokäyttöisinä kohderyhmän vaatimuksia ajatellen.

Sarah nosti myös erityispiirteenä esiin käytännönläheisyyden, joka ei HAMKissa tule esiin vain puheena, vaan ulkopuoliset tahot otetaan aktiivisesti mukaan toimintaan. Opiskelijat pääsevät myös toimimaan todella laajojen kysymysten parissa ja saavat vapaat kädet miettiä omia ratkaisuja haasteisiin yrittäjämäisellä otteella.

Elli Koskinen, International Business -opiskelija ja voittajatiimin jäsen

Tiimi pitchaamassa Boomer Service -palvelua Freezing Week Challenge -finaalissa

Haasteiden kautta voittajatiimiksi

Tiimin aiheena oli sähköiset palvelut, ja kuinka ikäihmisten olisi mahdollisimman helppoa käyttää niitä (e-services and coming up with a solution for senior people to find an easier way to use them). Ryhmän mentorina toimi Wilhelm Muelder, jonka tietämys oli Ellin mukaan suureksi avuksi. Hän sai tiimin ajattelemaan laatikon ulkopuolelta ja tutkimaan aihetta syvemmin.

Elli kertoo, kuinka alku oli hankalaa ja ryhmä oli hieman hukassa. Tiimityöskentely ei toiminut aina sujuvasti ja ryhmässä ei ollut it-alan opiskelijaa, joten itse sovelluksen suunnittelu oli vaikeaa. Tiimi alkoi kuitenkin miettiä tehtävää omien isovanhempien näkökulmasta ja missä asioissa he tarvitsisivat apua. Ryhmä päätti ideoida sovelluksen, josta löytyisi kaikki oleellinen.

Vaikka ryhmätyöskentely ei toiminutkaan parhaalla mahdollisella tavalla, Elli koki haasteen hyödyllisenä ja opettavaisena: hän sai kokemusta erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä, myyntipuheen valmistelusta ja erityisesti esiintymisestä suuren yleisön edessä.

Leave A Reply