BitFest-seminaarista uusia tuulia bisnekseen

0

Toista kertaa järjestetty monilainen IT-seminaari keräsi 15.1.2016 HAMKin Visamäen auditorioon yli 150 IT-alan kuumimmista trendeistä kiinnostunutta osallistujaa. Kyseessä oli Hämeen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutuksen järjestämä tapahtuma. Mukana yleisössä oli liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja muotoilun opiskelijoita, mutta myös yritysedustajia.

Digitalisoituuko kaikki?

BitFest auditoriossa

Päivän aloitti Jaakko Kankaanpää Ambientialta aiheenaan Internet of Things sekä verkkokauppa. Hänen mukaansa älykkäät teknologiat, kuten teollinen internet, voivat lisätä yrityksen kilpailukykyä sekä ajaa muita kilpailijoita pois markkinoilta. Kauppa ei voi olla enää vain se paikka, mistä saa tuotteen vaan tämän lisäksi tarvitaan esimerkiksi elämyksiä – bisneksen on muututtava maailman mukana. Kankaanpää korosti kuitenkin, että teknologiaa ei voi pitää itseisarvona, vaan tärkeämpää on mitä lisäarvoa sen tuomilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa.

Seuraavana puheenvuoron sai Comptel Oy:n Lauri Aarnio. Mitä tuotepäällikkö tekee ja kuinka idea tuotteistetaan? Aarnio nosti esille, että tuotehallinnan tärkeimpänä tehtävänä ei ole suinkaan tehdä virheetön tuote, vaan oikea tuote oikeaan tarpeeseen. Mielenkiintoista oli myös huomata, että Kankaanpään korostama näkökulma siitä, ettei teknologia ole itseisarvo, näkyi myös Aarnion puheessa. Hän kertoikin markkinalähtöisen tuotekehityksen lähtevän aina tarpeesta tai ongelmasta, ei suinkaan teknologia edellä. Hyvä ongelma taas täyttää Aarnion mukaan seuraavat kriteerit: ongelma on kiireinen tai tärkeä, se on riittävän yleinen sekä asiakas on valmis maksamaan ratkaisusta.

Seminaarin päätteeksi keskusteltiin mobiilipelaamisesta sekä erilaisista ansaintalogiikoista niiden tiimoilta. Teemasta osallistujille kertoi Oscar Clark UnityAdsistä. Pelejä on olemassa niin paljon, että yksi ihminen ei ehdi kaikkia pelejä yhden elämän aikana pelata, sama pätee myös pelkästään jo hyviin mobiilipeleihinkin. Pelialan yritysten tuleekin miettiä tarkkaan, millä tavoin hinnoittelevat pelinsä, sillä pelit ovat nykypäivänä kulutustuotteita. Clark esitteli erilaisia ansaintalogiikoita sekä kokemuksiaan niistä. Hän korosti sitä, että tavoitteena on saada pelaaja käyttämään rahaa peliin useita kertoja, ei vain yhtä kertaa.

Onnistunut kokonaisuus

BitFest osallistujia

Seminaari kiinnosti useita eri alojen opiskelijoita sekä toimijoita. Tavoitteena on järjestää vastaavia tilaisuuksia lisää jatkossa. IT-ala on vahvassa kasvussa ja tämä tulee näkymään myös kaikilla muilla toimialoilla, joten oli hienoa, että tilaisuudessa oli niin paljon osallistujia eri aloilta. Seminaarin tauoilla osallistujilla oli mahdollisuus tutustua tietojenkäsittelyn opiskelijoiden projektitöihin.

– Sain seminaarista paljon käytännön vinkkejä sekä erilaisia toimintamalleja oman yritykseni pyörittämiseen sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Pidin erityisesti Lauri Aarnion ideasta tuotteeksi -esityksestä, kertoo TH Innovations Oy:n toimitusjohtaja Timo Haapaniemi.

Leave A Reply