Pystytkö käsi sydämellä luettelemaan kaikki Suomen metsäteollisuuden suunnitteilla olevat ja meneillään olevat investointihankkeet ja hankesummat?

0
Metsä
Metsä

Metsätalous on jälleen rakennemuutoksen kourissa. Digitalisaatio ja asiakkaiden vaatimukset muuttavat alaa enemmän kuin koskaan aiemmin. Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoima Uudistuva metsäyrittäjä -hanke pureutuu muutosten vaikutuksiin ja mahdollisuuksiin metsäpalvelu- ja koneyrittämisessä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä METO Yrittäjien ja Koneyrittäjien liiton kanssa.

Suomessa on paljon puhetta investoinneista ja suunnitelmista metsäteollisuuteen. Biotehtaan rakentaminen Äänekoskelle kuitenkin etenee suunnitellusti aikataulussa ja budjetissa, eli puun käyttö todellakin lisääntyy kaiken aikaa ja sekä sellu- että sahateollisuudelle tulevaisuus näyttää lupaavalta. Uusia tuotteitakin media kaavailee puusta harvasen viikko ja metsäalan organisaatioita laitetaan uusiksi kiihtyvällä tahdilla. Voidaan todella puhua rakennemuutosalasta, sillä kelkka on käännetty auringonlaskun alasta menestyjäksi niin lyhyessä ajassa, että harva meinaa sen perässä pysyä.

Lisääntyvä puun käyttö on nostanut keskusteluun monimuotoisuuden ylläpitämisen ja raaka-aineen kestävän käytön; Toimitaanko todella kestävällä pohjalla? Miten sen varmistamme? Sertifikaattien sekä omaehtoisten monimuotoisuutta ja vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden kysyntä alalla on selkeässä kasvussa – aiheestakin. Metsäteollisuus haluaa kantaa entistä suuremman vastuun metsien kestävästä käytöstä, sillä se on kalliille Suomelle ainut keino säilyttää paikkansa globaaleilla markkinoilla.

Toimintojen tehostaminen edellyttää digitalisoitumista, joka on muuttunut arkipäiväiseksi tavaksi toimia myös metsäalalla. Ennen kaikkea asiakaskunta alkaa sitä velvoittamaan. Hiljalleen vanhoillisimmatkin jäärät taipuvat digitaalisten palveluiden arkikäyttäjiksi. Haasteeksi onkin muodostunut pysyä ajan tasalla kaikista uusista digitaalisista sovelluksista ja osata hyödyntää niitä.

Puun korjuumäärien kasvattaminen samanaikaisesti kun toimintoja teollisuudessa ja puunkorjuussa tehostetaan entisestään on luonut uudenlaisen tarpeen alan pienyrittäjien yhteistyölle, verkostoitumiselle, palveluiden tuotteistamiselle sekä osaamisen päivittämiselle.

Uudistuuko metsäyrittäjä?

Puunkorjuutyömaa
Puunkorjuutyömaa

Kyllä uudistuu. Uudistuva metsäyrittäjä – hanke sai rahoitusta Manner-Suomen maaseuturahastosta tehdäkseen osansa kelkan oikean suunnan osoittamiseksi, jottei ajettaisi perinteisesti päin mäntyä.

Hankkeen kunnianhimoisina tavoitteina on:
a) lisätä metsäpalvelu- ja koneyrittäjien liiketoiminta- ja ammattiosaamista, jotta metsäsertifiointijärjestelmien ja sertifiointiryhmien hallinta muodostuisi konkreettiseksi osaksi kaikkea palveluntarjontaa,
b) luoda alustoja ja työkaluja, jotka yhdistävät metsäpalveluyrittäjien ja koneyrittäjien osaamisen uusilla tavoilla palveluverkostoiksi,
c) lisätä yrittäjien osaamista olemassa olevien digitaalisten aineistojen, työkalujen ja palvelujen hyödyntämiseksi,
d) lisätä yrittäjien osaamista työhyvinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä lisätä kannustavan palkkauksen käyttöönottoa yrityksissä,
e) edistää sertifioidun puun saatavuutta,
f) Lisätä metsäpalvelun tarjoajien ja koneyrittäjien tunnettuutta vaihtoehtoisina palveluntuottajina metsänomistajien ja muiden metsäalan toimijoiden keskuudessa.

Kukas kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse?

Hanketta ovat olleet aktiivisesti ideoimassa ja viemässä eteenpäin sekä Meto – Metsäalan yrittäjät että Koneyrittäjien liitto. Työrukkasiksi yrittäjät valitsivat metsäalan hankkeita menestyksekkäästi vetäneen Hämeen ammattikorkeakoulun sekä tulevaisuusosaamisen taidoista ja kauppatieteellisestä, erityisesti yrittäjyyden, tutkimuksesta tunnetun Turun yliopiston. Tällä kokoonpanolla, innostuneisuudella, ammattitaidolla ja kunnianhimoisilla tavoitteilla ei voi hanke muuta kuin – taas kerran – onnistua.

Mitä on odotettavissa ja mistä seurata tietoa?

Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen työpajakiertue, joka kattaa 6 – 7 paikkakuntaa. Kiertueella pääsee päivittämään osaamisensa PEFC ja FSC-sertifikaateista sekä puun alkuperäketjun hallinnasta, digitaalisista tietovaroista ja työkaluista, kehittämään liiketoimintaa ja ylläpitämään omaa sekä muiden työhyvinvointia. Työpajakiertueen lopputuloksena syntyy metsäalan yrittäjille käytännön työkirja palveluiden tuotteistamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä, konseptoituja palveluita 5 – 8 kpl (tilaus-, tarjous-, sopimuslomakkeita sekä markkinointimateriaalia) sekä digitaalinen oppimisympäristö itseopiskeluun.

Yrittäjät järjestävät yhteistyössä muiden metsätoimijoiden kanssa maakunnissa 3 – 4 metsätapahtumaa, joissa esitellään toimintaa ja palveluita ja toteutetaan kaksi opintomatkaa ulkomaille metsätapahtumiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria, joiden yhteydessä toteutetaan tulevaisuustyöpajat.

Tästä hankkeesta tiedotetaan, kuulutetaan ja kirjoitetaan. Hankkeen tapahtumia on helppo seurata verkkosivujen, blogin ja sosiaalisen median kautta.

Kiinnostuitko?

Hankkeen tapahtumat on tarkoitettu alan yrittäjille, metsäalan toimijoille, metsänomistajille ja sidosryhmille – erityisesti kaikkien uhkarohkeiden metsäalan yrittäjyydestä kiinnostuneiden toivotaan uskaltavan tilaisuuksiin mukaan.

Ja entäs jos ei vaan kykene, jos puntti tutisee ja liika sosiaalisuus pelottaa? Työpajakiertueiden materiaalit pyritään tuottamaan mahdollisimman pian myös verkkosivuille, jotta epäsosiaalisemmillekin on osaamisen lisääminen ja alalla kehittyminen mahdollistettu.

Varoituksen sana jo tässä vaiheessa, että sosiaalisemmille tapauksille työpajakiertueiden konkreettisuus voi aiheuttaa riippuvaisuutta ja tapahtumien luonne verkostoitumista, verkostoituminen uusia ideoita ja ideat liiketoiminnan kehittymistä…

– Kiertueella nähdään!

Lisätietoja
Minna Palos, projektipäällikkö, HAMK
puh. 040 567 7627

Nina Kokkonen, HAMK

Leave A Reply