Tervetuloa Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa blogiin!

0

Ammatillisen toisen asteen toimijoille suunnattu oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus starttaa torstaina 9.9.2021 ensimmäisellä webinaarilla. Koulutus on pitkällisen kehittämistyön ja  usean organisaation yhteistyön tulos. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat ammatilliset opettajakorkeakoulut Hämeenlinnassa (HAMK), Jyväskylässä (JAMK), Tampereella (TAMK), Helsingissä (Haaga-Helia) ja Oulussa (Oamk) sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK. Käsillä on oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen ”maailman ensi-ilta”.

Miksi blogi ja miksi seurata sitä? 

Blogin tarkoituksena on tarkastella, tutkia ja kehittää oppilaitoshyvinvointia eri näkökulmista. Aiheen tärkeyttä tai merkitystä ei tarvitse perustella – se on aivan keskeinen nyt ja tulevaisuudessa. Olennainen osa blogia on osallistujien ajattelun ja asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen. Osallistujat edustavat erilaisia oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä, mikä antaa mahdollisuuden jakaa ja vaihtaa ajatuksia, ideoita, hyviä käytänteitä sekä testata erilaisia toimintamalleja. Blogi on välitön ja tasa-arvoinen alusta, jossa koulutuksen aikana syntyviä oivalluksia voidaan levittää laajemminkin. Kärkiajatuksena on monialainen, monipuolinen ja monenlainen oppilaitoshyvinvoinnin ”tutkiminen ja kehittäminen”. Blogijulkaisuja tekevät koulutukseen osallistujat sekä kouluttajat.

Kerromme blogissa myös koulutuksesta, sen sisällöistä ja prosessin aikana syntyneistä tuloksista. Blogi tuo näkyvyyttä tärkeälle asialle ja toivottavasti herättää ajattelua.

Toiminnan muutos edellyttää ajattelun muuttumista – näin myös hyvinvoinnissa.

Inspiroivia lukuhetkiä!
Toivottavat
Sanna ja Arja

Kirjoittajat Sanna Heino ja Arja Puustinen ovat Hämeen ammattikorkeakoulun, ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtoreita. He toimivat oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen vastuukouluttajina ja asiantuntijoina.

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen Oppilaitoshyvinvointia uudistamassa -blogia kirjoittavat säännöllisesti sekä koulutukseen osallistujat että kouluttajat Myös verkostolla on mahdollisuus osallistua kirjoittamiseen. Blogin osoite on: https://blog.hamk.fi/oppilaitoshyvinvointia-uudistamassa/

Leave A Reply