Oppilaitoshyvinvoinnin kehittäminen – helmiä ja heijastuksia

0

Lue lisää osallistujien kehittämistehtävistä – helmiä ja heijastuksia:

https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2022/05/Helmia-ja-heijastuksia-Oppilaitoshyvinvoinnin-erikoistumiskoulutus-1.pdf

Ensimmäinen oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus on päättymässä. On aika katsoa mistä lähdimme, mitä tuloksia saavutimme ja miltä tulevaisuus näyttää.

Kirjoitimme 6.9.2021 blogissa: Ammatillisen toisen asteen toimijoille suunnattu oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus starttaa torstaina 9.9.2021 ensimmäisellä webinaarilla. Tästä käynnistyi oppilaitoshyvinvoinnin eri näkökulmien käsittely. Teams täyttyi keskusteluista, pohdinnoista, teematunneista, tapaamisista, esityksistä, aineistoista, asiantuntijaluennoista, tutkimuksista, selvityksistä, materiaaleista, tehtävistä ja paljon muusta.

Erikoistumiskoulutuksen sisältöteemat olivat hyvinvoiva oppilaitos ja moninaiset oppimisympäristöt, oma hyvinvointi, opiskelijoiden hyvinvointi ja työyhteisön hyvinvointi. Punaisena lankana ja viidentenä teemana on kulkenut oppilaitoshyvinvoinnin kehittäminen. Teema käynnistyi syksyllä kehittämissuunnitelmilla ja päättyi keväällä kehittämisseminaareihin, joissa koulutuksen osallistujat esittelivät omissa oppilaitoksissa vajaan vuoden aikana tehtyä kehittämistyötä.

Kirjoitimme 6.9.2021, että blogin tarkoituksena on tarkastella, tutkia ja kehittää oppilaitoshyvinvointia eri näkökulmista. Olennainen osa blogia on osallistujien ajattelun ja asiantuntijuuden näkyväksi tekeminen. Osallistujat edustavat erilaisia ammatillisen toisen asteen oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä, mikä antaa mahdollisuuden jakaa ja vaihtaa ajatuksia, ideoita, hyviä käytänteitä sekä testata erilaisia toimintamalleja. Ja näin on käynytkin, upeaa! Ajankohtaiset aiheet ja asiantuntijuuden kehittyminen on välittynyt tapaamisten ja webinaarien lisäksi blogikirjoituksissa.

Oppilaitoksissa tehty kehittämistyö on tuottanut upean kattauksen erilaisia malleja, suunnitelmia ja keinoja. Kehittämistyön aiheet vaihtelivat laajasti koulutuksen teemojen mukaan muun muassa opiskelijahyvinvoinnista, uraohjauksesta, esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, vastuullisesta pedagogiikasta työhyvinvointisuunnitelmiin, työkykyjohtamiseen ja työn kuormitustekijöiden analysointiin. Helmiä ja heijastuksia – osallistujien kehittämistöiden satoa on koottu yksiin kansiin:

https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2022/05/Helmia-ja-heijastuksia-Oppilaitoshyvinvoinnin-erikoistumiskoulutus-1.pdf

Miten tästä eteenpäin?

Jari Hakanen totesi 27.4.2022 teematunnilla työhyvinvoinnista, että ”tilanne on siinä mielessä hyvä, että meillä on monipuolinen ymmärrys mitä työhyvinvointi on. … ymmärretään mikä saa ihmiset voimaan hyvin, suoriutumaan hyvin tai mitä on hyvä johtaminen. Toisaalta myös karmeita työpaikkoja on. Mutta on kulttuurisesti entistä vaikeampaa olla tietämätön siitä, jos toimitaan väärin tai tyhmästi.”

Teema on tärkeä, ajankohtainen nyt ja tulevaisuudessa. Olemme jatkossakin mukana vaikuttamassa hyvinvoinnin kehittämiseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen sen merkityksestä. Lämmin kiitos koulutuksen osallistujille, asiantuntijoille ja koko koulutustiimille osallistumisesta ja asiantuntijuuden jakamisesta.

HAKU syksyllä alkavaan seuraavaan oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutukseen on auki. https://www.hamk.fi/erikoistumiskoulutus/oppilaitoshyvinvoinnin-erikoistumiskoulutus/

Tervetuloa mukaan kehittymään ja kehittämään!

Arja Puustinen ja Sanna Heino, HAMK AOKK

Kirjoittajat Sanna Heino ja Arja Puustinen ovat Hämeen ammattikorkeakoulun, ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtoreita. He toimivat oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutuksen vastuukouluttajina ja asiantuntijoina.

Leave A Reply