Positiivinen johtaminen alkaa hyvästä työmoraalista?

0

Sanasta työmoraali tulee usein jopa negatiivisia mielleyhtymiä.  ”Rukoile ja tee työtä” tai ”työ vapauttaa” ovat historiasta tuttuja hokemia ja iskostuneet usean mieleen hikiotsaisena puurtamisena vailla palkkiota.

Havahduin pohtimaan työmoraalia johtamisen näkökulmasta luettuani Frank Martelan määritelmän mitä on moraali.  Hänen mielestään moraalisesti toimiminen on yksi ihmisen perustarpeista. Elääkseen hyvän elämän on ihmisen voitava kokea toimivansa moraalisesti oikein. Uskoisin, että kaikissa koulutusorganisaatioissa arvot ovat moraalisesti kestäviä, joten tämän ei pitäisi edes olla organisaation näkökulmasta haasteellista.

Luterilaisen työmoraalin mukaan on arvokasta, että ihminen palvelee lähimmäistään ja yhteiskuntaa tekemällä työtä. Luterilainen etiikka ei kannusta pakkotahtiseen työntekoon vaan arvostaa hyvinvointia ja tunnistaa levon ja rentoutumisen merkityksen. Vaikka emme arjessa ajattele toimintaamme kirkon kulttuuriperinnön kautta, vaikuttaa se kuitenkin vielä varsinkin julkishallinnon organisaatiokulttuurin taustalla. Saija Mauno on johtanut tutkimusta, jossa selvitettiin julkisen palvelun motivaatiota työn imuun ja työyhteisökäyttäytymiseen. Pelkistettynä lopputuloksena oli, että jos työntekijät voivat toimia arvojensa (moraali) mukaisesti, jotka ovat yhteensopivat organisaation arvojen kanssa, säilyy työmotivaatio korkeana ja ylläpitää työn imua.

Positiivisen johtamisen takana voisikin siis olla moraali ja etiikka.  Ainakin lähtökohtaisesti ne ovat hyvä perusta myönteiselle tunne- ja motivaatiotilalle ja työn imulle. Jari Hakasen mukaan termi työn imu pitää sisällään kolme hyvinvoinnin ulottuvuutta, jotka ovat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.

Hakanen kiteyttää lohdullisesti: ”Työn imun edistäminen ei vaadi ihmeitä eikä suotuisia taloussuhdanteita. Se edellyttää kyynisyydestä luopumista, inhimillisyyttä ja halua parantaa voimavaralähtöisesti arkisia toiminta- ja vuorovaikutustapoja.”

Positiivisessa johtamisessa voikin olla tärkeintä yksinkertaisesti mahdollistaa henkilöstöä toimimaan moraalisesti oikein, jotta he kukoistavat ja löytävät työn imun.

Luettavaa:

Ollikainen Tapio 2020. Kohtuullisen hyvää elämää. Dialogi. https://dialogi.diak.fi/2020/12/08/kohtuullisen-hyvaa-elamaa/

Martela F. 2009. Miksi olla moraalinen? Frankmartela.fi. https://frankmartela.fi/2009/03/29/post-125/

Mauno, Saija; Pyykkö, Mervi; Hakanen, Jari 2005. Koetaanko organisaatioissamme työn imua? : työn imun yleisyys ja selittävät tekijät kolmessa erilaisessa organisaatiossa. Psykologia 40 (2005) : 1, 3. artikkeli . Suomen psykologinen seura 2005.

Norto Jukka 2021. TTL:n Jari Hakanen: ”Työn imua kokevat työntekijät tekevät vähemmän töitä sairaana”. Telma-lehti : työhyvinvointi. https://telma-lehti.fi/ttln-jari-hakanen-tyon-imua-kokevat-tyontekijat-tekevat-vahemman-toita-sairaana

Arja Koli, koulutusjohtaja, vararehtori, KEUDA Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Comments are closed.