Toiveita opetusmaatiloille

0

Maatalousyrittäjien ajatuksia opetusmaatilojen laajemmasta hyödyntämisestä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän näyttelyosastolla KoneAgriassa 12.-14.10.2023 kerättiin vapaamuotoisesti yhtenä messuosaston aktiviteettina ajatuksia ja ideoita, miten maatalousyrittäjät haluavat opetusmaatiloja hyödynnettävän. Satunnaisotannalla vastauksia antoi 55 maatalousyrittäjää. Porkkanana vastaajien kesken arvottiin kotimainen herkkukori.

Kuvion 1 mukaan maatalousyrittäjät toivovat eniten tutkimustuloksia ja pellonpiennarpäiviä. Tässä onkin haaste, koska opetusmaatilat ovat alihyödynnettyjä tutkimuskäytössä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi ProOpetustilat -hanke kerää opetusmaatilojen resurssit ja mahdollisuudet, jotka viedään AgriHubin verkkoalustalle helposti löydettäväksi. Hankkeen tavoitteena on käynnistää myös opetusmaatilojen yhteistyötä. Ideoita sai antaa myös kirjoittamalla vapaamuotoisen vastauksen, joista kävi ilmi, että opetusmaatiloja toivotaan hyödynnettävän paremmin tilakohteina AMK-opinnoissa. Agrologin opinnoissa on paljon maatiloihin liittyviä tehtäviä tai töitä, mutta sopivia maatiloja voi olla vaikeaa löytää. Opetusmaatilat ovat myös hyviä harjoittelupaikkoja AMK-opiskelijalle.

Kuva 1 Maatalousyrittäjien toiveita siitä, mitä opetusmaatilat voisivat tuottaa heidän käyttöönsä.

Kuviossa 2 maatalousyrittäjien antamia vastauksia aiheista, mistä he kaipaavat tutkimustietoa. Tutkimuksien jalkauttaminen ja esiin tuominen on myös tärkeää. Opetusmaatilat voivat tarjota hyvät puitteet tutkimuksien tekemiselle ja olla kohtaamispaikkana niiden tuomisessa maatalousyrittäjien tietoisuuteen esimerkiksi pellonpiennarpäivien ohessa.

Kuvio 2. Maatalousyrittäjiä kiinnostavia tutkimusaiheita

Kolmantena kysyttiin, millaista koulutusta tai jotain muuta lisäarvoa opetusmaatilat voisivat tuottaa maatalousyrittäjälle. Koemme tärkeäksi, että tulevaisuudessa opetusmaatilat voivat palvella yhä paremmin yrittäjien tarpeita. Vastauksia saatiin monipuolisesti, mutta kannattavuuden parantaminen ja eri toimintamallien testaus nousivat esiin kuviossa 3.


Kuvio 3. Maatalousyrittäjien näkemyksiä siitä, mitä koulutusta tai muuta lisäarvoa opetusmaatilat voivat tuottaa tulevaisuudessa heidän hyödykseen.

Kuviosta 4 voidaan päätellä, että tällä hetkellä sosiaalinen media on paras kanava jakaa tietoa opetusmaatilojen ajankohtaisia asioita.


Kuvio 4. Maatalousyrittäjät seuraavat mieluiten opetusmaatilan ajankohtaisia asioita Facebookista tai Instagramista.

Viimeisenä kysyttiin, millainen tulevaisuuden opetusmaatilan tulee olla? Kyselyn tuloksena esille nousee ainakin ”nykyaikainen”, ”innovatiivinen” ja ”monipuolinen”. Maatalousyrittäjien osaamisen taso on tänä päivänä todella korkealla, joten myös opetusmaatilojen on pysyttävä kehityksen kärjessä, jotta voimme antaa myös yrittäjille, tutkimukselle ja koko maatalouden kentälle enemmän, kuin vain perustutkintoja.


Kuvio 5. Maatalousyrittäjien ajatuksia tulevaisuuden opetusmaatilasta.

Vastauksena moneen kimuranttiin kysymykseen on yksinkertaisesti opetusmaatilojen yhteistyö. Yhteistyössä on voimaa, ja silloin voimme keksiä uutta ja jalkauttaa tutkimustietoa.

Onko sinulla jotain muita tarpeita tai ideoita, miten voisimme hyödyntää opetusmaatiloja monipuolisemmin? Ota yhteyttä ja kerro vinkkisi meille sähköpostilla; emma.erkkila@kpedu.fi tai soittamalla Emmalle +358 40 807 36 15.

Kirjoitus: Emma Erkkilä, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä

Comments are closed.