Opetusmaatilat, -puutarhat ja -metsät ilmastotoimien suunnannäyttäjiksi

0

Suomalaisen ruuantuotannon vahvuuksia ovat vastuullisuus, laatu ja avoimuus. Kuluttajakäyttäytymistä ohjaavat entistä enemmän eettiset ja ekologiset valinnat. Kuluttajat haluavat tietoa esimerkiksi eläinten hyvinvoinnista, tuotantotavoista sekä maatalouden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, jolloin tulevaisuuden ruoantuotannossa tulee panostaa toiminnan läpinäkyvyyteen ja kestävyyteen.

Opetusmaatilat ovat avainasemassa siinä, miten tietoa toteutetuista ilmastotoimenpiteistä voidaan levittää, ja kuinka tulevaisuuden maaseutuyrittäjiä voidaan opastaa omasta työstään viestimiseen. On tärkeää, että nuoret luonnonvara-alan toimijat omaksuvat jo opiskeluaikana kestävää ruoantuotantoa tukevia viljelytoimenpiteitä, joita pystyvät omassa tulevaisuuden työssään hyödyntämään. 

Opetusmaatilojen ja -metsien kehittämissuunnitelmassa eli ProOpetustilat -hankkeessa luodaan kaikille avoin tietokanta, jossa tuodaan esille kattavasti toisen asteen luonnonvara-alan opetuksen käytössä olevat oppimisympäristöt – maatilat, tallit, puutarhat ja metsät. Oppimisympäristöjen yhteisellä esittelyllä saadaan olemassa olevat resurssit näkyville ja samalla alan tutkimuksen, neuvonnan ja yritysyhteistyön käyttöön. Määrittämällä ja kuvaamalla jokaisen oppilaitoksen omat kestävyyden vahvuusalueet, vastataan samalla Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osaamisen, koulutuksen ja neuvonnan kokonaisuuden https://mmm.fi/documents/1410837/150123598/Osaamisselvitys_Kumpulainen_2023+(1).pdf/1e1ec61d-e499-9cb0-c968-db84b7214b9d/Osaamisselvitys_Kumpulainen_2023+(1).pdf?t=1676461952601-selvityksessä esitettyihin haasteisiin. 

Oppilaitoksista ja niiden oppimisympäristöistä luodaan yhtenäiset profiilit, jotka kootaan ja julkaistaan koko maatalousalan yhteisellä AgriHubi –alustalla, mikä tarjoaa oppilaitoksille erinomaisen väylän tuoda esille omissa käytännön ympäristöissään tehtävän ilmastotyön sekä muut erityispiirteet. Oppilaitokset vastaavat sisällöntuotannosta ja sivujen ylläpitämisestä itse. 

Sijoittamalla oppilaitokset yhdelle kartalle tehdään samalla näkyväksi koko luonnonvara-alan oppilaitososaamisekosysteemi, ja luodaan kokonaiskuva oppimisympäristöistä ja niissä tehdyistä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa tukevista toimenpiteistä sekä muista kestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta edistävistä toimenpiteistä. Näin lisätään tietoisuutta ja mahdollisuuksia hyödyntää yhteiskunnan oppimis- ja tutkimisalustoja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Kirjoitus: Reetta Vähä-Heikkilä, Hämeen ammattikorkeakoulu

Comments are closed.