Vesinsuojelurakenteen kunnossapidon pilottikohde, kohteen valinta ja tapahtumat 2017

0

Nastolan (1.1.2016 lähtien Lahti) kunnan Ruuhijärven kylällä sijaitsevaan Mustjokeen maanomistajien toimesta vuonna 2009 rakennetun kosteikon ja allasyhdistelmän patorakennelmineen kunnostaminen pilottikohteeksi valikoitui useista vaihtoehdoista Vesijärvisäätiölle ja Lahden ympäristöpalveluille tehdyn kyselyn yhteydessä.

Teimme kosteikolle Petra Korkiakosken, Mirva Ketolan (Vesijärvisäätiö) ja Matti Kotakorven (Lahden ympäristöpalvelut) kanssa kesäkuussa 2017 tutustumiskäynnin. Aika oli tehnyt tehtävänsä ja selvästi oli todettavissa, että rakenteissa olisi useissa kohdissa kunnostamisen tarvetta.

Valintakriteereinä vesiensuojelurakenteen kunnossapidon pilottikohteelle oli kunnostamisen tarpeen lisäksi kohteen koko ja laatu suhteessa hankkeessa käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Lisäksi edellytettiin maanomistajien myötämielistä suhtautumista asiaan sekä helppoa saavutettavuutta, koska kohteelle tulisi voida tehdä helposti myös hankkeen vierailukäyntejä. Mustjoen kohteelle pääsy osoittautui helpoksi sen vieritse kulkevasta melko hyväkuntoisesta metsätiestä johtuen. Kohde oli muutenkin maastollisesti sopivasti kahden kiinteistön alueella ja niiden välisessä vesistössä.

Otin yhteyttä maanomistajiin ja tapasimme kohteella elokuun loppupuolella. Maanomistajat Pekka Tulokas ja Urpo Hietanen suhtautuivat hankkeeseen erittäin myönteisesti. Valitsimme suurehkosta ja monipuolisesta kokonaisuudesta kunnostettavaksi umpeen kasvamassa olevan laskeutusaltaan ja siihen liittyvän hieman epämääräisen oloisen pohjapadon. Otin kohteesta muutamia valokuvia ja dronella ilmakuvat. Saatuamme ammattikorkeakoululta sopimusasiakirjat allekirjoitimme marraskuussa kirjalliset sopimukset suunnittelusta ja toteutuksesta. Vesialueen omistajan edustaja allekirjoitti suostumuksen hankkeen toteuttamiseen joulukuussa.

Kohde saatiin valittua, sopimukset tehtyä ja sitten yllättikin talvi. Suunnitteluun liittyviä maastotöitä päästään tekemään lumien sulettua tulevana keväänä 2018. Suunnitelman valmistumisen jälkeen se vielä hyväksytetään maanomistajilla. Toteutustöistä tullaan pyytämään tarjoukset urakoitsijoilta ja kohteen kunnostustöihin on tarkoitus ryhtyä jo kesän 2018 aikana.

Tekstin laati: Jyrki Mäkiranta / Mhy Päijät-Häme

Leave A Reply