Ojat kuntoon, koneyrittäjätilaisuus 25.4.2018 Asikkala

0

Hanke järjesti koneyrittäjille ja metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöille koulutustilaisuuden maanmuokkauksen ja kunnostusojituksen vesiensuojelun hyvistä käytännöistä sekä metsäsertifioinnin toiminnalle asettamista vaatimuksista Asikkalassa 25.4.2018. Paikalla oli sekä urakoitsijoita, että toimihenkilöitä kiitettävän runsaslukuinen joukko. Koulutuskeskus Salpaus tarjosi käyttöömme hyvät tilat laitteineen aamupäivän sisätiloissa pidettyjä luentoja ja osallistujien ruokailuja varten.

Koulutuspäivän aluksi tilaisuuden osallistujille tarjottiin aito aamupala. Aamupalan jälkeen siirryttiin luokkaan ja toivotin osallistujat hankkeen edustajan roolissa lämpimästi tervetulleiksi. Timo Makkonen koneyrittäjien liitosta aloitti aamupäivän luento-osuuden urakointiasioista koneyrittäjien näkökulmasta katsottuna. Ilppo Greis Tapiosta puhui kunnostusojituksiin ja maanmuokkauksiin kehitetyistä ja nykyisin käytettävistä hyvistä vesiensuojelukäytännöistä. Asta Sarkki MTK Hämeestä kertasi metsäsertifioinnin toiminnalle asettamia vaatimuksia ja keskeisimpiä kriteereitä. Henri Syvänen Risutec Oy:stä esitteli koneurakoitsijoiden maanmuokkauksen omavalvontaan kehitettyä sähköistä Asta-dokumentaatiojärjestelmää. Kuuntelijat esittivät luennoitsijoille hyviä kysymyksiä ja myös kehittämisideoita erilaisista aiheisiin liittyvistä ongelmista.

Päivän ohjelmakoodissa oli pientä virhettä aiheuttaen säätöä ennakko-ohjelmaan. Tästä voinee sormi osoittaa allekirjoittanutta. Toimihenkilöt kävivät välillä viereisessä luokassa saamassa oppia MHG-systems työmaanohjausjärjestelmästä. Puolilta päivin käytiin lounaalla ja jatkettiin vielä hieman luokassakin vaikka alun perin oli tarkoitus lähteä lounaan jälkeen heti maastoon. Luennot saatiin vietyä kutakuinkin kunnialla läpi hienoisesta sekoilusta ja venymisestä huolimatta.

Kuningasajatuksena oli, että iltapäivällä päästäisiin vielä johonkin lähelle luentopaikkaa käynnissä olevalle työmaalle katsomaan käytännön muokkaustyötä. Pahasta kelirikosta johtuen tämä ei sitten tietysti onnistunutkaan ja maastokohteeksi jouduttiin valitsemaan parinkymmenen kilometrin päässä sijaitseva edellisenä kesänä valmistunut ojitusmätästyskohde. Iltapäiväkahvit otettiin oppilaitokselta kyytiin ja lähdettiin ajelemaan kohti työmaata. Sää oli pilvipoutainen, vieno tuuli ja vain hetken aikaa kevyesti tihuutti vettä. Suosiollisissa olosuhteissa keskustelua käytiin mm. yhdistyksen työmaaohjeistuskäytännöistä. Porukalla ihmeteltiin ja pohdittiin, työmaan toteutusta suhteessa olemassa oleviin ohjeistuksiin.

Kohde pienten lampien välisellä alueella oli erinomainen malli vesiensuojelumielessä. Aito toteutettu työmaa viimeistään osoitti missä kentällä mennään käytännön tasolla ja olisiko toimintatavoissa vielä jotakin kehitettävää. Päivän päätteeksi maastossa nautittiin vielä iltapäiväkahvit ja käytiin kevyt palautekeskustelu.

Tekstin laati: Jyrki Mäkiranta / Mhy Päijät-Häme

Leave A Reply