Muskari – laulupussi ja soittimia

0

Torstaina 28.11. Nipsulassa lauleltiin ja soiteltiin terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa muskarihetkessä. Laulut olivat kaikille lapsille tuttuja, joten mukaan lähtijöitä oli joka lauluun.

kitara, rytmimunat, soittimia nuotit ja laulukortit

Lapset osallistuivat myös erilaisten soittimien kokeilemiseen ja olivat näistä erittäin innoissaan. Soittimia olivat muun muassa rytmikapulat, rytmimunat, bongorummut, triangeli, tamburiinit ja marakassit. Myös vanhemmat saivat ideaa kotona musisointiin erilaisten soittimien avulla. Laululeikit valikoituivat lasten ja laulupussin kautta. Jokainen lapsi sai osallistua valitsemalla laulupussista laulun.

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään musiikkia, sillä se luo lapselle onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Lapsi havainnoi erilaisia ääniä ja sointivärejä, jotka kiehtovat lasta. Musiikkileikit kehittävät lasta monin tavoin, kuten luovuutta ja äänellistä viestintää. Musiikkikasvatuksessa käytetyt laulut, lorut ja leikit auttavat lasta hahmottamaan sana- ja melodiarytmejä. Lasta auttaa myös laulujen sanarytmin taputtaminen esimerkiksi äidinkielessä tavutusten paremmin hahmottamisessa. Laulaminen on lapselle hyödyllistä myös siksi, että se kehittää puhetta ja kieltä. (Ruokonen, Rusanen & Välimäki (2009)).

Musiikkikasvatus auttaa ja edistää lapsen käsitteiden muodostumista, esimerkiksi kesto, paljous, suuruus, muoto ja taso. Musiikki kehittää myös lapsien loogista päättelykykyä ja säännönmukaisuuden hahmottamista. Soittimiksi lapsille olisi hyvä valita erilaisia soittimia, joissa on erilaisia sointivärejä, esimerkiksi rytmikapulat, triangeli, tamburiini, bongot, ja rytmimunat.  Myös toteutetun toiminnan arviointi ja vanhempien kanssa keskustelu toiminnasta on tärkeää. (Ruokonen, Rusanen & Välimäki (2009)).

Tavoitteemme oli, että lapset ja vanhemmat saisivat yhdessä kokea musiikillista riemua ja sitä kautta löytää ehkä kipinän musiikkiin. Muskarituokiolla olikin iloinen tunnelma ja kaikki olivat keskittyneesti mukana.

Terveydenhoitajaopiskelijat Tuuli Ja Laura

 

Lähteet:

Ruokonen I., Rusanen S., Välimäki A-L. (2009). Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. taitto28.10.indd (julkari.fi)

Leave A Reply